(HBĐT) - Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG) ban hành Công văn số 153/VPHĐBCQG-TT, ngày 15/4/2021 về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử.

Cụ thể: Hội đồng Bầu cử yêu cầu danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND các cấp cần được chuyển cho HĐBCQG, Ủy ban Bầu cử (UBBC) cấp tương ứng chậm nhất là ngày 23/4/2021 (30 ngày trước ngày bầu cử), để HĐBCQG và UBBC các cấp thực hiện việc lập, công bố danh sách chính thức những người ứng cử (NƯC) ĐBQH, đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử.

Việc công bố danh sách chính thức những NƯC ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, công bố danh sách chính thức những NƯC đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử tại địa phương được thực hiện chậm nhất là ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử); việc công bố danh sách chính thức những NƯC ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư được thực hiện chậm nhất vào ngày 3/5/2021 (20 ngày trước ngày bầu cử).

Từ sau khi danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được công bố, đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử; thực hiện tốt công tác chỉ đạo phối hợp để tổ chức cho người ứng cử thực hiện vận động bầu cử theo quy định của luật, để việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Thời gian vận động bầu cử kết thúc trước thời điểm bắt đầu bầu cử 24 giờ.

UBBC các địa phương chủ động, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo hướng dẫn và xử lý theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về NƯC, danh sách NƯC, danh sách cử tri và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị khác có liên quan đến công tác bầu cử. Từ ngày 13/5/2021 (10 ngày trước ngày bầu cử), các cơ quan phụ trách bầu cử ngưng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về NƯC và việc lập danh sách những người ứng cử.

Các tổ bầu cử thực hiện việc niêm yết danh sách chính thức những NƯC ĐBQH, đại biểu HĐND kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng người ở khu vực bầu cử chậm nhất vào ngày 3/5/2021 (20 ngày trước ngày bầu cử); nhận tài liệu, phiếu bầu cử từ các Ban bầu cử chậm nhất là ngày 8/5/2021 (15 ngày trước ngày bầu cử). Trong thời gian từ ngày 13 - 23/5 (10 ngày trước ngày bầu cử), tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

UBBC tỉnh yêu cầu UBBC các huyện, thành phố thực hiện và chỉ đạo UBBC các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Công văn số 153 của HĐBCQG để cuộc bầu cử được triển khai theo đúng quy định.

 

Đ.H (TH)


Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục