(HBĐT)-Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 263-KH/TU ngày 11/2/2020, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ (VTLT) năm 2020.

Theo đó, mục đích nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật LT và các Quy định của T.Ư, hướng dẫn của Văn phòng T.Ư về công tác VT, LT. Thống nhất trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác VT, LT của các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH cấp tỉnh, các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng tỉnh cấp huyện, cấp xã (sau đây gọi là các cơ quan, tổ chức) theo đúng quy định. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tiếp tục kiện toàn tổ chức VT, LT theo Đề án của Văn phòng T.Ư Đảng, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị... 

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn của T.Ư về công tác VT, LT; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 22/8/2016 của BTV Tỉnh ủy về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác VT, LT trong các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH tỉnh”; xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác VT, LT. 

Các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH tỉnh căn cứ vào các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy để tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số văn bản như: Kế hoạch công tác VT, LT 2020; Danh mục hồ sơ của cơ quan, tổ chức; Quy chế công tác VT và công tác LT; kế hoạch thu thập tài liệu vào LT cơ quan, nộp lưu tài liệu LT cơ quan vào LT lịch sử của Tỉnh ủy...
Kế hoạch còn nêu rõ nội dung về công tác tổ chức, cán bộ, nhân lực VT, LT. Xác định nhiệm vụ cụ thể công tác VT như: Tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện thống nhất về thể loại, thẩm quyền ban hành văn bản và thể thức văn bản của Đảng theo quy định; các cấp ủy tổ chức quán triệt đến các đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý để thực hiện thống nhất theo quy định. Các cơ quan, tổ chức tiếp tục đổi mới, cải tiến theo hướng khoa học, chuyên nghiệp; sớm khắc phục những tồn tại hạn chế về quản lý văn bản, về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản. Đẩy mạnh CCHC, cảnh giác với nguy cơ lộ lọt bí mật thông tin, tài liệu; thực hiện nghiêm quy định gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet... Công tác LT: Thu thập tài liệu vào LT cơ quan và LT lịch sử Công tác thu thập, sưu tầm tài liệu; chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu; quản lý, bảo mật, bảo quản tài liệu LT...

Về công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ: Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản T.Ư và của tỉnh về công tác VT, LT trong các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH các cấp. Tăng cường công tác tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và hướng dẫn các văn phòng huyện ủy, thành ủy duy trì chế độ kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ các ban đảng, tổ chức CT-XH cấp huyện, các đảng ủy xã, phường, thị trấn và các tổ chức đảng trực thuộc. Định kỳ 2 năm một lần, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra về công tác VT, LT văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH tỉnh. Các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH tỉnh nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo về công tác VT, LT theo quy định...

P.V (TH)

Các tin khác


Trí tuệ, niềm tin trong hai tiếng "Đảng ta"

(HBĐT) - Hai tiếng "Đảng ta” không thuần tuý ngôn từ, mà là sự kết tinh, tinh tuý, trí tuệ trong sáng, niềm tin tuyệt đối của mọi người dân đối với Đảng. Sự hình thành niềm tin đó thật đơn giản, bởi Đảng đem lại quyền lợi cho mọi người dân, bởi Đảng là Đảng của Bác Hồ - một người suốt đời "chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Chiến dịch Hòa Bình - bản hùng ca chiến thắng

(HBĐT) - Còn nhớ, cách đây chưa lâu, trong dịp trở về thăm lại khu di tích Tượng đài chiến thắng Tu Vũ (Thanh Thủy - Phú Thọ), nơi mở đầu cho những chiến thắng quan trọng trong chiến dịch Hòa Bình (10/12/1951 - 23/2/1952), thật may mắn chúng tôi gặp một bà cụ người bản xứ ở tuổi xưa nay hiếm. Tôi đã được nghe cụ kể về những trận đánh bẻ gãy nhiều đợt phản công của địch trên sông Đà; những trận đánh công kiên diệt đồn bốt địch để quân ta từ đây tiến về giải phóng Hòa Bình.

Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

(HBĐT) - Đảng bộ tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tập trung giải quyết những vấn đề thực tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, các làm hay và thực chất trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm QP-AN.

Lực lượng vũ trang tỉnh: Góp phần làm thất bại mọi âm mưu chống phá Đại hội XIII của Đảng

(HBĐT) - Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, ghi dấu thành công trọn vẹn của tiến trình Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để góp phần vào thành công của đại hội, lực lượng vũ trang (LLVT) trong toàn tỉnh đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, làm tốt những yêu cầu đặt ra, trong đó, quan trọng hàng đầu là đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng và chống phá đại hội Đảng.

Ánh sáng niềm tin

Diễn ra từ ngày 25/1 - 1/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trong cả nước đã thành công rất tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét về một Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển". Thành công rực rỡ của Đại hội XIII của Đảng thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vì đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục