(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 61 - CT/TU, ngày 21/7/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (BT, HT&TĐC) trên địa bàn tỉnh.

 

Thời gian qua, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo công tác BT,HT&TĐC dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, nhờ đó, dự án được triển khai theo kế hoạch.

BTV Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành quyết liệt; huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB); xử lý kịp thời, dứt điểm khiếu nại, tố cáo của người dân; ưu tiên triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình phát triển KT-XH, đảm bảo ANCT - TTATXH của tỉnh…

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh: Nâng cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo giải quyết các TTHC về lĩnh vực đất đai; thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác BT, HT&TĐC; thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Tổ chức rà soát các vướng mắc, cập nhật các quy định về BT, HT&TĐC; đơn giá BT, HT đối với tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về BT, HT&TĐC theo hướng phân cấp, ủy quyền tối đa cho UBND cấp huyện, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.

Xây dựng cơ chế tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác BT, HT&TĐC tại cấp huyện, đặc biệt là các dự án trọng điểm…

BTV Tỉnh ủy yêu cầu: Các Huyện ủy, Thành ủy tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác BT, GPMB cấp huyện do đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy làm trưởng ban; trên cơ sở đó nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của BCĐ, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm làm Trưởng BCĐ của người đứng đầu cấp ủy địa phương trong lãnh đạo điều hành, quản lý, thực thi công vụ; phân công, phân nhiệm cụ thể, đảm bảo giải quyết kịp thời, thuận lợi các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác BT, GPMB; đảm bảo kết nối tốt sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và cả hệ thống  chính trị.

Lãnh đạo UBND cấp huyện: Tổ chức rà soát hiện trạng quỹ đất do các nông, lâm trường đã trả lại cho địa phương quản lý; quỹ đất do các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ); lập kế hoạch cấp GCNQSDĐ cho người SDĐ theo quy định; tăng cường công tác quản lý đất đai, đặc biệt là khu vực đã được quy hoạch sử dụng vào mục đích QP-AN, phát triển KT- XH; khu vực quy hoạch hành lang ATGT đường bộ…

Kiện toàn bộ máy thực hiện công tác BT,HT&TĐC cấp huyện; chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường phối hợp, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc ngay tại cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng" và khiếu kiện vượt cấp…

BTV Tỉnh ủy cũng yêu cầu MTTQ, tổ chức CT-XH, các sở, ngành, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện hiệu quả Chỉ thị này.

H.N (TH)


Các tin khác


Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước 5.000 tỷ đồng

(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa có Công văn số 596-CV/TU ngày 24/7/2019 chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Ngày 15/5/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quy chế số 08-QC/TU quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quy chế gồm 5 chương, 32 điều. Cụ thể:


Đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn đông người trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 12/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 52-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục