(HBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh, Báo Hòa Bình mở chuyên mục "Đảng bộ tỉnh Hoà Bình - những mốc son lịch sử" tuyên truyền về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trong lãnh đạo giành chính quyền trên địa bàn tỉnh cũng như củng cố, xây dựng chính quyền nhân dân, lãnh đạo phát triển KT-XH, xây dựng quê hương Hoà Bình giàu mạnh.

Tỉnh Hòa Bình giai đoạn 1930 - 1945

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng, Nhân dân Hòa Bình đã đón nhận tư tưởng cách mạng của giai cấp vô sản. Tháng 8/1929, tư tưởng cách mạng đã được truyền bá ở châu Lạc Sơn, do đồng chí Đào Gia Lựu, đảng viên Đông Dương Cộng sản Đảng ở Nam Định lên dạy học và tuyên truyền giác ngộ cho một số thanh niên, học sinh ở ở thị trấn Vụ Bản (huyện Lạc Sơn ngày nay), xã Lạc Thịnh (huyện Yên Thủy ngày nay).

Thực hiện chủ trương phát triển cơ sở cách mạng, chi bộ Đảng Thanh Khê - Trung Trữ (huyện Gia Khánh) đã phân công đồng chí Hoàng Tường lên hoạt động gây cơ sở tại làng Hoàng Đồng (xã Khoan Dụ ngày nay), châu Lạc Thủy. Sau một thời gian hăng hái hoạt động, ngày 1/12/1930, Tổ Đảng Hoàng Đồng (thuộc chi bộ Thanh Khê - Trung Trữ) được thành lập gồm 5 đảng viên: Vũ Hán, Vũ Sở, Nên, Ngọc và Hoàng Tường; đồng chí Hoàng Tường trực tiếp làm tổ trưởng, đây là tổ chức cộng sản đầu tiên được thành lập trên đất Hòa Bình.

Từ những năm 1930 - 1939, mầm cách mạng còn được hình thành tại Phương Lâm - thị xã Hòa Bình, phố Vãng, thị trấn Vụ Bản… Năm 1938 ở Phương Lâm, thị xã Hòa Bình đã có các hội Ái Hữu được thành lập. Năm 1939, đồng chí Hoàng Văn Thụ - Thường vụ Xứ ủy đã giao nhiệm vụ cho Tỉnh ủy Hà Đông có trách nhiệm xây dựng cơ sở cách mạng ở Hòa Bình, chi bộ Vạn Phúc, Hà Đông đã cử một đảng viên lên xây dựng cơ sở ở Phương Lâm.

Tháng 3/1943, chi bộ nhà tù Hòa Bình được thành lập do đồng chí Lê Đức Thọ làm Bí thư chi bộ, các hoạt động tuyên truyền giác ngộ, gây dựng cơ sở cách mạng được đẩy mạnh tại địa bàn thị xã Hoà Bình. 

Từ năm 1939 - 1945 Trung ương Đảng, Xứ uỷ Bắc kỳ chỉ đạo Tỉnh uỷ Ninh Bình, Hà Đông… phân công cán bộ, đảng viên lên tuyên truyền, gây dựng cơ sở cách mạng. Đây là thời kỳ phong trào cách mạng bén rễ sâu chắc và tỏa rộng trong Nhân dân các dân tộc tỉnh ta, từ đồng bào Kinh, Mường đến đồng bào Dao, Thái,... từ thị xã, thị trấn đến nông thôn, vùng cao, vùng sâu. 

Cuối thu năm 1943, Xứ ủy Bắc Kỳ đã phân công đồng chí Vũ Đình Bản lên hoạt động ở Hòa Bình. Thời gian này, lực lượng quần chúng của Đảng ở Phương Lâm được tổ chức huấn luyện điều lệ của Việt Minh, Hội Cứu quốc đầu tiên ở khu vực thị xã được thành lập. Đầu năm 1944, do yêu cầu công tác, đồng chí Vũ Đình Bản chuyển về công tác tại Hà Đông. Trung ương Đảng cử đồng chí Bình Phương (tức Lâm lên thay). Trong hai tháng 4 và 5/1944, Trung ương Đảng đã điều động đồng chí Vũ Đình Bản, tiếp đó là đồng chí Vũ Thơ (Vũ Kỳ Châu) lên Hòa Bình. 

(Còn nữa)
L.C (TH)

Các tin khác


Thủy điện Hòa Bình - niềm tự hào công trình thế kỷ

(HBĐT) - Xuyên suốt quá trình 135 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh, công trình thủy điện Hòa Bình như một dấu ấn đáng tự hào, ghi dấu mốc son chói lọi trong bản trường ca chinh phục sông Đà, góp sức xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Những nét khái quát về sự hình thành tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Hòa Bình là tỉnh thuộc tiểu vùng Tây Bắc của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, có vị trí quan trọng, chiến lược về kinh tế, chính trị, AN-QP... Tỉnh là nơi có nền Văn hoá Hòa Bình nổi tiếng - cái nôi văn hoá của người Việt cổ.

Tự hào cuộc khởi nghĩa Tổng Kiêm - Đốc Bang (1909 - 1910)

(HBĐT) - Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, với truyền thống yêu nước, ngay từ khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ tại đây, Nhân dân Hòa Bình đã tổ chức nhiều cuộc nổi dậy chống thực dân và chế độ lang đạo hà khắc. Trong dòng chảy lịch sử hào hùng 135 năm thành lập tỉnh, cuộc khởi nghĩa Tổng Kiêm - Đốc Bang (1909 - 1910) là một mốc son chói lọi về lòng yêu nước của Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Đảng bộ tỉnh - những mốc son lịch sử

(HBĐT) - Với truyền thống vẻ vang trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh bằng những hành động, việc làm cụ thể, nắm bắt các cơ hội phát triển, trách nhiệm, nỗ lực thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Hòa Bình giai đoạn từ năm 2015 đến nay - những dấu ấn tự hào

(HBĐT) - Từ năm 2015 đến nay, với sự đoàn kết thống nhất, cùng nỗ lực vượt bậc của toàn tỉnh, Hòa Bình tiếp tục thu được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị. Kinh tế tăng trưởng khá và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các ngành, lĩnh vực sản xuất đều phát triển. Hoạt động xúc tiến đầu tư trong giai đoạn này được đẩy mạnh, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, quan tâm với nhiều công trình quan trọng. Hoạt động đối ngoại được mở rộng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục