(HBĐT) - Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Chương trình được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn I từ năm 2021 - 2025; giai đoạn II từ năm 2026 - 2030. 


Sau trận sạt lở kinh hoàng xảy ra vào tháng 10/2017, các hộ ở xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc) đã được bố trí chỗ ở mới để ổn định cuộc sống.

Tổng nguồn vốn thực hiện trong giai đoạn I tối thiểu là 137.664 tỷ đồng. Mục tiêu nhằm thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS và miền núi so với bình quân chung của cả nước; đến năm 2025 giảm 50% xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK); đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản ĐBKK.

Đồng chí Đinh Thị Thảo, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Đây là chương trình MTQG đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng lòng mong mỏi của đồng bào các DTTS. Thực hiện chương trình nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững; quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện GD&ĐT, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống Nhân dân; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc…

Để kịp thời xây dựng đề án và phê duyệt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi Hòa Bình giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo của T.Ư, và để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh đã có Công văn số 1487, ngày 1/9/2020 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng KT-XH vùng DTTS trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2030; xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ, đề xuất lập Văn phòng điều Chương trình cấp tỉnh sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư. 

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 có 10 dự án (trong đó có 10 tiểu dự án), gồm: (1) Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. (2) Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. (3) Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. (4) Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc. (5) Phát triển GD-ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. (6) Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch. (7) Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. (8) Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. (9) Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn. (10) Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình.

Tỉnh ta có rất đông đồng bào các DTTS sinh sống. Theo công bố kết quả điều tra 53 DTTS năm 2019 của tỉnh Hòa Bình, tính đến thời điểm 1/4/2019, toàn tỉnh có 634.725 người DTTS, chiếm 74,3% tổng dân số, với 45 DTTS cùng chung sống, trong đó có 5 dân tộc chính là: Mường, Thái, Tày, Dao, Mông. 

Đồng chí Đinh Thị Thảo, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chia sẻ: Những năm qua, việc đầu tư, hỗ trợ cho vùng DTTS trên địa bàn tỉnh được tăng cường, đã phát huy hiệu quả, làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn miền núi và góp phần phát triển KT-XH, nhất là tại các xã ĐBKK. Đời sống, trình độ dân trí của đồng bào các dân tộc từng bước được nâng cao. Kết cấu hạ tầng cơ sở được cải thiện rõ rệt. Các cấp, các ngành, địa phương đã tăng cường phối hợp triển khai thực hiện công tác dân tộc, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho đồng bào các DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tuy nhiên, do tỉnh ta điều kiện tự nhiên khó khăn, địa hình phức tạp, diện tích đồi núi lớn, thiếu đất sản xuất, dân trí không đồng đều…, tốc độ phát triển kinh tế ở vùng đồng bào DTTS chưa theo kịp với tốc độ phát triển chung, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm. Khoảng cách về thu nhập, đời sống, y tế của đồng bào vùng dân tộc miền núi so với các vùng khác có sự chênh lệch; mức sống, chất lượng cuộc sống của một bộ phận người dân thấp. Số người DTTS không tham gia BHYT còn cao; tình trạng tảo hôn khá nhiều. Nguồn kinh phí của tỉnh hạn hẹp, việc lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách gặp khó khăn, hiệu quả chưa cao...

Từ thực tế cho thấy, tới đây, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 sẽ tiếp thêm niềm tin, sức mạnh và tạo đà cho vùng đồng bào DTTS trong tỉnh phát triển nhanh, bền vững.


Hoàng Nga

Các tin khác


"Giải bài toán" cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

(HBĐT) - Trong nhiều năm qua, lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo việc thúc đẩy năng lực cạnh tranh của tỉnh. Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh đã tham gia tích cực vào vấn đề này. Do vậy, việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh có sự tiến bộ liên tục, điểm số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng dần trong 4 năm liên tiếp, năm 2019 nằm trong nhóm điều hành khá. Tuy nhiên, trong bức tranh chung về năng lực cạnh tranh của cả nước, thứ hạng của tỉnh vẫn còn khá thấp (đứng thứ 48/63 tỉnh, thành phố), trong khi tiềm năng, không gian cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh còn rất lớn. 
Bài 1 - Cơ hội đón nhận làn sóng đầu tư mới

Tháng 11, sản lượng cá thu hoạch đạt trên 1.250 tấn

(HBĐT) - Thời gian qua, Sở NN&PTNT phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Đồng thời, hướng dẫn, khuyến khích người dân khai thác tốt diện tích mặt nước hồ chứa thủy điện, đẩy mạnh nuôi cá lồng, bè trên sông và hồ lớn nhằm phục vụ nhu cầu thực phẩm cao dịp cuối năm.

Thị trấn Hàng Trạm: Hướng tới xây dựng đô thị văn minh

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, sau khi nhập xã Yên Lạc vào thị trấn Hàng Trạm, cấp ủy, chính quyền địa phương đang nỗ lực, phấn đấu xây dựng thị trấn trở thành đô thị văn minh.

UBND tỉnh giao trên 18.773 m2 đất đã chuyển mục đích sử dụng cho Công ty cổ phần Xây dựng Sao Vàng thực hiện dự án Shophouse

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty CP Xây dựng Sao Vàng thực hiện dự án nhà ở thương mại (Shophouse) tại phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình (đợt 1).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục