Phong trào việt dã tỉnh ta được nhân rộng ở hầu hết các thôn, bản, trường học (Ảnh: Thi đấu việt dã học sinh THPT tại giải việt dã Báo Hòa Bình năm 2010)

Phong trào việt dã tỉnh ta được nhân rộng ở hầu hết các thôn, bản, trường học (Ảnh: Thi đấu việt dã học sinh THPT tại giải việt dã Báo Hòa Bình năm 2010)

(HBĐT) - Ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 33 ngày 27/3/1946 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục cùng với “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục”, từ đó, ngày 27/3 hàng năm là ngày truyền thống ngành TD-TT nước nhà.

 

Trong 65 năm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chỉ đạo ngành TD -TT nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người Việt Nam, tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng giống nòi trong chiến lược “xây dựng con người Việt Nam”.

 

Cùng với sự phát triển của TD-TT nước nhà, trên chặng đường 65 năm qua, ngành TD-TT tỉnh trải qua không ít khó khăn trong bối cảnh chung của đất nước, trong những năm chiến tranh, hòa bình lập lại, khi bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, ngành TD-TT của tỉnh cũng từng bước đổi mới, phát triển, đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Hàng năm, ngành TD-TT đã hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch được giao, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo hướng xã hội hóa, mở rộng quy mô, từng bước nâng cao chất lượng.

 

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, Sở TD-TT (nay là Sở VH-TT&DL) ban đầu chỉ có 1 Trung tâm TD-TT của tỉnh với trên 10 người, cơ sở vật chất nghèo nàn, đến nay đã phát triển được 1 trường phổ thông năng khiếu TD-TT và 1 Trung tâm Thi đấu dịch vụ TD-TT với cơ sở hạ tầng hoạt động được trang bị như: bể bơi, sân vận động, nhà thi đấu tỉnh… hệ thống thiết chế cấp huyện và các ngành đang từng bước phát triển mạnh. Đội ngũ cán bộ TD-TT trong ngành VH-TT&DL và giáo viên giảng dạy giáo dục thể chất trong các trường học ngày càng được tăng cường về số lượng, chất lượng chuyên môn. Hiện nay, 100% CB-CC làm công tác TD-TT và giáo viên giảng dạy giáo dục thể chất trong hệ thống trường học của tỉnh đều có chuyên môn từ cao đẳng chuyên ngành trở lên. Trong giai đoạn 2010-2015, UBND tỉnh đã có chủ trương xây dựng một số dự án lớn về thể thao như: phát triển hệ thống thiết chế thể thao cấp xã, phường, thị trấn; xây dựng khu Liên hợp thể thao Tây Bắc. Đầu tư một số công trình nghiên cứu, ứng dụng nhằm bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân tộc của tỉnh, đây là những dấu hiệu đáng mừng cho sự nghiệp TD-TT tỉnh nhà.

 

Tổ chức thành công 4 lần Đại hội  TD-TT cấp tỉnh, đăng cai 1 Đại hội thể thao các DTTS khu vục I, 2 ngày hội VH-TT các dân tộc Tây Bắc, đăng cai một số nội dung thi đấu của Đại hội TD-TT toàn quốc và Sea game 22 tại Việt Nam. Hàng năm, ngành TD-TT nay là ngành VH-TT&DL tổ chức từ 12-14 giải thể thao cấp tỉnh, đảm bảo về công tác chuyên môn, thành tích thi đấu của các VĐV ngày càng nâng cao. Đến nay, số người tham gia tập luyện TD-TT thường xuyên đạt 24,17% dân số toàn tỉnh, 66.687 người đạt chế độ rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn; số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao là 16% so với tổng số hộ dân trong toàn tỉnh, 491 CLB TD-TT hoạt động thường xuyên, 545 hướng dẫn viên được đào tạo bồi dưỡng, 537 VĐV đạt đẳng cấp. Các môn thể thao trong tỉnh có bước phát triển mạnh như: xe đạp, tennit, cầu lông, bơi lội, bóng bàn kết hợp với việc duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các môn thể thao dân tộc trong tỉnh trở thành thế mạnh của thể thao địa phương như: đẩy gậy, vật dân tộc, bắn nỏ…

 

Thể thao thành tích cao đã giành được những kết quả đáng khích lệ. Tại các giải thi đấu khu vực và toàn quốc đã có hàng chục lượt VĐV của tỉnh đạt huy chương vàng, bạc. 4 lần đạt giải nhất toàn đoàn trong 6 đợt tham dự Hội thi thể thao DTTS toàn quốc khu vực I. 8 lần giải nhất toàn đoàn trong 11 lần tham dự Ngày hội VH-TT Tây Bắc, được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Lao động hàng ba cho ngành TD-TT năm 2006, huyện Kim Bôi và Đà Bắc được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho thành tích phát triển sự nghiệp TD-TT ở cơ sở.

 

Trong giai đoạn sắp tới, phát triển TD-TT là yếu tố quan trọng trong chính sách phát triển KT-XH của tỉnh nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, tăng cường thể lực, tầm vóc, tăng tuổi thọ và lành mạnh hóa lối sống của thanh - thiếu niên. Vì vậy, phát triển TD-TT là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân; ngành VH-TT&DL giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện các chính sách phát triển TD-TT của Đảng và Nhà nước. Để phong trào TD-TT có sức lan tỏa và đạt được kết quả toàn diện, trong những năm tiếp theo, ngành VH-TT&DL và các địa phương trong tỉnh cần chú trọng những nhiệm vụ sau:

 

Một là: Nâng cao nhận thức về quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển phong trào TD-TT, thực hiện mục tiêu “Dân cường, nước thịnh”, “TD-TT vì sức khỏe và hạnh phúc của con người”… Vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng con người mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

 

Hai là: Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý Nhà nước về phát triển TD-TT. Hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước về TD-TT các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động TD-TT; tăng cường huy động và tạo điều kiện thuận lợi để mọi tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển TD-TT quần chúng, thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp.

 

Ba là: Đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về TD-TT mà nhiệm vụ trong thời gian tới là thực hiện tốt Chiến lược phát triển TD-TT Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại QĐ số 2198/QĐ-TTg ngày 3/12/2010.

 

Bốn là: Tranh thủ và huy động các nguồn lực để tăng cường có trọng tâm, trọng điểm cơ sở vật chất kỹ thuật, đồng thời, tăng cường liên kết để đào tạo nguồn nhân lực cho thể thao thành tích cao và bồi dưỡng, đào tạo độõi ngũ HLV, hướng dẫn viên, cộng tác viên TD-TT. ưu tiên đầu tư cho các môn thể thao, VĐV thể thao trọng điểm nhằm tạo đà để phát triển thể thao thành tích cao.

 

Năm là: Tăng cường phối hợp giữa các ngành, đoàn thể để đẩy mạnh phong trào TD-TT quần chúng; phát triển giáo dục thể chất các hoạt động thể thao trong trường học, thể thao trong LLVT và thể thao cho người khuyết tật.

 

Sáu là: Tích cực nghiên cứu khoa học và nâng cao năng llực ứng dụng KH-KT trong các hoạt động TD-TT. Nghiên cứu, ban hành quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ VĐV kế cận cho thời gian trước mắt và lâu dài. Sưu tầm, thống kê, phân loại các trò chơi vận động dân gian các dân tộc thành nhiệm vụ sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể.

 

Bảy là: Huy động các nguồn lực đảm bảo thực hiện các chương trình, dự án được phê duyệt để thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển sự nghiệp TD-TT.

 

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh,nòng cốt là ngành VH-TT&DL cùng sự ủng hộ của các tầng lớp nhân  dân các dân tộc trong tỉnh, tạo sức mạnh tổng hợp, phát huy tốt các thành quả đã có, khắc phục mọi khó khăn, tồn tại thì sự nghiệp TD-TT của tỉnh sẽ có sự phát triển không ngừng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, thể chất và tinh thần của nhân dân.

 

 

                                                                          Bùi Văn Cửu

                                                              (Phó Chủ tịch UBND tỉnh)

 

Các tin khác


Việt Nam giành quyền vào Vòng chung kết U20 bóng đá nữ châu Á 2024

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U20 nữ Lebanon giúp U20 nữ Việt Nam giành quyền vào Vòng chung kết Giải U20 bóng đá nữ châu Á 2024.

239 vận động viên tham dự Giải Cầu lông, bóng bàn trẻ - vô địch thành phố Hoà Bình 

(HBĐT) - Thành phố Hoà Bình vừa tổ chức Giải Cầu lông, bóng bàn trẻ - vô địch năm 2023. 

Gundogan tỏa sáng, Man City vô địch FA Cup

Ilkay Gundogan ghi cả 2 bàn giúp Man City đánh bại Man Utd 2-1 tại chung kết FA Cup.

ASEAN Para Games 12: "Mưa" huy chương môn cử tạ cho Đoàn Thể thao Việt Nam

Tiếp nối thành công của nữ đô cử Đặng Thị Linh Phượng trong sáng 4/6, chiều cùng ngày, các VĐV cử tạ Lê Văn Công, Huỳnh Ngọc Phụng và Nguyễn Bình An đã giành thêm 6 huy chương, trong đó có 4 HCV và 2 HCB, cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12).

Thời điểm vàng rèn luyện kỹ năng bơi lội cho trẻ em

(HBĐT) - Khép lại một năm học vất vả, kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian trẻ em được nghỉ ngơi, thư giãn. Bởi vậy nhu cầu vui chơi, giải trí của trẻ em tăng cao. Song đây cũng là thời điểm thời tiết nắng nóng gay gắt, trẻ em thường thích tìm đến các ao, hồ, sông, suối để bơi lội, giải nhiệt nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để những ngày hè của trẻ thật vui tươi, bổ ích, ý nghĩa và tránh được một số tai nạn thương tích đáng tiếc xảy ra, đây là thời điểm vàng để các bậc phụ huynh trang bị, rèn luyện kỹ năng bơi lội cho con em mình.

Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2023: Hòa Bình FC hòa liên tiếp trên sân nhà

(HBĐT) - Trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 của Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2023, chiều  3/6, tại Sân vận động tỉnh, Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hòa Bình FC) có cuộc tiếp đón Câu lạc bộ Bóng đá Bình Thuận trên sân nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục