(HBĐT) - Đến nay, kinh tế hợp tác, HTX phát triển đa dạng trên tất cả các lĩnh vực, phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng NTM, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân và phát triển KT-XH địa phương. 

Bài 2 - Tiếp tục đổi mới để theo kịp xu thếĐiều đó khẳng định, Nghị quyết số 13-NQ/TU là một chủ trương đúng đắn, giúp kinh tế hợp tác, HTX thoát khỏi tình trạng yếu kém tồn tại nhiều năm liên tiếp. Mục tiêu đến năm 2025, kinh tế hợp tác, HTX đạt tốc độ tăng trưởng 9%; toàn tỉnh có 470 HTX hoạt động trở lên, có từ 70% HTX hoạt động khá, HTX yếu kém chỉ còn dưới 5%…
Hợp tác xã Hà Phong (Cao Phong) tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và mở thêm cửa hàng giới thiệu sản phẩm. (Ảnh chụp tại Cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại thị trấn Cao Phong).


Những hạn chế cần khắc phục

Sau 3 năm nỗ lực đưa kinh tế hợp tác, HTX vượt qua khó khăn, bên cạnh những thành tựu thì kinh tế hợp tác, HTX vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Đó là hoạt động của các HTX chưa thực sự hấp dẫn, để thu hút lao động có chất lượng cao tham gia. HTX phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Một số HTX yếu về năng lực sản xuất, quản trị. Số HTX được vay vốn tín dụng, giao đất, cho thuê đất chưa nhiều. HTX gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là ở những thị trường lớn.

       Ngân sách hỗ trợ phát triển HTX còn hạn chế, nguồn vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh tới năm 2020 mới đạt 60% số vốn được phê duyệt. Một số HTX thành lập mới chưa bố trí được kinh phí hỗ trợ. Chưa có nhiều chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho HTX. Bên cạnh đó, một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo, chưa xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển HTX. Bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX các cấp mỏng, cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc nên hiệu quả chưa cao. Dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của HTX. Đa số HTX bị sụt giảm doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước, trong khi vẫn phải duy trì các chi phí cần thiết như thuê mặt bằng, bến bãi, hỗ trợ thu nhập cho người lao động.

       Ông Lê Đình Khuê, Giám đốc HTX Ong mật Lâm Sơn (Lương Sơn) chia sẻ: HTX được thành lập tháng 10/2019, với 13 thành viên, trên cơ sở vận động các hộ nuôi ong trên địa bàn xã Lâm Sơn đóng góp vốn để thành lập HTX. Toàn HTX có khoảng 1.300 - 1.500 đàn ong, sản lượng 10-15 tấn mật/năm. HTX chưa ký được hợp đồng tiêu thụ lâu dài với số lượng lớn, chủ yếu vẫn là bán lẻ. HTX chưa có trụ sở giao dịch, thực hiện giao dịch tại nhà của thành viên HTX. HTX gặp khó khăn trong vay vốn do không có tài sản để thế chấp. Từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiêu thụ mật ong. HTX mong được các cấp, ngành quan tâm đầu tư hỗ trợ kinh phí hoạt động, như có chính sách cho HTX vay vốn; hỗ trợ mua máy hạ thủy phần lọc bỏ lượng nước có trong mật ong…

       Đồng chí Trần Văn Thành, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Kinh tế hợp tác, HTX còn nhiều hạn chế là do: Luật HTX và cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ. Nguồn ngân sách hỗ trợ HTX hạn chế, phân tán ở nhiều kênh vốn, chương trình khác nhau. Việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể còn lúng túng. Tình hình thị trường biến động, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của các tổ hợp tác, HTX. Nền kinh tế hội nhập quốc tế sâu rộng, tạo nhiều thách thức trong cạnh tranh. Năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ quản lý các HTX chưa thích ứng tốt trong môi trường kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế. Một số cán bộ chủ chốt của HTX còn có tư tưởng trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Quyết tâm vượt qua thách thức

       Khắc phục những rào cản, vượt qua thách thức, đưa kinh tế hợp tác, HTX phát triển trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề nghị: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, HTX đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 70, ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa IX), Luật HTX năm 2012 đến cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể (KTTT). Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ quản lý Nhà nước các cấp về KTTT; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển KTTT các cấp. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn cho KTTT về cơ chế, chính sách, nguồn vốn.

       Bên cạnh đó, cần triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ; bố trí kinh phí hợp lý từ ngân sách tỉnh, ngân sách T.Ư hỗ trợ để thực hiện các chính sách hỗ trợ HTX phát triển. Thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Tăng quy mô, phạm vi hoạt động của HTX, phát triển HTX mới, xây dựng hế thống HTX với cơ cấu hợp lý, phát huy lợi thế về ngành, lĩnh vực của tỉnh; tham gia tích cực vào chuỗi giá trị các hàng hóa chủ lực của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thành viên tham gia HTX. Hàng năm, cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, để đến năm 2025 đạt 20 tỷ đồng. Củng cố, phát huy vai trò nòng cốt của Liên minh HTX tỉnh trong phát triển KTTT, HTX theo quy định.

       Nhằm tạo động lực đưa kinh tế hợp tác, HTX phát triển, các cấp ủy Đảng cần đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác, HTX vào nội dung và chỉ tiêu thực hiện trong các văn kiện, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như kế hoạch, chiến lược phát triển KT-XH của địa phương; quan tâm phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong HTX. Bên cạnh đó, tỉnh cần nghiên cứu nội dung phát triển KTTT, HTX vào giảng dạy tại trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, các cơ sở đào tạo trong hệ thống chính trị, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quá trình triển khai, đưa chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật về kinh tế hợp tác, HTX đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển KTTT, HTX.


Thu Thủy

Các tin khác


"Đánh thức" du lịch Hòa Bình

(HBĐT) - Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, phóng khoáng, từ cánh rừng nguyên sinh, hang động kỳ vĩ, hồ nước thơ mộng đến thác đổ, ruộng bậc thang, đèo dốc quanh co. Nền văn hóa Hòa Bình đặc sắc được ví như "miền đất sử thi" cùng kho tàng sử thi, truyện thơ, huyền thoại, mái nhà sàn truyền thống, tập quán hiếu khách... Du lịch Hòa Bình đang được "đánh thức" nhờ vào những tiềm năng, lợi thế, những sắc màu đa dạng, quý giá này.

Bài 1 - Tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa

Mường Động trước cơ hội bứt phá

(HBĐT) - Cán bộ và Nhân dân quê hương Mường Động (Kim Bôi) đang triển khai những hành động cụ thể, huy động tốt các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, giải quyết các vấn đề về quy hoạch, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư khai thác tốt lợi thế, phát triển theo định hướng du lịch chất lượng cao, phát triển nông nghiệp gắn kết với thị trường, cải thiện bền vững chất lượng cuộc sống người dân.

Tưng bừng Ngày hội non sông - lá phiếu gửi trọn niềm tin 

(HBĐT) - Hòa chung không khí của ngày hội non sông - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đúng 7h, Chủ nhật 23/5, gần 64 vạn cử tri tỉnh ta náo nức thực hiện quyền bầu cử.

Những cuộc tổng tuyển cử đầu tiên: Ký ức không thể nào quên

(HBĐT) - Tháng 4/2021, cụ bà Bùi Thị Chạ (SN 1920) ở xóm Má 2, xã Bắc Phong (Cao Phong) bước sang tuổi 101. Khi được nghe cán bộ xã, xóm đến tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND, cụ phấn khởi bảo năm nay vẫn sẽ tự tay bỏ lá phiếu bầu cho những người có tài, có đức, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri tại cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và cơ quan dân cử địa phương.

Giữ hồn cốt cho “miền đất sử thi”

(HBĐT) - Xác định công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) là việc cần làm, nên làm để giữ hồn cốt văn hóa dân tộc, những năm qua, tỉnh đã có sự quan tâm đầu tư đúng mức để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong cuộc sống đương đại.

Ghi ở chốt “nóng”

(HBĐT) - Theo Quyết định số 993/QĐ-UBND, ngày 15/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập 5 chốt kiểm soát liên ngành cấp tỉnh trên các tuyến giao thông đường bộ, cửa ngõ vào tỉnh để phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Mỗi chốt 13 đồng chí, gồm lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh, Công an huyện, Cảnh sát cơ động, cán bộ ngành Y tế, Thanh tra giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục