(HBĐT) - Từ một xóm còn gặp nhiều khó khăn, đời sống người dân chủ yếu trông vào nông nghiệp, diện tích vườn tạp nhiều, chỉ sau vài năm, xóm Phú Châu (xã Phú Minh) đã vươn lên trở thành xóm có kinh tế phát triển khá, bộ mặt khang trang. Làm nên bức tranh đó có phần đóng góp không nhỏ của bí thư chi bộ Đỗ Văn Chiến - một trong nhiều tấm gương điển hình học tập và làm theo gương Bác Hồ tiêu biểu trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.


Ban chi ủy chi bộ xóm Đễnh, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) tích cực đi cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế.

 

Trò chuyện với chúng tôi, bí thư chi bộ Đỗ Văn Chiến chia sẻ: Học tập theo gương Bác, là người CB,ĐV trước tiên phải gương mẫu, đi đầu. Mình phải nêu gương thì CB,ĐV, nhân dân mới nghe theo. ở chi bộ khu dân cư bí thư chi bộ phải "miệng nói, tay làm”, tích cực trong mọi hoạt động, đặc biệt là tiên phong trong phát triển kinh tế. Bao năm nay, người dân Phú Châu trồng sắn và dong riềng nhưng đầu ra bấp bênh, bị thương lái ép giá. Trước tình hình đó, tôi đã tìm hiểu và mạnh dạn đầu tư máy chế biến tinh bột sắn, mỗi năm chế biến được 2.000 tấn củ tươi, vừa giải quyết được đầu ra sản phẩm cho bà con, vừa tạo việc làm cho 10 lao động trong xóm với thu nhập 4,5 triệu đồng/người/ tháng. Đặc biệt, xóm có diện tích vườn tạp khá lớn nên gia đình tôi đã tiên phong cải tạo vườn tạp trồng 1.000 cây mít Thái, 3.500 cây bưởi Diễn và bưởi đỏ, 2 ha dược liệu và 20 ha rừng trồng. Để giúp đỡ bà con trong xóm, tôi bán 120 tấn phân NPK trả chậm cho 40 hộ đến khi thu hoạch mới trả tiền; chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế cho 15 hộ trong xóm.

Bí thư chi bộ Đỗ Văn Chiến là một trong rất nhiều "bông hoa” điển hình trong việc "học tập và làm theo” gương Bác đã được huyện Kỳ Sơn biểu dương, khen thưởng trong hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết: Việc thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn huyện trong 2 năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Noi gương Bác đã làm chuyển biến tích cực tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ CB,ĐV, CC,VC trong các cơ quan từ huyện đến cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc "nói đi đôi với làm”. Nhất là các đồng chí Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý công việc, luôn gương mẫu đi đầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; được CB,ĐV, CC,VC và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Đặc biệt, ở cơ sở đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác có sức lan tỏa lớn, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của CB,ĐV, nhân dân.

Việc xây dựng các mô hình, điển hình đều được thực hiện phù hợp với bối cảnh công việc thực tế. Ví dụ như các phòng, ban, đoàn thể thực hiện mô hình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và nhất là cải cách hành chính. Đảng bộ các xã, thị trấn xây dựng mô hình tiêu biểu về xây dựng NTM, giữ gìn trật tự, văn minh trong việc cưới, việc tang, giữ gìn vệ sinh môi trường, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo...

Tiêu biểu như đồng chí Đinh Văn Minh, bí thư chi bộ xóm Can 1, xã Độc Lập là điển hình lãnh đạo nhân dân thực hiện "Mô hình làng, bản văn hóa quốc phòng và an ninh gắn với xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ huyện vùng đặc biệt khó khăn”; đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hợp Thịnh có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Hội Nông dân xã, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM; đồng chí Nguyễn Thị Thảo, chi hội trưởng Chi hội phụ nữ xóm Mon, xã Phúc Tiến tiên phong sáng lập ra tổ liên kết chăn bò, vận động được 17 hộ hội viên phụ nữ tham gia phát triển đàn bò trên 200 con, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ…

Việc học tập và làm theo gương Bác Hồ đã xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu như chi bộ xóm Đễnh (xã Dân Hòa) với mô hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với xây dựng NTM; trường mầm non Suối Hoa (xã Độc Lập) với mô hình "giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường thông qua các hoạt động trải nghiệm cho bé”; chi bộ xóm Mè (xã Yên Quang) tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng thành công mô hình "Làng bản văn hóa - quốc phòng và an ninh”…

Trao đổi về việc tiếp tục nhân rộng các điển hình học tập và làm theo gương Bác, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết thêm: Huyện sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05, tập trung vào việc nâng cao ý thức tự giác, gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong CB,ĐV. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung đột phá để thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chọn mô hình chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm; xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên từng lĩnh vực. Khen thưởng kịp thời, tạo sức lan tỏa lớn trong Đảng và toàn xã hội; coi việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cá nhân, nhất là người đứng đầu và đội ngũ CB,ĐV.

 

Dương Liễu

Các tin khác


Lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác

(HBĐT) - Những năm qua, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện. Qua đó, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân, xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Hội LHPN xã Tân Phong: Hiệu quả thiết thực từ các phong trào thi đua

(HBĐT) - Hội LHPN xã Tân Phong (Cao Phong) có 5 chi hội với 520 hội viên. Trong nhiều năm qua, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Hội vững mạnh, phát triển KT-XH địa phương. Nổi bật như phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng “Quỹ mái ấm tình thương”...

Thực hiện Chỉ thị số 05 bằng những mô hình cụ thể

(HBĐT) - Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt trong 3 năm qua ở Đảng bộ huyện Kim Bôi. Các nội dung học tập Chỉ thị được đưa vào cuộc sống gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nêu cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Công an huyện Lạc Sơn: Thiết thực học tập và làm theo gương Bác Hồ

(HBĐT) - Những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống, đấu tranh với tội phạm, mà còn xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Học tập và làm theo Bác ở quê hương cách mạng Nật Sơn

(HBĐT) - Sau nhiều năm, chúng tôi có dịp trở lại Nật Sơn (Kim Bôi). Vẫn là xã còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, song không thể phủ nhận những bước chuyển đáng khích lệ của vùng đất cội nguồn cách mạng xứ Mường Động này.

Học Bác, Công an huyện Yên Thủy làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân

(HBĐT) - Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Công an tỉnh triển khai thực hiện trở thành phong trào sâu rộng đem lại những hiệu quả thiết thực. Nhiều đơn vị đã có những mô hình hay, cách làm hiệu quả. Công an huyện Yên Thủy là một trong những đơn vị điển hình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục