Trong những năm qua, nhờ việc hiến đất của các hộ gia đình, xóm Bằng, xã Tây Phong đã mở rộng và bê tông hoá được trên 3 km đường giao thông quanh xóm.

Trong những năm qua, nhờ việc hiến đất của các hộ gia đình, xóm Bằng, xã Tây Phong đã mở rộng và bê tông hoá được trên 3 km đường giao thông quanh xóm.

(HBĐT) - Dưới sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp uỷ Đảng, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, những năm gần đây, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ huyện Cao Phong đã có những chuyển biến tích cực, từng bước trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, ngành và toàn xã hội.

 

Hàng năm, ngoài coi trọng học tập, quán triệt chuyên đề tại hội nghị các cấp, BTV Huyện uỷ Cao Phong đã chỉ đạo đưa việc học tập vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể quần chúng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó, cấp uỷ huyện chỉ đạo các chi, Đảng bộ lồng ghép tuyên truyền các chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến nhằm nhân ra diện rộng. Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần tạo sự đồng thuận, giúp CBĐV và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Từ đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, ngành, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

 

Nhằm từng bước đưa việc thực hiện Chỉ thị số 03 trở thành việc làm thường xuyên, BTV Huyện uỷ Cao Phong đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ cụ thể hoá các nội dung về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm nêu gương trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và về đoàn kết nội bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, mỗi CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đăng ký kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo vị trí công tác. Nhờ vậy, phần lớn các cơ quan, đơn vị trong huyện đã thực hiện bằng những việc làm thường nhật như noi theo tấm gương của Bác về phong cách dân chủ, quần chúng, gần gũi nhân dân, sâu sát cơ sở; gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, tài sản công; nghiêm túc trong thực hiện tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm; chủ động, sáng tạo, tận tụy với nhiệm vụ được giao.

 

Bên cạnh đó, điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 03 là nhiều cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong huyện đã xây dựng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc thù để dễ nhớ, dễ thực hiện. Cũng từ đó, trên địa bàn đã xuất hiện những tập thể tiên tiến, cá nhân điển hình với những việc làm thiết thực, có tác động xã hội cao. Tiêu biểu như: Công an huyện đẩy mạnh thực hiện phong trào CAND thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Cán bộ, hội viên nông dân gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào chung tây xây dựng NTM. Hội Phụ nữ các cấp duy trì có hiệu quả mô hình hũ gạo tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế. Đoàn Thanh niên sôi nổi hưởng ứng phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng bằng việc tham gia làm đường GTNT, tổ chức KCB miễn phí, tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Nhiều Đảng bộ đã tích cực, năng động lãnh đạo nhân dân phát triển KT -XH, xây dựng NTM, nâng cao đời sống cho nhân dân như Đảng bộ xã Dũng Phong, Tân Phong, Xuân Phong, Tây Phong, Thu Phong, thị trấn Cao Phong. Đặc biệt, thời gian qua, việc hiến đất xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng rãi trong xã hội. Trong 3 năm (2011- 2013), các xã trong huyện đã có 614 hộ gia đình hiến trên 49, 4 ha đất và đóng góp 30.064 ngày công xây dựng NTM. Với sự ủng họ, góp sức của nhân dân, đến nay, huyện Cao Phong đã có nhiều xã đạt trên 10 tiêu chí về xây dựng NTM, cá biệt có xã Thu Phong đạt được 15 tiêu chí và Dũng Phong là xã đầu tiêu của tỉnh đạt được 16 tiêu chí.

 

Nhằm nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình, 3 năm qua, BTV Huyện uỷ Cao Phong đã biểu dương, khen thưởng 15 tập thể, 31 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

 

 

                                                                               Bình Giang

 

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Huyện Lạc Thủy lan tỏa những việc làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, huyện Lạc Thủy xác định trước hết cần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân; xác định không còn là cuộc vận động mà phải trở thành việc thường xuyên.

Xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn): Phát huy vai trò của những hạn nhân dân vận khéo

(HBĐT) - Là xã cách trung tâm huyện khá xa, Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) đã xuất sắc đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm 2015 góp. Phần đạt được thành quả quan trọng này, những người có uy tín trong cộng đồng đã phát huy tốt vai trò, thực sự trở thành những “hạt nhân dân vận khéo”, cống hiến cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp.

Mường Động làm theo lời Bác Hồ dạy

(HBĐT) - Lịch sử Đảng bộ huyện Kim Bôi đã được nối dài bởi nhiều dấu ấn lịch sử, trong đó không thể không nhắc đến một sự kiện đặc biệt quan trọng: Ngày 19/9/1964, Bác Hồ về thăm cơ quan Huyện ủy Kim Bôi và dặn dò các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy một số nội dung công việc. Lời Bác dặn khi đó vừa xác đáng cụ thể, vừa có giá trị định hướng đến tận bây giờ. Chính vì vậy đã trở thành “kim chỉ nam” để Huyện ủy Kim Bôi giương cao ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, phấn đấu làm theo lời Bác, tiếp tục phát huy truyền thống đạt được nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực

(HBĐT) - Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) đã được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả. Cụ thể, đối với CB,CC đó là gắn việc làm theo với sửa chữa khuyết điểm, yếu kém theo tinh thần NQT.ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và đối với nhân dân, các hội đoàn thể là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển KT-XH, chung sức hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM.

Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ đi vào thực chất

(HBĐT) - Thực hiện Chị thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xã Bắc Phong (Cao Phong) đã thành lập bộ phận giúp việc, xây dựng quy chế làm việc, lên kế hoạch, hướng dẫn thực hiện hàng năm. Từ đó góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành phong trào thường xuyên lan tỏa trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và nhân dân.

Tuổi trẻ Hòa Bình học tập và làm theo lời Bác Hồ

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị gắn với CVĐ “Tuổi trẻ Hòa Bình học tập và làm theo lời Bác”, hàng năm, Tỉnh đoàn đều ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện và tổ chức học tập theo chủ đề. Tùy từng đối tượng ĐV- TTN, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục khác nhau, như: hội thi “Kể chuyện về Bác”, xây dựng “Nhật ký làm theo lời Bác”...