Trong những năm qua, nhờ việc hiến đất của các hộ gia đình, xóm Bằng, xã Tây Phong đã mở rộng và bê tông hoá được trên 3 km đường giao thông quanh xóm.

Trong những năm qua, nhờ việc hiến đất của các hộ gia đình, xóm Bằng, xã Tây Phong đã mở rộng và bê tông hoá được trên 3 km đường giao thông quanh xóm.

(HBĐT) - Dưới sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp uỷ Đảng, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, những năm gần đây, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ huyện Cao Phong đã có những chuyển biến tích cực, từng bước trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, ngành và toàn xã hội.

 

Hàng năm, ngoài coi trọng học tập, quán triệt chuyên đề tại hội nghị các cấp, BTV Huyện uỷ Cao Phong đã chỉ đạo đưa việc học tập vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể quần chúng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó, cấp uỷ huyện chỉ đạo các chi, Đảng bộ lồng ghép tuyên truyền các chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến nhằm nhân ra diện rộng. Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần tạo sự đồng thuận, giúp CBĐV và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Từ đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, ngành, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

 

Nhằm từng bước đưa việc thực hiện Chỉ thị số 03 trở thành việc làm thường xuyên, BTV Huyện uỷ Cao Phong đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ cụ thể hoá các nội dung về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm nêu gương trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và về đoàn kết nội bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, mỗi CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đăng ký kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo vị trí công tác. Nhờ vậy, phần lớn các cơ quan, đơn vị trong huyện đã thực hiện bằng những việc làm thường nhật như noi theo tấm gương của Bác về phong cách dân chủ, quần chúng, gần gũi nhân dân, sâu sát cơ sở; gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, tài sản công; nghiêm túc trong thực hiện tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm; chủ động, sáng tạo, tận tụy với nhiệm vụ được giao.

 

Bên cạnh đó, điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 03 là nhiều cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong huyện đã xây dựng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc thù để dễ nhớ, dễ thực hiện. Cũng từ đó, trên địa bàn đã xuất hiện những tập thể tiên tiến, cá nhân điển hình với những việc làm thiết thực, có tác động xã hội cao. Tiêu biểu như: Công an huyện đẩy mạnh thực hiện phong trào CAND thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Cán bộ, hội viên nông dân gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào chung tây xây dựng NTM. Hội Phụ nữ các cấp duy trì có hiệu quả mô hình hũ gạo tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế. Đoàn Thanh niên sôi nổi hưởng ứng phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng bằng việc tham gia làm đường GTNT, tổ chức KCB miễn phí, tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Nhiều Đảng bộ đã tích cực, năng động lãnh đạo nhân dân phát triển KT -XH, xây dựng NTM, nâng cao đời sống cho nhân dân như Đảng bộ xã Dũng Phong, Tân Phong, Xuân Phong, Tây Phong, Thu Phong, thị trấn Cao Phong. Đặc biệt, thời gian qua, việc hiến đất xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng rãi trong xã hội. Trong 3 năm (2011- 2013), các xã trong huyện đã có 614 hộ gia đình hiến trên 49, 4 ha đất và đóng góp 30.064 ngày công xây dựng NTM. Với sự ủng họ, góp sức của nhân dân, đến nay, huyện Cao Phong đã có nhiều xã đạt trên 10 tiêu chí về xây dựng NTM, cá biệt có xã Thu Phong đạt được 15 tiêu chí và Dũng Phong là xã đầu tiêu của tỉnh đạt được 16 tiêu chí.

 

Nhằm nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình, 3 năm qua, BTV Huyện uỷ Cao Phong đã biểu dương, khen thưởng 15 tập thể, 31 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

 

 

                                                                               Bình Giang

 

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Huyện Đà Bắc lan tỏa sâu rộng những việc làm theo tấm gương Bác Hồ

(HBĐT) - Đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bí thư Huyện uỷ Đà Bắc Đinh Công Báo cho biết: Xác định việc học tập và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ TS-VM về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể CT-XH trong huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”, "học đi đôi với làm theo”. CB, ĐV, CC, VC, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch thực hiện và lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 là tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác - ghi nhận từ huyện vùng cao Mai Châu

(HBĐT) - Đánh giá về tác động sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Bí thư Huyện ủy Mai Châu Nguyễn Đức Thịnh cho biết: Bên cạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ và xây dựng gương người tốt - việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Đảng bộ huyện chỉ đạo các cấp ủy Đảng quan tâm công tác tự phê bình, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm và bệnh thành tích.

Bí thư chi bộ, trưởng nhóm khởi nghiệp nhiệt huyết


(HBĐT) - Khiêm tốn, không muốn nói về mình nhưng những việc anh Bùi Văn Hiển ở xóm Nại, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) làm chứng tỏ sự năng động, nhiệt huyết, khát khao cống hiến của tuổi trẻ.

Cựu chiến binh xã Vĩnh Đồng tích cực phát triển kinh tế

(HBĐT) - Hội có trên 50% gia đình hội viên thuộc diện giàu và khá. Gia đình hội viên thuộc diện hộ nghèo giảm xuống còn 10%. Kết quả này đã thể hiện những nỗ lực của CCB xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Huyện Cao Phong có hơn 150 mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Cao Phong đã quan tâm phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình. Sau 1 năm thực hiện, huyện đã phát hiện, duy trì, nhân rộng hơn 150 mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác Hồ.

Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(HBĐT) - BTV Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 84-KH/TU về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến học tập và làm theo (ĐHTTHT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2017- 2020.