Trong những năm qua, nhờ việc hiến đất của các hộ gia đình, xóm Bằng, xã Tây Phong đã mở rộng và bê tông hoá được trên 3 km đường giao thông quanh xóm.

Trong những năm qua, nhờ việc hiến đất của các hộ gia đình, xóm Bằng, xã Tây Phong đã mở rộng và bê tông hoá được trên 3 km đường giao thông quanh xóm.

(HBĐT) - Dưới sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp uỷ Đảng, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, những năm gần đây, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ huyện Cao Phong đã có những chuyển biến tích cực, từng bước trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, ngành và toàn xã hội.

 

Hàng năm, ngoài coi trọng học tập, quán triệt chuyên đề tại hội nghị các cấp, BTV Huyện uỷ Cao Phong đã chỉ đạo đưa việc học tập vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể quần chúng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó, cấp uỷ huyện chỉ đạo các chi, Đảng bộ lồng ghép tuyên truyền các chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến nhằm nhân ra diện rộng. Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần tạo sự đồng thuận, giúp CBĐV và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Từ đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, ngành, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

 

Nhằm từng bước đưa việc thực hiện Chỉ thị số 03 trở thành việc làm thường xuyên, BTV Huyện uỷ Cao Phong đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ cụ thể hoá các nội dung về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm nêu gương trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và về đoàn kết nội bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, mỗi CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đăng ký kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo vị trí công tác. Nhờ vậy, phần lớn các cơ quan, đơn vị trong huyện đã thực hiện bằng những việc làm thường nhật như noi theo tấm gương của Bác về phong cách dân chủ, quần chúng, gần gũi nhân dân, sâu sát cơ sở; gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, tài sản công; nghiêm túc trong thực hiện tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm; chủ động, sáng tạo, tận tụy với nhiệm vụ được giao.

 

Bên cạnh đó, điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 03 là nhiều cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong huyện đã xây dựng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc thù để dễ nhớ, dễ thực hiện. Cũng từ đó, trên địa bàn đã xuất hiện những tập thể tiên tiến, cá nhân điển hình với những việc làm thiết thực, có tác động xã hội cao. Tiêu biểu như: Công an huyện đẩy mạnh thực hiện phong trào CAND thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Cán bộ, hội viên nông dân gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào chung tây xây dựng NTM. Hội Phụ nữ các cấp duy trì có hiệu quả mô hình hũ gạo tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế. Đoàn Thanh niên sôi nổi hưởng ứng phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng bằng việc tham gia làm đường GTNT, tổ chức KCB miễn phí, tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Nhiều Đảng bộ đã tích cực, năng động lãnh đạo nhân dân phát triển KT -XH, xây dựng NTM, nâng cao đời sống cho nhân dân như Đảng bộ xã Dũng Phong, Tân Phong, Xuân Phong, Tây Phong, Thu Phong, thị trấn Cao Phong. Đặc biệt, thời gian qua, việc hiến đất xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng rãi trong xã hội. Trong 3 năm (2011- 2013), các xã trong huyện đã có 614 hộ gia đình hiến trên 49, 4 ha đất và đóng góp 30.064 ngày công xây dựng NTM. Với sự ủng họ, góp sức của nhân dân, đến nay, huyện Cao Phong đã có nhiều xã đạt trên 10 tiêu chí về xây dựng NTM, cá biệt có xã Thu Phong đạt được 15 tiêu chí và Dũng Phong là xã đầu tiêu của tỉnh đạt được 16 tiêu chí.

 

Nhằm nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình, 3 năm qua, BTV Huyện uỷ Cao Phong đã biểu dương, khen thưởng 15 tập thể, 31 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

 

 

                                                                               Bình Giang

 

 

 

Các tin khác


Nhiều năm dẫn đầu ngành kiểm tra Đảng tỉnh

(HBĐT) - Từ năm 2002 đến nay, UBKT Huyện ủy Yên Thủy liên tục được cấp trên ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba; bằng khen, cờ thi đua của UBND tỉnh về thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng. Có nhiều nguyên nhân để đạt được thành tích, trong đó 2 nguyên nhân quan trọng đó là: UBKT huyện Yên Thủy chủ trương "Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát mở rộng” và phân công thành viên UBKT Huyện ủy theo dõi địa bàn, lĩnh vực công tác, tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên để nắm vững tình hình tổ chức Đảng và đảng viên.

Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là anh hùng giải phóng dân tộc mà còn là nhà kiến tạo vĩ đại. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, Người tuyên bố: "Công việc phá hoại xong rồi. Nay bước đầu công việc dọn dẹp, sắp đặt, giữ gìn, kiến thiết” và việc đầu tiên phải kiến thiết là xây dựng một Nhà nước của dân, do dân, vì dân, một nền hành chính phục vụ nhân dân. Điều cần nói là, ngay từ khi bắt tay vào việc tạo dựng chính thể mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hướng tới mô hình chính quyền tinh gọn, hiệu quả và việc chấn chỉnh biên chế đã được Người sớm đặt ra.

Đảng bộ huyện Kim Bôi kết nạp 193 quần chúng ưu tú vào Đảng

(HBĐT) - Năm 2017, Đảng bộ huyện Kim Bôi đã kết nạp được 193 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó, đảng viên mới kết nạp là người dân tộc thiểu số 160 đồng chí, chiếm 83%; có trình độ văn hóa THPT 181 đồng chí, chiếm 94%; có trình độ chuyên môn trung cấp 40 đồng chí, chiếm 20,7%; trình độ cao đẳng, đại học trở lên 98 đồng chí, chiếm 51%. Tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện đến thời điểm hiện nay là 6.207 đồng chí.

Đổi thay sau chặng đường 70 năm

(HBĐT) - Chặng đường 70 năm (1947 - 2017) từ khi chi bộ Đảng Hiền Lương được thành lập, đến nay, niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẫn sống mãi trong lòng CB,ĐV và nhân dân của mảnh đất chiến khu anh hùng.

Tư tưởng của Bác Hồ về đại đoàn kết toàn dân tộc

(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có một niềm tin tuyệt đối vào trí tuệ và sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam. Người đã xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững chắc chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Huyện Lạc Thủy - các phong trào thi đua gắn với thực hiện chỉ tiêu phát triển KT-XH

(HBĐT) - Giới thiệu với chúng tôi về các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện, đồng chí Lê Xuân Thắng, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Lạc Thủy chia sẻ: Từ phong trào thi đua do huyện phát động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình góp phần vào kết quả phát triển KT-XH trên địa bàn.