(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:


Trần An Định

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

Thứ nhất: Nhiệm kỳ tới có đặt chỉ tiêu "đến năm 2025, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch là 95%”. Theo tôi, cần cân nhắc giảm chỉ tiêu này, lý do: đến nay, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 95,2%, song số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch mới ở mức 20 - 25%. Về tên chỉ tiêu, theo tôi vẫn để là "tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch” để đảm bảo tính công bằng giữa cư dân thành thị và nông thôn đều được sử dụng nước sạch, đồng thời thể hiện ý chí quyết tâm lãnh đạo của Đảng để nông dân nông thôn được sử dụng nước sạch. Nhưng về tỷ lệ 95% cần xem xét hợp lý: Nếu mỗi năm có thêm 4 - 5 xã được cung cấp nước sạch từ những công trình cấp nước tập trung thì mới có thêm được 5 - 6 nghìn hộ, tương ứng 3,2 - 3,8% hộ được sử dụng nước sạch, ở mức này là hợp lý với khả năng tăng nguồn vốn đầu tư giai đoạn tới. Do vậy, tôi đề xuất chỉ để mức đến năm 2025 có 35% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch.

Thứ hai: 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ qua tiếp tục được bổ sung thêm ý chí, quyết tâm trong nhiệm kỳ tới. Đó chính là tập trung vào cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách thể chế. Trong đó, đã đề cập đến các giải pháp thúc đẩy kinh tế hộ, kinh tế tập thể và loại hình doamh nghiệp. Song theo tôi, để phát huy sức mạnh tổng thể, tương hỗ của các thành phần kinh tế này cần bổ sung nhóm giải pháp đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa hộ cá thể với HTX và doanh nghiệp thông qua hợp đồng; đồng thời, đẩy mạnh liên kết trong nội tại từng thành phần kinh tế thông qua hình thành hội, hiệp hội ngành hàng/sản phẩm/dịch vụ.

Thứ ba: Dự thảo báo cáo đã xác định nhiệm vụ, giải pháp cho từng ngành: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại... Để phát huy sự tương trợ giữa ngành, trong giải pháp của từng ngành cần đề cập đến tính tác động phát triển của ngành khác. Ví dụ: phát triển nông nghiệp thành vùng tập trung quy mô lớn đủ cung ứng nguyên liệu cho nhà máy chế biến nông sản trong khu công nghiệp; phát triển nông sản gắn với phát triển du lịch sinh thái; đẩy mạnh phát triển du lịch kích cầu tiêu thụ nông sản đặc hữu của tỉnh... Đặc biệt, trong nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành nông nghiệp, theo tôi cần xây dựng các chương trình, dự án có quy mô lớn, tập trung phát triển sản phẩm chủ lực và đặc thù của tỉnh như mía tím, xạ đen, cam, bưởi… theo chuỗi giá trị mà nòng cốt là các HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp chế biến.

Nhìn chung, tôi nhận thấy dự thảo đã thể hiện được quyết tâm của Đảng trong lãnh đạo phát triển toàn diện KT-XH của tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Để cụ thể hóa nghị quyết trong thực tiễn, tôi cho rằng điều quan trọng nhất là mỗi cấp ngành, tổ chức cơ sở Đảng cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, từng cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần quan điểm, mục tiêu chỉ đạo và cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp trong thực thi nhiệm vụ. Tôi tin với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả của toàn hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Trần An Định

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh


Các tin khác


Hỗ trợ nông dân sản xuất, cải thiện sinh kế bền vững

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, đóng góp xây dựng quê hương

(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cố gắng của các cấp, các ngành, môi trường kinh doanh của tỉnh đã từng bước được cải thiện, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển.

Tuổi trẻ sắt son niềm tin, tiến bước theo Đảng

(HBĐT) - Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những ngày này, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh ta nói chung, ĐV-TN xã Bắc Phong (Cao Phong) nói riêng cũng triển khai nhiều hoạt động, phần việc, công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục