(HBĐT)-Cùng với tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, Huyện ủy Cao Phong chú trọng đến chất lượng xây dựng các văn kiện, đặc biệt là báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Huyện Cao Phong đã hoàn thành tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Ảnh: Chi bộ trạm y tế xã Nam Phong tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trong tháng 2.

Huyện ủy Cao Phong đã ban hành Kế hoạch số 255-KH/HU, ngày 13/9/ 2019 về lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Đồng thời thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội, tổ công tác, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo huyện chỉ đạo, đôn đốc đại hội Đảng bộ các cấp. Đảng bộ huyện có 28 tổ chức cơ sở Đảng (16 Đảng bộ, 12 chi bộ cơ sở); 183 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, với trên 3.600 đảng viên. Đến nay, đã hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp vào thời điểm thích hợp.

  Về xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm đang được chỉ đạo theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW. Đồng chí Đinh Đức Lân, Phó Bí thư TT Huyện ủy cho biết: BTV Huyện ủy đã tiến hành họp, cho ý kiến, tổ chức 2 cuộc hội thảo lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo báo cáo lần 3 trình xin ý kiến BCH, gửi cấp cơ sở tham gia đóng góp để hoàn chỉnh.

Về dự thảo báo cáo chính trị đã thống nhất đánh giá: Với sự đoàn kết của toàn Đảng bộ, cố gắng của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, trong nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra cơ bản đạt và vượt. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 11,24%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng; các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện giữ vững, phát huy được lợi thế. Hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH được quan tâm đầu tư xây dựng, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Chương trình MTQG xây dựng NTM đạt kết quả quan trọng; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 3%/năm. QP-AN, TTATXH được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến...

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện cũng thẳng thắn nêu những khó khăn, yếu kém như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tỷ trọng CN-TTCN, xây dựng, dịch vụ, du lịch trong nền kinh tế của huyện còn thấp; cơ cấu lao động trong nông, lâm nghiệp, thủy sản còn cao (chiếm gần 70%). Việc liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của huyện chưa chặt chẽ, thiếu tính ổn định, bền vững. Tỷ lệ đô thị hóa; độ che phủ rừng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn chưa đạt mục tiêu đề ra. Năng lực lãnh đạo của một số tổ chức cơ sở Đảng, công tác quản lý đảng viên hạn chế, số đảng viên xin ra khỏi Đảng cao; kết quả công tác phát triển Đảng không đạt chỉ tiêu đại hội…

Trên cơ sở đó, dự thảo đã đưa ra 3 bài học kinh nghiệm là phải quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đặc biệt quan tâm tới công tác cán bộ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp đến là phải tập trung quyết liệt, năng động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời vận dụng linh hoạt chủ trương, chính sách của cấp trên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thứ 3 phải giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển KT- XH với đảm bảo QP-AN, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, qua đó tạo môi trường ổn định, phát triển. Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình. Dự thảo báo cáo rút ra 4 bài học kinh nghiệm, 6 vấn đề cơ bản cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. BTV Huyện ủy Cao Phong cũng đã xây dựng dự thảo nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết để hoàn thiện trước ngày 10/6/2020.

Lê Chung


Các tin khác


Báo cáo chuẩn bị công phu, khoa học, chặt chẽ, thể hiện được quá trình phát triển của tỉnh 

(HBĐT) - Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung, bố cục, chủ đề như dự thảo, báo cáo có sự chuẩn bị công phu, dung lượng hợp lý, khoa học, chặt chẽ, phản ánh toàn diện, có sự kế thừa, thống nhất, thể hiện được quá trình phát triển của tỉnh, phản ánh đúng tình hình khách quan, vị thế của tỉnh trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực

(HBĐT) - Trước tiên, tôi nhất trí cao với các nội dung trong dự thảo văn kiện và ý kiến đóng góp từ các đại hội cơ sở trong Đảng bộ tỉnh. Tôi xin được làm rõ và bổ sung vào nội dung phát triển nguồn nhân lực (NNL) như sau:             

Thống nhất cao với mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”

(HBĐT) - Sau khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi nhận thấy dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; nội dung có tính khái quát cao, bố cục hợp lý; văn phong rõ ràng, chặt chẽ; các biểu mẫu, chú thích, phụ lục, số liệu… đảm bảo đầy đủ, tôi không có ý kiến bổ sung hay sửa đổi.

Đóng góp một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động của báo chí trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Trước hết, tôi nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những vấn đề quan tâm trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả đạt được; những tồn tại, yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng được Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc, giám sát được mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên, góp phần xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng

(HBĐT) - Chúng tôi cho rằng, báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh được xây dựng và chuẩn bị công phu, phản ánh đúng thực tế, kết quả, cũng như định hướng xuyên suốt cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, công tác dân vận của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục