(HBĐT)-Cùng với tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, Huyện ủy Cao Phong chú trọng đến chất lượng xây dựng các văn kiện, đặc biệt là báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Huyện Cao Phong đã hoàn thành tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Ảnh: Chi bộ trạm y tế xã Nam Phong tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trong tháng 2.

Huyện ủy Cao Phong đã ban hành Kế hoạch số 255-KH/HU, ngày 13/9/ 2019 về lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Đồng thời thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội, tổ công tác, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo huyện chỉ đạo, đôn đốc đại hội Đảng bộ các cấp. Đảng bộ huyện có 28 tổ chức cơ sở Đảng (16 Đảng bộ, 12 chi bộ cơ sở); 183 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, với trên 3.600 đảng viên. Đến nay, đã hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp vào thời điểm thích hợp.

  Về xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm đang được chỉ đạo theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW. Đồng chí Đinh Đức Lân, Phó Bí thư TT Huyện ủy cho biết: BTV Huyện ủy đã tiến hành họp, cho ý kiến, tổ chức 2 cuộc hội thảo lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo báo cáo lần 3 trình xin ý kiến BCH, gửi cấp cơ sở tham gia đóng góp để hoàn chỉnh.

Về dự thảo báo cáo chính trị đã thống nhất đánh giá: Với sự đoàn kết của toàn Đảng bộ, cố gắng của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, trong nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra cơ bản đạt và vượt. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 11,24%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng; các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện giữ vững, phát huy được lợi thế. Hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH được quan tâm đầu tư xây dựng, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Chương trình MTQG xây dựng NTM đạt kết quả quan trọng; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 3%/năm. QP-AN, TTATXH được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến...

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện cũng thẳng thắn nêu những khó khăn, yếu kém như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tỷ trọng CN-TTCN, xây dựng, dịch vụ, du lịch trong nền kinh tế của huyện còn thấp; cơ cấu lao động trong nông, lâm nghiệp, thủy sản còn cao (chiếm gần 70%). Việc liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của huyện chưa chặt chẽ, thiếu tính ổn định, bền vững. Tỷ lệ đô thị hóa; độ che phủ rừng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn chưa đạt mục tiêu đề ra. Năng lực lãnh đạo của một số tổ chức cơ sở Đảng, công tác quản lý đảng viên hạn chế, số đảng viên xin ra khỏi Đảng cao; kết quả công tác phát triển Đảng không đạt chỉ tiêu đại hội…

Trên cơ sở đó, dự thảo đã đưa ra 3 bài học kinh nghiệm là phải quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đặc biệt quan tâm tới công tác cán bộ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp đến là phải tập trung quyết liệt, năng động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời vận dụng linh hoạt chủ trương, chính sách của cấp trên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thứ 3 phải giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển KT- XH với đảm bảo QP-AN, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, qua đó tạo môi trường ổn định, phát triển. Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình. Dự thảo báo cáo rút ra 4 bài học kinh nghiệm, 6 vấn đề cơ bản cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. BTV Huyện ủy Cao Phong cũng đã xây dựng dự thảo nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết để hoàn thiện trước ngày 10/6/2020.

Lê Chung


Các tin khác


Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 2 - Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng - giải pháp căn cơ

(HBĐT) - Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… Đó là những giải pháp căn cơ giúp Kim Bôi xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển. Và để thực hiện nhóm giải pháp đó, Kim Bôi xác định: Tập trung cho công tác cán bộ là nhiệm vụ tiên quyết.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 1 - Đề cao vai trò cơ sở

(HBĐT) - Hệ thống chính trị vững mạnh thể hiện bằng hiệu quả các hoạt động tại địa phương. Thực tiễn ở huyện Kim Bôi cho thấy nơi nào quan tâm xây dựng hệ thống chính trị thì ở đó có sự phát triển.

Khó khăn trong phát triển đảng viên mới ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Kim Bôi là một trong những điểm sáng khi hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra, với chất lượng đảng viên đảm bảo. Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm nay, Đảng bộ huyện chỉ phát triển thêm 46 đảng viên, trong khi chỉ tiêu được giao là 150, tức là dù đã nửa năm nhưng số đảng viên kết nạp mới chỉ đạt 30,7%.

Huyện Cao Phong: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW: Quyết tâm, trách nhiệm, thực chất, chú trọng vai trò nêu gương

(HBĐT) - Hàng năm, ngay từ tháng 1, 100% cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), công chức, viên chức nghiêm túc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo (HT) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu HT Bác được cá nhân hóa, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, vai trò, trách nhiệm của từng người, không rập khuôn, hình thức. Điều đáng ghi nhận trong quá trình Đảng bộ huyện Cao Phong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đó là vừa phát huy được vai trò nêu gương của CB, ĐV, vừa tạo sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân và người lao động. Vì thế, Đảng bộ huyện đã đưa việc HT Bác đi sâu vào cuộc sống.

Huyện Lạc Sơn: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ

(HBĐT) - Bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác cán bộ của huyện Lạc Sơn còn có một số hạn chế, bất cập như: Trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ cấp huyện chưa cao. Cán bộ lãnh đạo quản lý chưa mạnh về năng lực tổng hợp, tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Cán bộ cấp xã phần lớn từ cơ sở, không được đào tạo ngay từ đầu nên chất lượng, hiệu quả có phần hạn chế. Trong quản lý, giải quyết công việc còn ảnh hưởng của lối tư duy kinh nghiệm, văn hoá gia đình. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện uỷ cho rằng, đây là những rào cản trong lãnh đạo, quản lý, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của địa phương và lòng tin của Nhân dân.

Không bỏ lỡ cơ hội phát triển

(HBĐT) - Với lợi thế cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hoá, kề cận và nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, tỉnh đứng đang đứng trước những cơ hội rất lớn để bứt phá, vươn lên mạnh mẽ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục