(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Sơn hiện có 21 chi bộ, 29 Đảng bộ trực thuộc. Được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cho loại hình chi bộ cơ sở, Chi bộ trường THPT Lạc Sơn đã tổ chức thành công đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau đại hội điểm, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Hành khẳng định: Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội chi bộ điểm đã thành công tốt đẹp, đặt tiền đề cho các chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức tốt đại hội trong thời gian tới. 


Chi bộ trường THPT Lạc Sơn (Lạc Sơn) bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới.

Nghiêm túc, khẩn trương, chất lượng trong công tác chuẩn bị

Chi bộ trường THPT Lạc Sơn có 37 đảng viên, đại hội chi bộ lần thứ XVIII được tổ chức trong 2 ngày 16 - 17/3 theo đúng kế hoạch. Tại phiên trù bị ngày 16/3, một nội dung quan trọng đã được hoàn thành là 100% đảng viên thống nhất với báo cáo tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Để đạt sự thống nhất về nội dung này tại đại hội, trước đó, trong 3 ngày từ 9 – 11/3, chi bộ đã tổ chức hội nghị cán bộ, đảng viên quán triệt, nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo. Sau đó, các tổ Đảng gửi ý kiến đóng góp để chi ủy tổng hợp ý kiến thành báo cáo chung trình đại hội. Với sự chuẩn bị nghiêm túc và tập trung trí tuệ, chất lượng đóng góp ý kiến của chi bộ được đánh giá cao, thể hiện tinh thần cộng đồng trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ.

Đồng chí Mai Thị Thiên Thanh, Phó Bí thư chi bộ trường THPT Lạc Sơn cho biết: Được lựa chọn tổ chức đại hội chi bộ điểm, cán bộ, đảng viên trong chi bộ đều thận thức được niềm vinh dự cũng như trách nhiệm nên quyết tâm thực hiện tốt. Nhìn chung, chi bộ đã quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Đảng bộ huyện là nghiêm túc, khẩn trương, chu đáo, hiệu quả trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Từ các công đoạn nhỏ nhất về khánh tiết, trang trí địa điểm tổ chức đại hội, trang phục đại biểu… đến các nội dung quan trọng như áp dụng đúng quy chế bầu cử trong Đảng, giới thiệu nhân sự cho cấp ủy khóa mới, đảm bảo chất lượng các văn kiện trình đại hội… đều được chi bộ triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng về mọi mặt. Nhờ đó, đại hội đã thành công tốt đẹp, các nội dung đều đạt yêu cầu đề ra, thể hiện quyết tâm của toàn chi bộ hướng tới nhiệm kỳ mới.

Thống nhất nội dung đại hội trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới

Với chủ đề "Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - phát triển”, đại hội chi bộ trường THPT Lạc Sơn đã hoàn thành tốt các nội dung. Trong đó, nội dung bầu cử được thực hiện đúng quy định, vừa đảm bảo quyền bầu cử dân chủ đối với mọi đảng viên vừa đảm bảo sự lãnh đạo tập trung của cấp ủy. Kết quả bầu ra Ban chi ủy khóa mới đạt được sự đồng thuận cao.  

Đồng chí Bùi Văn Hành, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn nhìn nhận: 100% đảng viên chi bộ đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới, ngay sau đó tập trung thảo luận, thống nhất thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Như vậy, chi bộ đã hoàn thành tốt một nội dung mới trong tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 là thảo luận, thông qua được chương trình hành động ngay tại đại hội. Đây là nội dung thể hiện quyết tâm cao của toàn đại hội nhằm đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Riêng về nội dung này, Đảng bộ huyện đã quán triệt sâu rộng đến các chi, Đảng bộ trực thuộc, giúp các chi, Đảng bộ chủ động trong công tác chuẩn bị, đảm bảo đưa vào chương trình góp phần tạo nên thành công chung của đại hội.

Ngay sau thành công của đại hội chi bộ điểm, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã họp bàn rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo tốt công tác tổ chức đại hội. Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Hành, đại hội thành công trên cơ sở các nội dung đều được thống nhất với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và phát triển. Rút kinh nghiệm từ đại hội này, thời gian tới, các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội, các công đoạn cần được tiến hành khẩn trương, chu đáo, trách nhiệm và đúng quy trình. Theo kế hoạch đề ra, Đảng bộ huyện Lạc Sơn phấn đấu đến cuối tháng 5/2020 sẽ hoàn thành tổ chức đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở.


 Thu Trang

Các tin khác


Báo cáo chuẩn bị công phu, khoa học, chặt chẽ, thể hiện được quá trình phát triển của tỉnh 

(HBĐT) - Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung, bố cục, chủ đề như dự thảo, báo cáo có sự chuẩn bị công phu, dung lượng hợp lý, khoa học, chặt chẽ, phản ánh toàn diện, có sự kế thừa, thống nhất, thể hiện được quá trình phát triển của tỉnh, phản ánh đúng tình hình khách quan, vị thế của tỉnh trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực

(HBĐT) - Trước tiên, tôi nhất trí cao với các nội dung trong dự thảo văn kiện và ý kiến đóng góp từ các đại hội cơ sở trong Đảng bộ tỉnh. Tôi xin được làm rõ và bổ sung vào nội dung phát triển nguồn nhân lực (NNL) như sau:             

Thống nhất cao với mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”

(HBĐT) - Sau khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi nhận thấy dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; nội dung có tính khái quát cao, bố cục hợp lý; văn phong rõ ràng, chặt chẽ; các biểu mẫu, chú thích, phụ lục, số liệu… đảm bảo đầy đủ, tôi không có ý kiến bổ sung hay sửa đổi.

Đóng góp một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động của báo chí trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Trước hết, tôi nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những vấn đề quan tâm trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả đạt được; những tồn tại, yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng được Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc, giám sát được mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên, góp phần xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng

(HBĐT) - Chúng tôi cho rằng, báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh được xây dựng và chuẩn bị công phu, phản ánh đúng thực tế, kết quả, cũng như định hướng xuyên suốt cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, công tác dân vận của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục