(HBĐT) - Sau khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi nhận thấy dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; nội dung có tính khái quát cao, bố cục hợp lý; văn phong rõ ràng, chặt chẽ; các biểu mẫu, chú thích, phụ lục, số liệu… đảm bảo đầy đủ, tôi không có ý kiến bổ sung hay sửa đổi.


Hoàng Thị Ngọc Mỹ
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Thủy 

Về chủ đề của đại hội đồng thời là tiêu đề báo cáo chính trị, tôi cũng hoàn toàn nhất trí. Tôi cho rằng, các thành tố của chủ đề có tính khái quát cao, ngắn gọn, súc tích, thể hiện được tư tưởng chủ đạo của đại hội, đồng thời khẳng định được mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đến hết nhiệm kỳ. Tôi cũng cho rằng, 21 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là phù hợp, khả thi, có tính phấn đấu, các chỉ tiêu đều bám sát chỉ tiêu định hướng của T.Ư, nhất là các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP, GRDP bình quân đầu người, tỷ lệ đô thị hóa, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… 

Đặc biệt, tôi thống nhất cao với việc xác định mục tiêu: "Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”. Bởi vì theo tôi, đây là mục tiêu đảm bảo tính khái quát, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và xu hướng phát triển chung của đất nước; đồng thời, thể hiện được quyết tâm chính trị cao của BCH Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn phát triển mới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, dự thảo báo cáo đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp đối với lĩnh vực kinh tế, như: lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược; đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế, trong đó tập trung tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp Nhà nước…

Qua nghiên cứu tôi cho rằng, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra đã đầy đủ, việc xác định 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược đã phản ánh đúng những trọng tâm, trọng điểm cần thực hiện trong nhiệm kỳ, có những nội dung được ưu tiên trong từng đột phá chiến lược, định hướng phát triển các ngành kinh tế... Chính vì thế, tôi tin tưởng các nhóm giải pháp sẽ phát huy hiệu quả, tạo ra những động lực to lớn thúc đẩy kinh tế phát triển đạt mức trung bình của cả nước - đúng như mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. 

Hoàng Thị Ngọc Mỹ
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Thủy 

Các tin khác


Hỗ trợ nông dân sản xuất, cải thiện sinh kế bền vững

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, đóng góp xây dựng quê hương

(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cố gắng của các cấp, các ngành, môi trường kinh doanh của tỉnh đã từng bước được cải thiện, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển.

Tuổi trẻ sắt son niềm tin, tiến bước theo Đảng

(HBĐT) - Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những ngày này, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh ta nói chung, ĐV-TN xã Bắc Phong (Cao Phong) nói riêng cũng triển khai nhiều hoạt động, phần việc, công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục