(HBĐT) - Thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Mường Khến và 2 xã Quy Hậu, Mãn Đức. Đảng bộ thị trấn hiện có 35 chi bộ trực thuộc, trong đó có 27 chi bộ khu dân cư. Cùng với việc nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, cấp ủy thị trấn tập trung chỉ đạo đại hội Đảng cấp dưới cơ sở. Đến ngày 30/3, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn đã hoàn thành tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch, bảo đảm quy trình, quy định.


Thành viên Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết phục vụ đại hội Đảng bộ thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) cập nhật, nắm bắt thông tin qua báo, tạp chí của Đảng phục vụ công tác tuyên truyền về đại hội Đảng bộ đến Nhân dân.

Ngày 10/2/2020, Huyện ủy Tân Lạc công bố quyết định thành lập Đảng bộ thị trấn Mãn Đức, chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy. Căn cứ tình hình thực tế địa bàn, BCH Đảng bộ thị trấn đã cụ thể hóa Kế hoạch số 214, ngày 18/9/2019 của Huyện ủy Tân Lạc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, ban hành quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020- 2025; phân bổ chỉ tiêu đại biểu dự đại hội cấp trên cho các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư TT Đảng ủy thị trấn Mãn Đức cho biết: Trong tháng 2 và tháng 3, các tổ chỉ đạo đại hội do các đồng chí Thường trực Đảng ủy làm tổ trưởng, đã tiến hành duyệt dự thảo văn kiện, hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị đại hội ở các chi bộ, tạo mọi điều kiện để đại hội Đảng cấp dưới cơ sở diễn ra thành công, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, chỉ đạo các tiểu ban phục vụ đại hội Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẩn trương, kỹ lưỡng thực hiện các phần việc được giao. Đến nay, tiểu ban văn kiện căn cứ đề cương báo cáo chính trị do Huyện ủy ban hành đã hoàn thành dự thảo lần 3. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cấp ủy thị trấn không tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, mà gửi đến các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu trí, các đồng chí Đảng ủy viên, lãnh đạo MTTQ, các tổ chức CT-XH và chi bộ lấy ý kiến. Kèm theo dự thảo văn kiện là phiếu xin ý kiến để đảng viên, Nhân dân góp ý, sau đó chi bộ tổng hợp, gửi lại Đảng ủy.

Trong các bước chuẩn bị, một nội dung được Đảng bộ đặc biệt quan tâm, đó là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Sau sáp nhập, BCH Đảng bộ thị trấn có trên 30 đồng chí. Theo đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định, có 26 đồng chí đủ điều kiện tái cử, trong khi đó, căn cứ Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, số lượng BCH Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020- 2025 là 15. Do vậy, có thể thấy, việc chuẩn bị nhân sự ứng cử vào cấp ủy khóa mới đặt ra không ít khó khăn. Hiện, BCH Đảng bộ đã chủ động rà soát quy hoạch cán bộ; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí cấp ủy viên tái cử; tiểu ban nhân sự căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng để giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu trình Đảng ủy rà soát, đánh giá, xem xét và thông qua danh sách dự kiến.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhận định: Chuẩn bị đại hội Đảng bộ, khó khăn đối với địa bàn sáp nhập là việc đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội, nhiệm kỳ 2015- 2020, bởi mỗi đơn vị hành chính cũ đề ra các chỉ tiêu khác nhau. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử vào BCH khóa mới để giới thiệu ra đại hội ít nhiều còn lúng túng. Song, Đảng bộ thị trấn quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ, để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn ở địa phương.

Minh Vũ


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn không bỏ lỡ cơ hội phát triển: Bài 1 - Nghiêm túc đánh giá những thách thức cần giải quyết

(HBĐT) - Khát vọng, khát khao phát triển và mong muốn phát triển, thời gian qua, huyện Lạc Sơn được biết đến là địa phương có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy nhận thức; quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nút thắt cản trở sự phát triển và có những chuyển biến tốt trong công tác cán bộ, giải phóng mặt bằng. Nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào sự đồng hành, hỗ trợ của cấp uỷ, chính quyền đã "xuống tiền” triển khai dự án đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ, mở ra cơ hội rất lớn để Mường Vang bứt phá vươn lên, hiện thực hoá Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXVII.

Trách nhiệm vì mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2022

(HBĐT) - Với sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, sự chuyển động của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,13%, nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ đạt kết quả khá. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng các quý còn lại của năm 2022, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, quyết liệt chỉ đạo giải ngân hấp thụ các nguồn vốn trong và ngoài ngân sách, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2022.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 2 - Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng - giải pháp căn cơ

(HBĐT) - Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… Đó là những giải pháp căn cơ giúp Kim Bôi xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển. Và để thực hiện nhóm giải pháp đó, Kim Bôi xác định: Tập trung cho công tác cán bộ là nhiệm vụ tiên quyết.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 1 - Đề cao vai trò cơ sở

(HBĐT) - Hệ thống chính trị vững mạnh thể hiện bằng hiệu quả các hoạt động tại địa phương. Thực tiễn ở huyện Kim Bôi cho thấy nơi nào quan tâm xây dựng hệ thống chính trị thì ở đó có sự phát triển.

Khó khăn trong phát triển đảng viên mới ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Kim Bôi là một trong những điểm sáng khi hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra, với chất lượng đảng viên đảm bảo. Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm nay, Đảng bộ huyện chỉ phát triển thêm 46 đảng viên, trong khi chỉ tiêu được giao là 150, tức là dù đã nửa năm nhưng số đảng viên kết nạp mới chỉ đạt 30,7%.

Huyện Cao Phong: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW: Quyết tâm, trách nhiệm, thực chất, chú trọng vai trò nêu gương

(HBĐT) - Hàng năm, ngay từ tháng 1, 100% cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), công chức, viên chức nghiêm túc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo (HT) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu HT Bác được cá nhân hóa, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, vai trò, trách nhiệm của từng người, không rập khuôn, hình thức. Điều đáng ghi nhận trong quá trình Đảng bộ huyện Cao Phong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đó là vừa phát huy được vai trò nêu gương của CB, ĐV, vừa tạo sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân và người lao động. Vì thế, Đảng bộ huyện đã đưa việc HT Bác đi sâu vào cuộc sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục