(HBĐT) - Thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Mường Khến và 2 xã Quy Hậu, Mãn Đức. Đảng bộ thị trấn hiện có 35 chi bộ trực thuộc, trong đó có 27 chi bộ khu dân cư. Cùng với việc nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, cấp ủy thị trấn tập trung chỉ đạo đại hội Đảng cấp dưới cơ sở. Đến ngày 30/3, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn đã hoàn thành tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch, bảo đảm quy trình, quy định.


Thành viên Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết phục vụ đại hội Đảng bộ thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) cập nhật, nắm bắt thông tin qua báo, tạp chí của Đảng phục vụ công tác tuyên truyền về đại hội Đảng bộ đến Nhân dân.

Ngày 10/2/2020, Huyện ủy Tân Lạc công bố quyết định thành lập Đảng bộ thị trấn Mãn Đức, chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy. Căn cứ tình hình thực tế địa bàn, BCH Đảng bộ thị trấn đã cụ thể hóa Kế hoạch số 214, ngày 18/9/2019 của Huyện ủy Tân Lạc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, ban hành quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020- 2025; phân bổ chỉ tiêu đại biểu dự đại hội cấp trên cho các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư TT Đảng ủy thị trấn Mãn Đức cho biết: Trong tháng 2 và tháng 3, các tổ chỉ đạo đại hội do các đồng chí Thường trực Đảng ủy làm tổ trưởng, đã tiến hành duyệt dự thảo văn kiện, hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị đại hội ở các chi bộ, tạo mọi điều kiện để đại hội Đảng cấp dưới cơ sở diễn ra thành công, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, chỉ đạo các tiểu ban phục vụ đại hội Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẩn trương, kỹ lưỡng thực hiện các phần việc được giao. Đến nay, tiểu ban văn kiện căn cứ đề cương báo cáo chính trị do Huyện ủy ban hành đã hoàn thành dự thảo lần 3. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cấp ủy thị trấn không tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, mà gửi đến các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu trí, các đồng chí Đảng ủy viên, lãnh đạo MTTQ, các tổ chức CT-XH và chi bộ lấy ý kiến. Kèm theo dự thảo văn kiện là phiếu xin ý kiến để đảng viên, Nhân dân góp ý, sau đó chi bộ tổng hợp, gửi lại Đảng ủy.

Trong các bước chuẩn bị, một nội dung được Đảng bộ đặc biệt quan tâm, đó là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Sau sáp nhập, BCH Đảng bộ thị trấn có trên 30 đồng chí. Theo đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định, có 26 đồng chí đủ điều kiện tái cử, trong khi đó, căn cứ Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, số lượng BCH Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020- 2025 là 15. Do vậy, có thể thấy, việc chuẩn bị nhân sự ứng cử vào cấp ủy khóa mới đặt ra không ít khó khăn. Hiện, BCH Đảng bộ đã chủ động rà soát quy hoạch cán bộ; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí cấp ủy viên tái cử; tiểu ban nhân sự căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng để giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu trình Đảng ủy rà soát, đánh giá, xem xét và thông qua danh sách dự kiến.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhận định: Chuẩn bị đại hội Đảng bộ, khó khăn đối với địa bàn sáp nhập là việc đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội, nhiệm kỳ 2015- 2020, bởi mỗi đơn vị hành chính cũ đề ra các chỉ tiêu khác nhau. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử vào BCH khóa mới để giới thiệu ra đại hội ít nhiều còn lúng túng. Song, Đảng bộ thị trấn quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ, để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn ở địa phương.

Minh Vũ


Các tin khác


Báo cáo chuẩn bị công phu, khoa học, chặt chẽ, thể hiện được quá trình phát triển của tỉnh 

(HBĐT) - Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung, bố cục, chủ đề như dự thảo, báo cáo có sự chuẩn bị công phu, dung lượng hợp lý, khoa học, chặt chẽ, phản ánh toàn diện, có sự kế thừa, thống nhất, thể hiện được quá trình phát triển của tỉnh, phản ánh đúng tình hình khách quan, vị thế của tỉnh trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực

(HBĐT) - Trước tiên, tôi nhất trí cao với các nội dung trong dự thảo văn kiện và ý kiến đóng góp từ các đại hội cơ sở trong Đảng bộ tỉnh. Tôi xin được làm rõ và bổ sung vào nội dung phát triển nguồn nhân lực (NNL) như sau:             

Thống nhất cao với mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”

(HBĐT) - Sau khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi nhận thấy dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; nội dung có tính khái quát cao, bố cục hợp lý; văn phong rõ ràng, chặt chẽ; các biểu mẫu, chú thích, phụ lục, số liệu… đảm bảo đầy đủ, tôi không có ý kiến bổ sung hay sửa đổi.

Đóng góp một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động của báo chí trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Trước hết, tôi nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những vấn đề quan tâm trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả đạt được; những tồn tại, yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng được Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc, giám sát được mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên, góp phần xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng

(HBĐT) - Chúng tôi cho rằng, báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh được xây dựng và chuẩn bị công phu, phản ánh đúng thực tế, kết quả, cũng như định hướng xuyên suốt cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, công tác dân vận của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục