(HBĐT) - Bám sát định hướng của cấp ủy cấp trên, BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đáp ứng yêu cầu đề ra.


Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh báo cáo tình hình chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp trong LLVT tỉnh.

BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp với BTV Huyện ủy Lạc Thủy chỉ đạo Đảng bộ Quân sự huyện tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại hội được chọn làm điểm khối Quân sự tỉnh). Từ đại hội này, BTV Đảng ủy Quân sự đã rút kinh nghiệm để chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp trong LLVT tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện Lạc Thủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ liên tục nhiều năm được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2019 được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng cờ thi đua xuất sắc. Theo đánh giá, nội dung chương trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, đúng đề cương hướng dẫn, bảo đảm chất lượng. Công tác chuẩn bị nhân sự bảo đảm dân chủ, khách quan, đủ tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Báo cáo chính trị và công tác bầu cử BCH, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đúng quy định. Các đồng chí trúng cử vào BCH khóa mới đúng theo cơ cấu, đề án nhân sự đã chuẩn bị, tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao. Trên cơ sở đánh giá nghiêm túc kết quả, những điểm cần khắc phục nhiệm kỳ qua, đại hội cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, thông qua chương trình hành động để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.  

Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có Công văn số 639, ngày 19/9/2019 để chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc, Đảng ủy Quân sự các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đã thành lập các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai công tác chỉ đạo đại hội Đảng các cấp; quán triệt, tập huấn nghiệp vụ cho 100% Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đảng bộ Quân sự các huyện, thành phố. Công tác chỉ đạo đại hội bảo đảm yêu cầu. Phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành ủy chỉ đạo Đảng ủy Quân sự các huyện, thành phố làm tốt công tác chuẩn bị tiến hành đại hội. Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội. Các chi bộ tổ chức đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, đủ nội dung, cơ cấu nhân sự cấp ủy theo đúng chỉ đạo. 100% đồng chí trúng cử vào cấp ủy với số tín nhiệm cao. Tư tưởng cán bộ, đảng viên phẩn khởi, tin tưởng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp. Công tác chỉ đạo, chuẩn bị các bước về nhân sự được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm các khâu, các bước nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. 

Hiện nay, BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Quân sự các huyện, thành phố làm tốt công tác chuẩn bị để tiến hành đại hội. Cùng với việc đặc biệt quan tâm đến chất lượng công tác nhân sự cấp ủy khóa mới, BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và các dự thảo của BCH Đảng bộ khoá XIII, trình Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến nay, các dự thảo báo cáo đã gửi đến các Đảng bộ, cơ quan liên quan xin ý kiến, đã chỉnh sửa lần 3; dự thảo chương trình, nghị quyết, quy chế đại hội đã xây dựng xong, chuẩn bị báo cáo Quân khu và tỉnh xin ý kiến bổ sung, hoàn chỉnh. Bên cạnh việc chuẩn bị thật tốt chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp, BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung tuyên truyền các hoạt động về đại hội, phát động phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua quyết thắng, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh phát huy tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xứng đáng với truyền thống "Đoàn kết, sáng tạo, hiệp đồng, lập công, chiến thắng” của LLVT tỉnh.

 L.C

Các tin khác


Báo cáo chuẩn bị công phu, khoa học, chặt chẽ, thể hiện được quá trình phát triển của tỉnh 

(HBĐT) - Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung, bố cục, chủ đề như dự thảo, báo cáo có sự chuẩn bị công phu, dung lượng hợp lý, khoa học, chặt chẽ, phản ánh toàn diện, có sự kế thừa, thống nhất, thể hiện được quá trình phát triển của tỉnh, phản ánh đúng tình hình khách quan, vị thế của tỉnh trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực

(HBĐT) - Trước tiên, tôi nhất trí cao với các nội dung trong dự thảo văn kiện và ý kiến đóng góp từ các đại hội cơ sở trong Đảng bộ tỉnh. Tôi xin được làm rõ và bổ sung vào nội dung phát triển nguồn nhân lực (NNL) như sau:             

Thống nhất cao với mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”

(HBĐT) - Sau khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi nhận thấy dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; nội dung có tính khái quát cao, bố cục hợp lý; văn phong rõ ràng, chặt chẽ; các biểu mẫu, chú thích, phụ lục, số liệu… đảm bảo đầy đủ, tôi không có ý kiến bổ sung hay sửa đổi.

Đóng góp một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động của báo chí trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Trước hết, tôi nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những vấn đề quan tâm trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả đạt được; những tồn tại, yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng được Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc, giám sát được mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên, góp phần xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng

(HBĐT) - Chúng tôi cho rằng, báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh được xây dựng và chuẩn bị công phu, phản ánh đúng thực tế, kết quả, cũng như định hướng xuyên suốt cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, công tác dân vận của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục