(HBĐT) - Bám sát định hướng của cấp ủy cấp trên, BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đáp ứng yêu cầu đề ra.


Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh báo cáo tình hình chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp trong LLVT tỉnh.

BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp với BTV Huyện ủy Lạc Thủy chỉ đạo Đảng bộ Quân sự huyện tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại hội được chọn làm điểm khối Quân sự tỉnh). Từ đại hội này, BTV Đảng ủy Quân sự đã rút kinh nghiệm để chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp trong LLVT tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện Lạc Thủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ liên tục nhiều năm được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2019 được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng cờ thi đua xuất sắc. Theo đánh giá, nội dung chương trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, đúng đề cương hướng dẫn, bảo đảm chất lượng. Công tác chuẩn bị nhân sự bảo đảm dân chủ, khách quan, đủ tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Báo cáo chính trị và công tác bầu cử BCH, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đúng quy định. Các đồng chí trúng cử vào BCH khóa mới đúng theo cơ cấu, đề án nhân sự đã chuẩn bị, tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao. Trên cơ sở đánh giá nghiêm túc kết quả, những điểm cần khắc phục nhiệm kỳ qua, đại hội cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, thông qua chương trình hành động để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.  

Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có Công văn số 639, ngày 19/9/2019 để chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc, Đảng ủy Quân sự các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đã thành lập các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai công tác chỉ đạo đại hội Đảng các cấp; quán triệt, tập huấn nghiệp vụ cho 100% Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đảng bộ Quân sự các huyện, thành phố. Công tác chỉ đạo đại hội bảo đảm yêu cầu. Phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành ủy chỉ đạo Đảng ủy Quân sự các huyện, thành phố làm tốt công tác chuẩn bị tiến hành đại hội. Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội. Các chi bộ tổ chức đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, đủ nội dung, cơ cấu nhân sự cấp ủy theo đúng chỉ đạo. 100% đồng chí trúng cử vào cấp ủy với số tín nhiệm cao. Tư tưởng cán bộ, đảng viên phẩn khởi, tin tưởng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp. Công tác chỉ đạo, chuẩn bị các bước về nhân sự được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm các khâu, các bước nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. 

Hiện nay, BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Quân sự các huyện, thành phố làm tốt công tác chuẩn bị để tiến hành đại hội. Cùng với việc đặc biệt quan tâm đến chất lượng công tác nhân sự cấp ủy khóa mới, BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và các dự thảo của BCH Đảng bộ khoá XIII, trình Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến nay, các dự thảo báo cáo đã gửi đến các Đảng bộ, cơ quan liên quan xin ý kiến, đã chỉnh sửa lần 3; dự thảo chương trình, nghị quyết, quy chế đại hội đã xây dựng xong, chuẩn bị báo cáo Quân khu và tỉnh xin ý kiến bổ sung, hoàn chỉnh. Bên cạnh việc chuẩn bị thật tốt chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp, BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung tuyên truyền các hoạt động về đại hội, phát động phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua quyết thắng, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh phát huy tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xứng đáng với truyền thống "Đoàn kết, sáng tạo, hiệp đồng, lập công, chiến thắng” của LLVT tỉnh.

 L.C

Các tin khác


Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 2 - Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng - giải pháp căn cơ

(HBĐT) - Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… Đó là những giải pháp căn cơ giúp Kim Bôi xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển. Và để thực hiện nhóm giải pháp đó, Kim Bôi xác định: Tập trung cho công tác cán bộ là nhiệm vụ tiên quyết.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 1 - Đề cao vai trò cơ sở

(HBĐT) - Hệ thống chính trị vững mạnh thể hiện bằng hiệu quả các hoạt động tại địa phương. Thực tiễn ở huyện Kim Bôi cho thấy nơi nào quan tâm xây dựng hệ thống chính trị thì ở đó có sự phát triển.

Khó khăn trong phát triển đảng viên mới ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Kim Bôi là một trong những điểm sáng khi hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra, với chất lượng đảng viên đảm bảo. Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm nay, Đảng bộ huyện chỉ phát triển thêm 46 đảng viên, trong khi chỉ tiêu được giao là 150, tức là dù đã nửa năm nhưng số đảng viên kết nạp mới chỉ đạt 30,7%.

Huyện Cao Phong: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW: Quyết tâm, trách nhiệm, thực chất, chú trọng vai trò nêu gương

(HBĐT) - Hàng năm, ngay từ tháng 1, 100% cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), công chức, viên chức nghiêm túc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo (HT) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu HT Bác được cá nhân hóa, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, vai trò, trách nhiệm của từng người, không rập khuôn, hình thức. Điều đáng ghi nhận trong quá trình Đảng bộ huyện Cao Phong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đó là vừa phát huy được vai trò nêu gương của CB, ĐV, vừa tạo sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân và người lao động. Vì thế, Đảng bộ huyện đã đưa việc HT Bác đi sâu vào cuộc sống.

Huyện Lạc Sơn: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ

(HBĐT) - Bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác cán bộ của huyện Lạc Sơn còn có một số hạn chế, bất cập như: Trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ cấp huyện chưa cao. Cán bộ lãnh đạo quản lý chưa mạnh về năng lực tổng hợp, tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Cán bộ cấp xã phần lớn từ cơ sở, không được đào tạo ngay từ đầu nên chất lượng, hiệu quả có phần hạn chế. Trong quản lý, giải quyết công việc còn ảnh hưởng của lối tư duy kinh nghiệm, văn hoá gia đình. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện uỷ cho rằng, đây là những rào cản trong lãnh đạo, quản lý, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của địa phương và lòng tin của Nhân dân.

Không bỏ lỡ cơ hội phát triển

(HBĐT) - Với lợi thế cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hoá, kề cận và nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, tỉnh đứng đang đứng trước những cơ hội rất lớn để bứt phá, vươn lên mạnh mẽ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục