ĐV-TN huyện Lạc Sơn tham gia làm đường GTNT tại xã Ân Nghĩa, hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015.  Ảnh: P.V

ĐV-TN huyện Lạc Sơn tham gia làm đường GTNT tại xã Ân Nghĩa, hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015. Ảnh: P.V

(HBĐT) - Năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Với chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm phát huy trí tuệ, tâm huyết, tình cảm và niềm tin của thế hệ trẻ đối với Đảng, BTV Tỉnh đoàn đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, trong đó, tổ chức cho ĐV-TN thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

 

Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến cán bộ Đoàn, ĐV-TN trong toàn tỉnh  góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng được tiến hành một cách rộng rãi, dân chủ, công khai, khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng cũng như sự chỉ đạo, hướng dẫn chặt chẽ của T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy. Qua đó vừa phát huy được trí tuệ tập thể, vừa phòng ngừa các thế lực xấu lợi dụng để xuyên tạc, chống phá Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

 

Nhất trí cao với Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tôi cho rằng: Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng được chuẩn bị công phu, kết cấu khoa học; có nhiều sự đổi mới trong cách đánh giá; định hướng rõ mục tiêu, phương hướng; đề cập một cách toàn diện các vấn đề cơ bản của xã hội. Đặc biệt là những đánh giá về ưu, khuyết điểm, hạn chế hết sức thẳng thắn, thể hiện rõ tinh thần nhìn thẳng vào sự thật của Đảng ta.

 

Về kết cấu, Báo cáo chính trị đã có sự đổi mới. Kỳ Đại hội trước, báo cáo được xây dựng theo từng lĩnh vực, đánh giá có phần chung chung, chưa được rõ ràng, lần này Báo cáo trình bày theo từng vấn đề, có đánh giá cụ thể mặt được, chưa được của từng vấn đề đó, đã giúp cán bộ, đảng viên và ĐV-TN hiểu chi tiết, cụ thể. Song vẫn đảm bảo sự khái quát, khoa học và toàn diện. Đây là bước đột phá trong xây dựng Báo cáo chính trị của Đảng.

 

Trong Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII, các lĩnh vực liên quan đến thanh niên được quan tâm, có dung lượng phù hợp, nhất là đội ngũ trí thức trẻ. Với vai trò là tổ chức đại diện cho các tầng lớp ĐV-TN, BTV Tỉnh đoàn đã nhận được nhiều ý kiến, tham luận, đề xuất, góp ý cho Dự thảo văn kiện của cán bộ, ĐV-TN trên địa bàn tỉnh, trong đó các ý kiến đều đề đạt nguyện vọng Dự thảo cần khẳng định rõ hơn nữa vai trò của thanh niên, vai trò của đội ngũ trí thức trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước; cần tạo nhiều cơ hội hơn nữa để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng hành với các lực lượng thanh niên, thậm chí là cả đối với lực lượng thanh niên chậm tiến, thanh niên yếu thế trong xã hội, để các bạn nhìn nhận đúng hơn, qua đó càng thêm yêu quê hương, đất nước và có những hành động đúng đắn giúp ích cho gia đình và xã hội; cần có những chính sách cụ thể để thu hút, khuyến khích ĐV-TN có trình độ, kiến thức cao về vùng khó khăn làm việc; có giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn lực là sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, tăng cường về công tác tại cơ sở và địa bàn nông thôn, miền núi, nơi đang thiếu cán bộ có trình độ đào tạo bài bản; công tác hướng nghiệp, tạo việc làm để ổn định cuộc sống, lập thân, lập nghiệp cho ĐV-TN khu vực nông thôn, miền núi cũng cần được chú trọng.

 

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2016 - 2020, đại đa số cán bộ, ĐV-TN trong tỉnh kiến nghị cần có những biện pháp mạnh trong phòng ngừa, đặc biệt là xử lý những hành vi tham nhũng, lãng phí trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực... để tiếp tục củng cố niềm tin trong thanh niên. Bởi, thanh niên ngày nay có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin, có trình độ và nhận thức nhanh nên rất nhạy cảm trong nhận diện và phản ứng đối với các hiện tượng tiêu cực. Về phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, cần tiếp tục phát huy quan điểm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cần phải được thực hiện trên tinh thần giữ gìn, phát huy một cách hợp lý chứ không phải cường điệu bản sắc của dân tộc. Bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc phải gắn kết với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc những cái hay, cái tiến bộ trong văn hóa các dân tộc trên thế giới.

 

Từ nay cho đến khi Đại hội lần thứ XII của Đảng diễn ra, BTV Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, ĐV-TN, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đoàn, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và nguyện vọng của tuổi trẻ tỉnh Hòa Bình trong việc tham gia xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng góp phần nhỏ bé của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

 

 

 

 

         Hoàng Xuân Giao

    (Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn)

 

 

Các tin khác


Đảng ủy Quân sự tỉnh: Nghiêm túc chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp

(HBĐT) - Bám sát định hướng của cấp ủy cấp trên, BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đáp ứng yêu cầu đề ra.

Huyện Lạc Sơn: Kinh nghiệm từ tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Sơn hiện có 21 chi bộ, 29 Đảng bộ trực thuộc. Được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cho loại hình chi bộ cơ sở, Chi bộ trường THPT Lạc Sơn đã tổ chức thành công đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau đại hội điểm, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Hành khẳng định: Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội chi bộ điểm đã thành công tốt đẹp, đặt tiền đề cho các chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức tốt đại hội trong thời gian tới. 

Ghi nhận từ đại hội Đảng cấp cơ sở: Phát huy dân chủ, trách nhiệm tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Đến nay, các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã cơ bản hoàn thành tổ chức đại hội Đảng các cấp. Theo ghi nhận bước đầu, đại hội Đảng cấp cơ sở đã phát huy dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, đổi mới, lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những đồng chí đủ đức, đủ tài, năng lực, uy tín, đồng thời tích cực đóng góp vào dự thảo báo cáo cấp ủy cấp trên, đáp ứng yêu cầu theo Chỉ thị số số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Huyện Đà Bắc chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp gắn với các nhiệm vụ phát triển KT-XH

(HBĐT) - Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đúng theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. BTV Huyện ủy Đà Bắc đã đánh giá rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp gắn với chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đại hội Đảng bộ xã Đông Lai lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Ngày 25/3, Đảng bộ xã Đông Lai (Tân Lạc) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Đảng bộ huyện Tân Lạc lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để các Đảng bộ trực thuộc học tập, rút kinh nghiệm tổ chức tốt đại hội thời gian tới.

Tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ xã Văn Nghĩa 

(HBĐT) - Trong 2 ngày 24 - 25/3, Đảng bộ xã Văn Nghĩa (trực thuộc Đảng bộ huyện Lạc Sơn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 139 đảng viên. Đây là Đảng bộ được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục