Ứng cử viên Nguyễn Thị Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hòa BìnhNếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi dự kiến sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; lối sống trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai: Tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND; làm tốt vai trò giám sát của người đại biểu. Cùng các đại biểu HĐND tỉnh tích cực nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động tham gia đề xuất, thảo luận và biểu quyết các vấn đề quan trọng của địa phương thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh.

Thứ ba: Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, sâu sát cơ sở, gần dân và chịu sự giám sát của Nhân dân; tiếp thu và phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết. Đồng thời, giám sát việc giải quyết và kịp thời báo cáo kết quả với cử tri; quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

 Thứ tư: Tôi quan tâm đề xuất các giải pháp trong quy hoạch vùng chuyên canh các loại cây nông nghiệp, hoa màu phù hợp với đặc điểm của từng vùng, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, đem lại thu nhập cao cho lao động nông thôn. Đồng thời quan tâm đến việc đề xuất các giải pháp, nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nông mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh…

 Thứ năm: Là nữ ứng cử viên, với kinh nghiệm và các vị trí công việc đã trải qua, tôi sẽ nỗ lực, không ngừng để tham mưu cho cấp ủy các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền học tập các chỉ thị, nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Trong lĩnh vực khoa giáo, tôi đặc biệt quan tâm đến việc đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng GD&ĐT; chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; bảo vệ môi trường; chăm sóc, giáo dục thanh thiếu nhi, tham gia đề xuất giải pháp tạo khu vui chơi cho thanh thiếu nhi; quan tâm đến các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ  phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người yếu thế trong xã hội, vấn đề bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Ứng cử viên Bùi Thị Hồng, bác sĩ Trung tâm Y tế thành phố Hòa BìnhĐược rèn luyện và trưởng thành ở cấp cơ sở, tôi với cương vị đại diện cho ngành Y tế địa phương, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tại Đơn vị bầu cử số 3, tôi ý thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này với bản thân tôi là một vinh dự nhưng cũng là một trách nhiệm nặng nề, là nghĩa vụ của công dân, cho nên dù trúng cử hay không trúng cử, cá nhân tôi sẽ cống hiến hết khả năng của mình, góp phần nhỏ vào sự nghiệp phát triển ngành Y tế địa phương cũng như  sự nghiệp xây dựng và phát triển KT - XH.

Nếu được cử tri tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, với vai trò là người được địa phương tín nhiệm, tôi sẽ thực hiện trách nhiệm là cầu nối vững chắc giữa Nhân dân và chính quyền; phản ánh trung thực, chính xác tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền. Nguyện dùng toàn bộ tài năng, sức lực của bản thân cống hiến, đóng góp vào công cuộc đổi mới, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn.

Phát huy thật tốt vai trò của đoàn viên thanh niên, nguyện dùng toàn bộ sức lực, sự nhiệt huyết và tính táo bạo của tuổi trẻ góp phần vào công cuộc cải thiện đời sống Nhân dân; luôn nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Với vai trò là bác sĩ, tôi rất vinh dự được đứng trong hàng ngũ ngành Y tế. Hiện nay, dịch bệnh Covid- 19 đang xảy ra trên địa bàn tỉnh, chúng tôi những người chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm phối hợp với các lực lượng chức năng cùng người dân chung tay phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, chống lây lan trong cộng đồng; không ngừng lỗ lực chăm lo, cải thiện sức khỏe của Nhân dân. Đồng thời, tìm ra giải pháp vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế.

Không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trí tuệ và nghị lực, không ngại khó, ngại khổ, toàn tâm, toàn ý hoàn thành thật tốt nhiệm vụ và vai trò được giao, góp một phần tiếng nói của ngành Y tế trước HĐND tỉnh.

Ứng cử viên Quách Tất Liêm,  Phó Chủ tịch UBND tỉnhĐược giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào, cũng là trách nhiệm rất lớn. Trước những thành tựu đạt được và những khó khăn, hạn chế của tỉnh nói chung và thành phố nói riêng thì còn nhiều vấn đề phải quan tâm. Nếu trúng cử, trên cương vị, chức trách được phân công, tôi xin báo cáo chương trình hành động như sau:

Trước hết thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với 4 đột phá chiến lược:

Thứ nhất: Quy hoạch và quản lý quy hoạch

Quy hoạch chính là định hướng cho phát triển KT - XH và tổ chức không gian cho các hoạt động KT - XH trên địa bàn thành phố một cách khoa học, văn minh, hiện đại, từ đó bố trí không gian đô thị, điểm dân cư, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Trên cơ sở đó để bố trí các nguồn lực và khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế và bảo vệ môi trường. Nhất là khai thác 2 bờ sông Đà là các đô thị hiện đại, các khu resort cao cấp, lòng hồ sông Đà kết nối với các điểm du lịch trong tỉnh.

Thứ hai: Đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ

Trong giai đoạn 2021 - 2026, dự kiến đầu tư công trên địa bàn thành phố là rất lớn khoảng 15.000 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng; trong đó có tập trung vào các dự án lớn, trọng điểm có sức lan tỏa lớn sẽ tạo ra một không gian đô thị mới và hiện đại, là động lực mới để thu hút đầu tư. Ngoài ra còn đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư để mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình từ 8 - 10 làn xe, đường nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, Sơn La. Thông qua các dự án đầu tư, các tiềm năng, lợi thế sẽ được phát huy sẽ tạo ra một luồng sinh khí mới cho phát triển KT-XH, sớm đưa TP Hòa Bình thành đô thị loại II.

Thứ ba: Thu hút đầu tư

Xây dựng hoàn chỉnh Khu Công nghiệp Mông Hóa, Quang Tiến, Bờ trái Sông Đà và các cụm công nghiệp trên địa bàn. Thông qua đó, thu hút các nhà đầu tư sẽ tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, an sinh xã hội. Cùng với đầu tư hạ tầng đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch tại các khu du lịch, các điểm du lịch tiềm năng như lòng hồ sông Đà, suối khoáng Kim Bôi, bản Lác Mai Châu...

Thứ tư: Đẩy mạnh cải cách hành chính

 Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho mọi tổ chức, cá nhân, nâng cao chất lượng công vụ hơn nữa. Có sự chỉ đạo và những giải pháp cụ thể, nhất là xác định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Nâng cao trách nhiệm, năng lực, trình độ, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến huyện, xã. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm với tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc với cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng kịp thời phản ánh tới HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan quản lý Nhà nước; kịp thời giải quyết các nguyện vọng chính đáng của cử tri, thường xuyên báo cáo kết quả các kỳ họp với cử tri.

Ứng cử viên Đỗ Hồng Nhung, bác sĩ Trung tâm Y tế thành phố Hòa BìnhMặc dù tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa phong phú nhưng nếu được tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

Phát huy khả năng, sở trường của bản thân để làm tốt vai trò của người đại biểu Nhân dân. Dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của Nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh của cử tri để đề xuất với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân mong đợi nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tri thức, luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỹ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với Nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực vận động Nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trên cương vị là 1 đại biểu thuộc ngành Y tế, tôi sẽ tìm hiểu những khó khăn của người dân trong việc khám, chữa bệnh thanh toán viện phí bằng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Tăng cường quản lý, công khai minh bạch trong việc thực hiện BHYT; thực hiện theo lộ trình tính đúng giá dịch vụ BHYT, giảm chi tiền túi của người bệnh; quan tâm các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt, người có công, người già, bảo đảm mọi người dân được chăm sóc sức khỏe bình đẳng. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tiện ích đối với người dân. Nâng cao chất lượng y tế, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của tuyến y tế cơ sở để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Trong thời gian này, tỉnh Hòa Bình và cả nước đang gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, tôi sẽ cố gắng góp phần đề xuất, tìm ra giải pháp nhằm: Vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển KT - XH. Nâng cao chất lượng phòng, chống dịch bằng cách: Nâng cao năng lực xét nghiệm, thiết lập thêm các phòng xét nghiệm đủ điều kiện, đảm bảo đủ năng lực điều trị cho những bệnh nhân nặng ngay tại địa phương; chú trọng đào tạo tập huấn cho tất cả cán bộ nhân viên y tế sẵn sàng cho việc huy động tham gia chống dịch. Hạn chế lây lan trong cộng đồng, kiểm soát được ổ dịch trong thời gian ngắn nhất.

Tôi rất mong quý cử tri tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND để tôi có cơ hội phát huy vai trò trách nhiệm của mình.

Ứng cử viên Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch TT Liên đoàn Lao động tỉnhNếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu là đại biểu HĐND tỉnh, với tư cách vừa là cán bộ, đảng viên, trực tiếp tham gia công tác Công đoàn, vừa là người đại biểu dân cử, tôi sẽ tập chung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Phát huy vai trò và trách nhiệm người đại biểu HĐND, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, trước hết là liên hệ thường xuyên và chịu sự giám sát của cử tri, tôn trọng lắng nghe ý kiến của cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của Nhân dân và thể hiện chính kiến, tham gia thảo luận, chất vấn và biểu quyết các vấn đề quan trọng, phản biện và tham mưu với HĐND tỉnh những vấn đề mà cử tri kiến nghị. Đặc biệt, trong các lĩnh vực cử tri đang quan tâm như: Phát triển kinh tế - xã hội, lao động - việc làm, an sinh - xã hội, cải cách hành chính, ô nhiễm môi trường, hạ tầng giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

Thứ hai: Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đảm bảo các chế độ chính sách được thực hiện tốt hơn, việc làm, thu nhập được cải thiện, để người lao động có điều kiện chăm lo cho gia đình mình tốt hơn. Tiếp tục đề nghị với Đảng, Nhà nước, đặc biệt với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có cơ chế chính sách để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho công nhân viên chức lao động, góp phần giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, hạn chế xảy ra tình trạng tranh chấp lao động; từ đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Thứ ba: Thường xuyên đi sâu sát cơ sở, giữ mỗi liên hệ mật thiết với cử tri, gần gũi với Nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, cùng với tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của cử tri, tổng hợp phản ánh với HĐND và đề nghị các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị. Cùng các cơ quan trao đổi, bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân thông qua việc tham mưu, đề xuất, góp ý xây dựng hệ thống chính sách. Đặc biệt là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, tôi sẽ không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xứng đáng với tiêu chuẩn của người đại biểu HĐND tỉnh và niềm tin của cử tri.  

C.L (TH)

Các tin khác


Huyện Tân Lạc triển khai công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 13/7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Tân Lạc tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đảng bộ xã Mông Hóa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đảng bộ xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) có 19 chi bộ với 627 đảng viên, gồm 13 chi bộ khu dân cư, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ trạm y tế. Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên Bùi Văn C. có vi phạm pháp luật bị truy nã, tổ chức Đảng (TCĐ) B đã làm báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, tổ chức họp để thông qua báo cáo và ban hành quyết định thi hành kỷ luật Đảng mà không thực hiện việc bỏ phiếu. Vậy, việc thi hành kỷ luật Đảng của TCĐ B có đúng không?

Làm tốt cung cấp thông tin sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp thực hiện đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) theo Công văn số 358-CT/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ (CB), ĐV; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - "Thời gian qua, việc phối hợp tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, các Đảng bộ và các cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ. Chất lượng, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên rõ rệt đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KTGS của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh" - đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khẳng định.

Huyện Lương Sơn: Kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn Đảng bộ huyện Lương Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách… Qua đó kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh việc tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) vi phạm, giúp TCĐ, ĐV nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa khắc phục, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục