(HBĐT) - UBND tỉnh vừa có Công văn số 265/UBND-TCD về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 5/1/2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Hướng dẫn số 13- HD/UBKTTW, ngày 2/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư về giải quyết tố cáo, khiếu nại bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành:


Căn cứ nội dung Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW, Kế hoạch số 10-KH/TU tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại phục vụ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nắm chắc tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những tố cáo, khiếu nại liên quan đến bầu cử hoặc nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp để chỉ đạo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phối hợp, tiếp nhận, phân loại và xử lý đầy đủ, kịp thời, đảm bảo đúng theo thẩm quyền quy định. Thận trọng trong việc tiếp nhận, xử lý các nguồn tin, báo cáo, phản ánh về tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có dấu hiệu vi phạm, vấn đề phức tạp, bức xúc mà đảng viên, Nhân dân quan tâm.

Chỉ đạo làm rõ và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của đảng viên, công dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người trước, trong và sau ngày bầu cử. Chỉ đạo, phối hợp giải quyết tố cáo liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và thuộc trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đảm bảo việc giải quyết tố cáo chặt chẽ, đúng quy định.

Tiếp nhận, phân loại xử lý đơn thư liên quan đến nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định; chuyển đơn thư tố cáo, khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết và thông báo cho người tố cáo, khiếu nại bằng hình thức thích hợp. Chủ trì xem xét giải quyết những tố cáo, khiếu nại thuộc phạm vi trách nhiệm thẩm quyền theo đúng quy định. Phối hợp UBKT cùng cấp và các tổ chức Đảng, cơ quan liên quan giải quyết những nội dung tố cáo, khiếu nại đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc cấp ủy cùng cấp quản lý theo quy định.


Đ.H (TH)


Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục