(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 03-KL/TU, ngày 11/11/2020 về tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số  49 -CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Chỉ thị 49).Lực lượng vũ trang tỉnh làm tốt công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc.

Theo đó đánh giá, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 49, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức CT-XH và Nhân dân về công tác dân vận của Đảng được nâng lên, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự đồng thuận giữa các cấp, ngành và đồng bào dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh. Hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc được xây dựng, củng cố, hoạt động có hiệu quả. Năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ vùng đồng bào dân tộc được nâng lên. Kết cấu hạ tầng, sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc được cải thiện, những giá trị văn hóa tốt đẹp được bảo tồn và phát huy, góp phần cùng cố niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng và Nhà nước...

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, đó là việc triển khai các chương trình, dự án về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Đời sống một bộ phận Nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, giảm nghèo chưa bền vững…

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 49, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức CT-XH thực hiện tốt 6 nhiệm vụ, giải pháp. Theo đó: Tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận của Nhà nước, thực hiện tốt chính sách dân tộc. Phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chính sách phát triển KT-XH. Tập trung vào đổi mới nội dung và phương thức vận động Nhân dân phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận; phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước...

           
P.V (T.H)

Các tin khác


Chiến dịch Hòa Bình - bản hùng ca chiến thắng

(HBĐT) - Còn nhớ, cách đây chưa lâu, trong dịp trở về thăm lại khu di tích Tượng đài chiến thắng Tu Vũ (Thanh Thủy - Phú Thọ), nơi mở đầu cho những chiến thắng quan trọng trong chiến dịch Hòa Bình (10/12/1951 - 23/2/1952), thật may mắn chúng tôi gặp một bà cụ người bản xứ ở tuổi xưa nay hiếm. Tôi đã được nghe cụ kể về những trận đánh bẻ gãy nhiều đợt phản công của địch trên sông Đà; những trận đánh công kiên diệt đồn bốt địch để quân ta từ đây tiến về giải phóng Hòa Bình.

Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

(HBĐT) - Đảng bộ tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tập trung giải quyết những vấn đề thực tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, các làm hay và thực chất trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm QP-AN.

Lực lượng vũ trang tỉnh: Góp phần làm thất bại mọi âm mưu chống phá Đại hội XIII của Đảng

(HBĐT) - Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, ghi dấu thành công trọn vẹn của tiến trình Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để góp phần vào thành công của đại hội, lực lượng vũ trang (LLVT) trong toàn tỉnh đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, làm tốt những yêu cầu đặt ra, trong đó, quan trọng hàng đầu là đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng và chống phá đại hội Đảng.

Ánh sáng niềm tin

Diễn ra từ ngày 25/1 - 1/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trong cả nước đã thành công rất tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét về một Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển". Thành công rực rỡ của Đại hội XIII của Đảng thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vì đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Mục tiêu mới, thách thức mới cần giải pháp thích ứng mới

Nhìn tổng thể, năm 2020, năm cuối cùng của giai đoạn 2016-2020, Việt Nam nổi lên là một điểm sáng về khả năng tự chủ, tự cường, thành công trong thực hiện mục tiêu kép; linh hoạt , hiệu quả trong phản ứng chính sách; thúc đẩy chuyển đổi số; tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu, hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục