(HBĐT) - Nhằm đẩy mạnh phong trào cách mạng Hòa Bình tiến lên một bước mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cuối tháng 1/1945, đồng chí Hoàng Quốc Việt thay mặt T.Ư Đảng quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng (BCSĐ) tỉnh, cử đồng chí Vũ Thơ làm Bí thư.


Sự ra đời của BCSĐ tỉnh đánh dấu sự trưởng thành, phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng Hòa Bình, đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ tỉnh. BCSĐ tỉnh thành lập và sự ra đời của chiến khu Hòa - Ninh - Thanh trong thời điểm này đã thúc đẩy, tạo điều kiện cho phong trào cách mạng Hòa Bình tiến lên một bước mới mạnh mẽ hơn, chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền.

Sau khi thành lập, BCSĐ tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng 4 khu căn cứ cách mạng (Hiền Lương - Tu Lý, Mường Diềm, Cao Phong - Thạch Yên và Mường Khói), chú ý đến công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho một số quần chúng cốt cán của các tổ chức đoàn thể cứu quốc trong tỉnh… Đầu tháng 5/1945, BCSĐ tỉnh quyết định thành lập chi bộ cơ sở đầu tiên của tỉnh - chi bộ đảng Phương Lâm (nay thuộc TP Hoà Bình) gồm 3 đảng viên, chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Khanh là Bí thư. 

Tháng  8/1945, nhận được lệnh cấp tốc chuẩn bị khởi nghĩa, BCSĐ tỉnh đã họp tại thị trấn Vụ Bản, châu Lạc Sơn bàn kế hoạch lãnh đạo khởi nghĩa. Ngày 18/8/1945, BCSĐ tỉnh nhận được mệnh lệnh Xứ ủy lập tức khởi nghĩa. Lệnh khởi nghĩa được phát đi trong toàn tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Ban chỉ huy khởi nghĩa tỉnh, Nhân dân thị trấn Vụ Bản, căn cứ Mường Khói rầm rộ biểu tình vũ trang tiến vào châu lỵ Lạc Sơn. Ngay sau khi cướp chính quyền châu Lạc Sơn thắng lợi, Ban chỉ huy khởi nghĩa dựa vào lực lượng quần chúng, tổ chức một đội quân khởi nghĩa, phối hợp với lực lượng ở khu căn cứ Cao Phong - Thạch Yên,  khu căn cứ Hiền Lương - Tu Lý và thị xã Hòa Bình cướp chính quyền tỉnh.

Ngày 23/8/1945, quân khởi nghĩa đã vượt sông Đà đánh chiếm tỉnh lỵ. Sau 2 giờ khởi nghĩa cướp chính quyền tỉnh lỵ kết thúc thắng lợi. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tỉnh lỵ và tất cả các châu trong tỉnh diễn ra trong vòng 7 ngày, từ ngày 20 - 26/8/1945. Cuộc khởi nghĩa giành được thắng lợi đúng như kế hoạch của Ban khởi nghĩa tỉnh.
Toàn tỉnh thời điểm này chỉ có 9 đảng viên đã lãnh đạo, tổ chức quần chúng Nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở địa phương một cách trọn vẹn, không có đổ máu. Đây là một kỳ tích lịch sử, khẳng định sự vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào hoàn cảnh thực tiễn của Hoà Bình, một tỉnh miền núi, nhiều dân tộc, có chế độ phong kiến lang đạo hà khắc kéo dài hàng nghìn năm.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở đường cho Nhân dân Hòa Bình cùng Nhân dân cả nước bước vào kỷ nguyên mới. Chính quyền cách mạng được thành lập, ách thống trị của kẻ thù xâm lược và phong kiến tay sai bị lật đổ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình trở thành người chủ quê hương, đất nước, xoá bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến, lang đạo, xây dựng chế độ mới, con người mới XHCN; góp phần vào thắng lợi chung của cả dân tộc xây dựng nên nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Còn nữa
L.C (TH)


Các tin khác


Thủy điện Hòa Bình - niềm tự hào công trình thế kỷ

(HBĐT) - Xuyên suốt quá trình 135 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh, công trình thủy điện Hòa Bình như một dấu ấn đáng tự hào, ghi dấu mốc son chói lọi trong bản trường ca chinh phục sông Đà, góp sức xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Những nét khái quát về sự hình thành tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Hòa Bình là tỉnh thuộc tiểu vùng Tây Bắc của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, có vị trí quan trọng, chiến lược về kinh tế, chính trị, AN-QP... Tỉnh là nơi có nền Văn hoá Hòa Bình nổi tiếng - cái nôi văn hoá của người Việt cổ.

Tự hào cuộc khởi nghĩa Tổng Kiêm - Đốc Bang (1909 - 1910)

(HBĐT) - Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, với truyền thống yêu nước, ngay từ khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ tại đây, Nhân dân Hòa Bình đã tổ chức nhiều cuộc nổi dậy chống thực dân và chế độ lang đạo hà khắc. Trong dòng chảy lịch sử hào hùng 135 năm thành lập tỉnh, cuộc khởi nghĩa Tổng Kiêm - Đốc Bang (1909 - 1910) là một mốc son chói lọi về lòng yêu nước của Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Đảng bộ tỉnh - những mốc son lịch sử

(HBĐT) - Với truyền thống vẻ vang trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh bằng những hành động, việc làm cụ thể, nắm bắt các cơ hội phát triển, trách nhiệm, nỗ lực thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Hòa Bình giai đoạn từ năm 2015 đến nay - những dấu ấn tự hào

(HBĐT) - Từ năm 2015 đến nay, với sự đoàn kết thống nhất, cùng nỗ lực vượt bậc của toàn tỉnh, Hòa Bình tiếp tục thu được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị. Kinh tế tăng trưởng khá và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các ngành, lĩnh vực sản xuất đều phát triển. Hoạt động xúc tiến đầu tư trong giai đoạn này được đẩy mạnh, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, quan tâm với nhiều công trình quan trọng. Hoạt động đối ngoại được mở rộng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục