(HBĐT) - Đảng bộ tỉnh - những bước phát triển từ khi tái lập tỉnh đến nay Ngày 1/10/1991, tỉnh Hoà Bình chính thức đi vào hoạt động theo đơn vị hành chính mới. Đây là giai đoạn tỉnh Hoà Bình tái lập, đẩy mạnh phát triển KT-XH, từng bước ổn định, nâng cao đời sống Nhân dân.

Từ khi tái lập tỉnh (năm 1991) đến nay, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, QP-AN, thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện của Đảng, tiến tới mục tiêu xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh.

Ngày 19/9/1991, Hội nghị Tỉnh uỷ lâm thời lần thứ nhất đã phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí Ủy viên Thường vụ và Tỉnh uỷ viên. Hội nghị quyết định chủ trương không xáo trộn cán bộ lãnh đạo cấp huyện, bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ ở thị xã Hoà Bình và tiếp nhận cán bộ, viên chức ở Tổng Công ty Sông Đà về tỉnh công tác; nhanh chóng ổn định trụ sở làm việc của các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo đời sống Nhân dân.

Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã quan tâm và đặc biệt coi trọng nhiệm vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, đặt thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt chỉ đạo thường xuyên, tập trung. Đẩy mạnh trồng cây công nghiệp và trồng rừng theo dự án PAM. Các hoạt động sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải được củng cố, đẩy mạnh. Xí nghiệp cơ khí 3-2, công ty vận tải ô tô, nhà máy giấy Kỳ Sơn... được củng cố, sắp xếp lại. Các ngành tài chính, thương mại, lương thực, giáo dục, y tế, văn hoá - xã hội được triển khai kịp thời, đảm bảo hoạt động thường xuyên, bước đầu có kết quả rõ rệt.

Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển, thị xã Hòa Bình ngày càng phát triển lớn mạnh. Ngày 27/10/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2006/ NĐ-CP về việc thành lập TP Hòa Bình thuộc tỉnh Hòa Bình. TP Hòa Bình có diện tích 13.276,05 ha với 95.589 nhân khẩu, có 14 đơn vị hành chính.

Ngày 17/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ban hành Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình. Theo đó, toàn tỉnh giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện; giảm 59/210 đơn vị hành chính cấp xã; tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 1 thành phố; 151 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 131 xã, 10 phường và 10 thị trấn.

Trong 30 năm (1991 - 2021), Đảng bộ tỉnh đã tiến hành 7 kỳ đại hội, mỗi kỳ đại hội Đảng bộ đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh về trí tuệ và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị địa phương, niềm tin của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với Đảng bộ được khẳng định.

Từ một tỉnh có xuất phát điểm của nền kinh tế thấp, công nghiệp kém phát triển, kinh tế thuần nông là chủ yếu, tỉnh đã chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy các thế mạnh, khai thác mọi nguồn lực, tạo ra những đột phá để tập trung phát triển KT-XH.

Kinh tế của tỉnh duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao; quy mô nền kinh tế được mở rộng, năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 54.956 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản; đến hết năm 2020, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 45,58% (công nghiệp chiếm 38,89%), dịch vụ chiếm 29,32%, nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 19,98%, thuế sản phẩm 5,12%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 63,8 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015, cao hơn trung bình khu vực trung du, miền núi phía Bắc và bằng khoảng 92% GDP bình quân đầu người của cả nước.

Các tiềm năng, lợi thế đang được khai thác hiệu quả, diện mạo đô thị biến đổi sâu sắc, đời sống người dân được cải thiện mạnh mẽ. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được nâng cao. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chất lượng điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp chuyển biến rõ nét. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Hoạt động đối ngoại được mở rộng. Chính trị - xã hội ổn định, QP-AN được giữ vững.

Đảng bộ và Nhân dân tỉnh phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động, huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng GD&ĐT; tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo quốc phòng, giữ vững ANTT. Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ, đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước.

(Còn nữa)

L.C (TH)


Các tin khác


Thủy điện Hòa Bình - niềm tự hào công trình thế kỷ

(HBĐT) - Xuyên suốt quá trình 135 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh, công trình thủy điện Hòa Bình như một dấu ấn đáng tự hào, ghi dấu mốc son chói lọi trong bản trường ca chinh phục sông Đà, góp sức xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Những nét khái quát về sự hình thành tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Hòa Bình là tỉnh thuộc tiểu vùng Tây Bắc của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, có vị trí quan trọng, chiến lược về kinh tế, chính trị, AN-QP... Tỉnh là nơi có nền Văn hoá Hòa Bình nổi tiếng - cái nôi văn hoá của người Việt cổ.

Tự hào cuộc khởi nghĩa Tổng Kiêm - Đốc Bang (1909 - 1910)

(HBĐT) - Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, với truyền thống yêu nước, ngay từ khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ tại đây, Nhân dân Hòa Bình đã tổ chức nhiều cuộc nổi dậy chống thực dân và chế độ lang đạo hà khắc. Trong dòng chảy lịch sử hào hùng 135 năm thành lập tỉnh, cuộc khởi nghĩa Tổng Kiêm - Đốc Bang (1909 - 1910) là một mốc son chói lọi về lòng yêu nước của Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Đảng bộ tỉnh - những mốc son lịch sử

(HBĐT) - Với truyền thống vẻ vang trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh bằng những hành động, việc làm cụ thể, nắm bắt các cơ hội phát triển, trách nhiệm, nỗ lực thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Hòa Bình giai đoạn từ năm 2015 đến nay - những dấu ấn tự hào

(HBĐT) - Từ năm 2015 đến nay, với sự đoàn kết thống nhất, cùng nỗ lực vượt bậc của toàn tỉnh, Hòa Bình tiếp tục thu được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị. Kinh tế tăng trưởng khá và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các ngành, lĩnh vực sản xuất đều phát triển. Hoạt động xúc tiến đầu tư trong giai đoạn này được đẩy mạnh, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, quan tâm với nhiều công trình quan trọng. Hoạt động đối ngoại được mở rộng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục