(HBĐT) - Năm 2020, dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao trên 4.440 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 5.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 60, ngày 10/1/2020 về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ KT-XH và dự toán NSNN năm 2020.Dịch Covid-19 đã tác động lớn tới các doanh nghiệp xuất khẩu tại Khu công nghiệp Lương Sơn, từ đó kéo theo nghĩa vụ nộp thuế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam (Hòa Bình).

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã sát sao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệmvụ, giải pháp; giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành chức năng cũng như các huyện và TP Hòa Bình. Đồng thời, Ban Chỉ đạo thu, nộp NSNN tỉnh chủ động rà soát, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, dự kiến, lên kế hoạch cụ thể các khoản thu, sắc thuế trong năm 2020. Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương UBND các huyện, thành phố đã tích cực, chủ động khai thác nguồn thu, thường xuyên quan tâm giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Tài chính, tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện hết quý I/2020 đạt 773,4 tỷ đồng, bằng 17% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 15% chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh, giảm 3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa thực hiện 712,8 tỷ đồng, bao gồm: thu từ thuế, phí 619,1 tỷ đồng, bằng 22% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 20% chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh, giảm 10% so với cùng kỳ. Có nhiều khoản thu đạt khá như: lệ phí trước bạ đạt 27%; thuế thu nhập cá nhân thực hiện 33%; phí, lệ phí đạt 28%; thu tiền thuê đất, mặt nước đạt 30%; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện 79%... Tuy nhiên, khoản thu chiếm tỷ trọng lớn từ nhà máy thủy điện Hòa Bình lại đạt rất thấp. Nguyên nhân là do tình hình thiếu nước tiếp tục kéo dài từ cuối năm 2019, sản lượng điện sản xuất trong quý I chỉ bằng 62% so với cùng kỳ năm trước và bằng 9% kế hoạch năm. Thu tiền sử dụng đất thực hiện 93,7 tỷ đồng, mới đạt 6% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 5% chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh.

Trong quý, thu xuất nhập khẩu thực hiện 60,6 tỷ đồng, bằng 34% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, 28% chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh, đạt 90% so với cùng kỳ.


Cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp Mông Hóa (TP Hòa Bình) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm tạo thuận lợi thu hút đầu tư, tăng thu NSNN.

Đồng chí Bùi Văn Đức, Giám đốc Sở Tài chính đánh giá: Đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đối với thu NSNN, ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của nền kinh tế, SX-KD của các đối tượng nộp thuế. Nhiều ngành, nghề kinh doanh chịu ảnh hưởng lớn như: dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch, vận tải, kinh doanh thương mại, xăng dầu, may mặc, chế biến... Song, đỉnh điểm của tác động tiêu cực có thể rơi vào cuối quý II hoặc đầu quý III, tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh. Từ kết quả thu NSNN những tháng đầu năm, căn cứ tình hình thực tế, có thể nhận định thu ngân sách năm 2020 sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Các khoản thu từ thuế, phí có thể giảm khoảng 500 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất cũng khó đạt mục tiêu do thị trường bất động sản sẽ trầm lắng, tâm lý các nhà đầu tư là chờ đợi giá đất xuống đáy mới giao dịch. Như vậy, kế hoạch thu NSNN năm 2020 có thể đạt từ 4.000 - 4.500 tỷ đồng, tức là hụt khoảng 500 - 1.000 tỷ đồng nếu không có các giải pháp quyết liệt, cũng như tìm kiếm các nguồn thu khác bù đắp.

Bên cạnh đó, để giảm bớt khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, có hiệu lực từ ngày 8/4/2020. Nghị định quy định thuế giá trị gia tăng được gia hạn nộp sau 6 tháng, thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp sau 5 tháng; thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2020; tiền thuê đất được gia hạn nộp sau 5 tháng. Như vậy, các khoản thuế, tiền thuê đất phát sinh phải nộp trong quý II sẽ được gia hạn nộp vào quý III, IV, dẫn đến số thu NSNN thực hiện trong quý II sẽ rất thấp, từ đó khó hoàn thành được mục tiêu thu NSNN đạt 50% (2.500 tỷ đồng) trong 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Bùi Văn Đức, Giám đốc Sở Tài chính cho biết thêm: Để có thể hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh, Sở Tài chính sẽ phối hợp với Cục Thuế cùng các đơn vị liên quan quyết liệt tham mưu thực hiện các giải pháp, nhằm tăng cường công tác thu NSNN, tìm kiếm nguồn bù đắp cho các khoản giảm thu do ảnh hưởng của dịch bệnh; thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách để tham mưu báo cáo UBND tỉnh có phương án điều hành phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, tập trung vào nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo quỹ đất để thu hút đầu tư và tạo nguồn thu cho NSNN; thu hồi đất nông, lâm trường giao cho các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN quý II cũng như cả năm 2020 ở mức cao nhất, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất. Theo đó, tiếp tục các giải pháp thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 237, ngày 16/9/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện 5 chỉ tiêu (dự báo khó đạt) Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, quyết liệt hơn nữa trong triển khai các giải pháp tại Quyết định số 60, ngày 10/1/2020 của UBND tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ phân bổ, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Kiên quyết điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn của các dự án không triển khai được, hoặc chậm triển khai cho các dự án có khả năng giải ngân cao; có giải pháp sớm hoàn thành công trình, dự án chậm tiến độ. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, sớm đưa nguồn vốn này ra xã hội, tạo tiền đề cho thu hút vốn xã hội hóa, góp phần phát triển KT - XH, tạo nguồn thu cho ngân sách...

Rà soát, bổ sung danh mục các khu đất có khả năng thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất không có nhu cầu sử dụng, trả ra của các nông, lâm trường, các dự án đã có quyết định giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, kém hiệu quả và không nộp tiền thuê đất.

Đối với Sở Tài chính, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu NSNN trên địa bàn tỉnh. Huy động các nguồn thu từ thuế, phí; chú trọng các nguồn thu từ đất và khai thác các nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản, tiền thu xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật; quản lý chặt chẽ việc bán đấu giá tài sản Nhà nước. Thực hiện rà soát và huy động nguồn vốn bổ sung cho đầu tư phát triển, đặc biệt là khai thác triệt để nguồn thu từ sử dụng đất, đảm bảo thực hiện thu đúng, thu đủ theo kế hoạch đề ra...

Cục Thuế tỉnh chủ trì tổ chức thực hiện tốt các luật về thuế và nhiệm vụ thu NSNN. Tăng cường quản lý thu, khai thác hiệu quả nguồn thu, triển khai các biện pháp chống thất thu. Đồng thời, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, khu vực, sắc thuế; rà soát, xác định các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu.

UBND tỉnh yêu cầu, Cục Thuế tỉnh cần quyết liệt trong việc xử lý thu hồi nợ thuế, thu nợ tiền đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế. Tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách...


Hoàng Nga


Các tin khác


Mường Bi đổi mới

(HBĐT) - Cùng với vẻ đẹp bình yên, vùng đất cổ Mường Bi (Tân Lạc) hôm nay còn là bức tranh trù phú với những sườn đồi bưởi đỏ, bưởi da xanh sai trĩu quả, những con đường bê tông điểm tô sắc hoa rực rỡ dẫn bước du khách đến điểm du lịch cộng đồng... Từng bước khắc phục khó khăn, mạnh dạn đổi mới để tạo những bước đột phá trong phát triển KT - XH, Tân Lạc đã, đang có những chuyển mình mạnh mẽ để từng bước trở thành huyện khá của tỉnh.

Tinh thần vượt khó ở xã vùng cao Mường Chiềng

(HBĐT) - Bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi với nhịp sống hối hả, nhộn nhịp, không ít người đã ví von Mường Chiềng là "thị trấn” của các xã vùng cao huyện Đà Bắc. Những đổi thay đó là nhờ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Đổi mới tư duy lãnh đạo - yếu tố dẫn đường trong phát triển tam nông giai đoạn 2010 - 2020 

(HBĐT) -  Hơn 10 năm qua, ghi nhận những chuyển động tích cực trong khu vực tam nông với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Bám sát sự lãnh đạo của Đảng, mỗi địa phương lại có cách cụ thể hóa khác nhau để phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo vận dụng linh hoạt, hiệu quả những quyết sách mang tính cách mạng.

Tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 35,6 tỷ đồng

(HBĐT) - 9 tháng năm nay, tăng trưởng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) trên 2,3 tỷ đồng (đạt 66,9% chỉ tiêu giao). Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh cấp 1 tỷ đồng, ngân sách huyện cấp 970 triệu đồng, vận động cán bộ, hội viên nông dân trên 370 triệu đồng, nâng tổng số nguồn vốn Quỹ HTND lên 35,697 tỷ đồng.

11 mẫu nông, lâm, thủy sản vi phạm chỉ tiêu an toàn thực phẩm

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, đơn vị chức năng thuộc Sở NN&PTNT đã tổ chức lấy 68 mẫu nông, lâm, thủy sản kiểm định chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP), bao gồm: 3 mẫu thịt lợn; 8 mẫu thủy sản; 1 mẫu thịt gà; 3 mẫu quả; 13 mẫu rau; 4 mẫu giò; 2 mẫu đậu phụ; 3 mẫu nước chấm; 8 mẫu muối, bột canh; 4 mẫu đường; 6 mẫu cà phê; 1 trà cà gai leo; 5 mẫu chả cá; 3 mẫu xúc xích; 2 mẫu nem chua; 1 mẫu chả bò; 1 mẫu chả mực.

8 tháng, 219 doanh nghiệp thành lập mới

(HBĐT) - Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng và các huyện, thành phố chú trọng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế. Trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh có 35 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 300 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục