(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.


Đinh Thị Thảo

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Dự thảo báo cáo có bố cục chặt chẽ; đánh giá hài hòa, đầy đủ, toàn diện giữa các ngành, lĩnh vực. Câu từ ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng. Các lĩnh vực đều có số liệu minh họa để làm rõ hơn thành tựu đạt được, cũng như những vấn đề còn hạn chế. Báo cáo đã thể hiện rõ trí tuệ, trách nhiệm và tâm sức của BCH Đảng bộ tỉnh và BTV Tỉnh ủy.

Hòa Bình có tỷ lệ người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 74,3% dân số toàn tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo vấn đề đoàn kết các dân tộc, nâng cao đời sống của đồng bào các DTTS là nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị. Dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá: Tình hình đời sống đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh đã có bước phát triển toàn diện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân giảm 3,16%/năm, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện rõ nét... Công tác giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của cộng đồng các DTTS được quan tâm...

Tuy nhiên, do đặc thù đồng bào DTTS chủ yếu sinh sống ở khu vực nông thôn miền núi, địa hình chia cắt, kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh, kinh tế chưa đồng bộ; là khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, dẫn tới phát triển KT - XH khu vực đồng bào DTTS còn nhiều hạn chế, khó khăn. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỷ lệ cao. Tốc độ, kết quả thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM thấp hơn so với bình quân tiêu chí chung của tỉnh; khoảng cách phát triển giữa khu vực nông thôn và thành thị, giữa khu vực các thôn, xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) và vùng thuận lợi còn lớn. Mới đây, công bố kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT - XH 53 DTTS năm 2019 của tỉnh Hòa Bình cho thấy, tính đến thời điểm 1/10/2019, cơ cấu lao động có việc làm của người DTTS từ 15 tuổi trở lên trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản còn cao, chiếm tới 66%. Tỷ trọng người DTTS có việc làm từ 15 tuổi trở lên không có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm tới 86,1%. Còn 13,3% hộ DTTS sử dụng nước sinh hoạt không hợp vệ sinh. Toàn tỉnh còn 32.418 người DTTS không có thẻ BHYT...

Từ thực trạng của vùng dân tộc, tôi đồng tình với những nhiệm vụ, giải pháp đề ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là nội dung: Thực hiện có hiệu quả Ðề án tổng thể phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về công tác dân tộc; phát huy nội lực, xã hội hoá các nguồn lực để phát triển KT - XH vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK.

Trong những năm tới, Ban Dân tộc đề nghị tỉnh quan tâm ưu tiên dành nguồn lực của tỉnh cho vùng đồng bào DTTS và miền núi để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng hoàn thiện, đồng bộ kết cấu hạ tầng KT - XH; ưu tiên đầu tư cho các xóm, xã ĐBKK nhất tỉnh. Trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội cần đưa ra mục tiêu cụ thể về giảm số xã, thôn, bản ĐBKK trong tỉnh; chỉ tiêu lao động trong độ tuổi của vùng DTTS được đào tạo nghề phù hợp nhu cầu; chỉ tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào DTTS.


Đinh Thị Thảo

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh


Các tin khác


Trách nhiệm vì mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2022

(HBĐT) - Với sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, sự chuyển động của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,13%, nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ đạt kết quả khá. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng các quý còn lại của năm 2022, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, quyết liệt chỉ đạo giải ngân hấp thụ các nguồn vốn trong và ngoài ngân sách, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2022.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 2 - Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng - giải pháp căn cơ

(HBĐT) - Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… Đó là những giải pháp căn cơ giúp Kim Bôi xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển. Và để thực hiện nhóm giải pháp đó, Kim Bôi xác định: Tập trung cho công tác cán bộ là nhiệm vụ tiên quyết.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 1 - Đề cao vai trò cơ sở

(HBĐT) - Hệ thống chính trị vững mạnh thể hiện bằng hiệu quả các hoạt động tại địa phương. Thực tiễn ở huyện Kim Bôi cho thấy nơi nào quan tâm xây dựng hệ thống chính trị thì ở đó có sự phát triển.

Khó khăn trong phát triển đảng viên mới ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Kim Bôi là một trong những điểm sáng khi hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra, với chất lượng đảng viên đảm bảo. Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm nay, Đảng bộ huyện chỉ phát triển thêm 46 đảng viên, trong khi chỉ tiêu được giao là 150, tức là dù đã nửa năm nhưng số đảng viên kết nạp mới chỉ đạt 30,7%.

Huyện Cao Phong: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW: Quyết tâm, trách nhiệm, thực chất, chú trọng vai trò nêu gương

(HBĐT) - Hàng năm, ngay từ tháng 1, 100% cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), công chức, viên chức nghiêm túc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo (HT) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu HT Bác được cá nhân hóa, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, vai trò, trách nhiệm của từng người, không rập khuôn, hình thức. Điều đáng ghi nhận trong quá trình Đảng bộ huyện Cao Phong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đó là vừa phát huy được vai trò nêu gương của CB, ĐV, vừa tạo sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân và người lao động. Vì thế, Đảng bộ huyện đã đưa việc HT Bác đi sâu vào cuộc sống.

Huyện Lạc Sơn: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ

(HBĐT) - Bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác cán bộ của huyện Lạc Sơn còn có một số hạn chế, bất cập như: Trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ cấp huyện chưa cao. Cán bộ lãnh đạo quản lý chưa mạnh về năng lực tổng hợp, tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Cán bộ cấp xã phần lớn từ cơ sở, không được đào tạo ngay từ đầu nên chất lượng, hiệu quả có phần hạn chế. Trong quản lý, giải quyết công việc còn ảnh hưởng của lối tư duy kinh nghiệm, văn hoá gia đình. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện uỷ cho rằng, đây là những rào cản trong lãnh đạo, quản lý, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của địa phương và lòng tin của Nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục