(HBĐT) -Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các chi, Đảng bộ trong toàn lực lượng tổ chức cho đảng viên và CB, CS nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Qua nghiên cứu, thảo luận, đảng viên và CB, CS Công an tỉnh đều nhất trí cao với  nội dung trong các dự thảo văn kiện. Đặc biệt, nội dung chương X “Tăng cường QP-AN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới đã định hướng về mục tiêu, nhiệm vụ QP-AN trong giai đoạn mới là rất cơ bản và toàn diện, bao gồm cả việc xác định phạm vi, đối tượng bảo vệ và xác định mức độ, tính chất bảo vệ của QP-AN. Đó là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Dự thảo văn kiện cũng một lần nữa nhấn mạnh công tác giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân; xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; quan hệ gắn bó giữa mục tiêu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc với giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại với QP-AN; nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố gây bất ổn định, nhất là các nhân tố bên trong có thể dẫn đến những đột biến, bất lợi.

 

Về xây dựng LLVT nhân dân, Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định lực lượng QĐND, CAND là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN; khẳng định xây dựng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tăng cường nguồn lực, tạo cơ sở vật chất- kỹ thuật hiện đại cho lực lượng QĐND và CAND đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Tuy nhiên, quá trình thảo luận tham gia vào dự thảo các văn kiện, nhiều ý kiến trong CB, CS Công an tỉnh đề nghị dự thảo cần bổ sung một số nội dung trong phần đánh giá tình hình; mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng của công tác QP-AN, cụ thể là:

 

Thứ nhất, phần đánh giá tình hình và kết quả đạt được: Trong giai đoạn 2010-2015, cùng với những kết quả đạt được trong đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, hoạt động phá hoại, gây rối, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm thì công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tai nạn, tệ nạn xã hội cũng được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo và đã đạt kết quả tích cực, TNGT nhiều năm giảm cả 3 tiêu chí, các tệ nạn xã hội như nghiện ma túy, mại dâm, cờ bạc được kiềm chế sự gia tăng, song trong các dự thảo văn kiện chưa đề cập đến kết quả này, do đó cần nghiên cứu, bổ sung thêm.

 

Thứ hai, trong bối cảnh tình hình hiện nay, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá, nhiều lĩnh vực an ninh phi truyền thống tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, mục tiêu, nhiệm vụ công tác QP-AN cần bổ sung nội dung Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 

Ba là,về phương hướng công tác QP-AN, dự thảo văn kiện cần bổ sung nội dung định hướng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách xã hội có quan hệ đến nhiệm vụ QP-AN; chú trọng phòng, chống việc hướng lái chính sách, pháp luật nhằm hạn chế chức năng, vai trò, thẩm quyền của LLVT nhân dân, xây dựng xã hội dân sự theo kiểu phương Tây. Tăng cường vai trò của các cơ quan có chức năng nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình và làm tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ QP-AN.

 

Những quan điểm, định hướng về công tác QP-AN trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với giai đoạn 5 năm tới đã tạo niềm tin tưởng, sự phấn khởi trong CB, CS LLVT nói chung và CB, CS Công an tỉnh nói riêng, tiếp tục là động lực để mỗi CB, CS trong lực lượng công an phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. 

 

 

 

 

 

                                                   Đại tá Nguyễn Văn Trung

                                   (UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, đóng góp xây dựng quê hương

(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cố gắng của các cấp, các ngành, môi trường kinh doanh của tỉnh đã từng bước được cải thiện, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển.

Tuổi trẻ sắt son niềm tin, tiến bước theo Đảng

(HBĐT) - Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những ngày này, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh ta nói chung, ĐV-TN xã Bắc Phong (Cao Phong) nói riêng cũng triển khai nhiều hoạt động, phần việc, công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục