(HBĐT) -Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các chi, Đảng bộ trong toàn lực lượng tổ chức cho đảng viên và CB, CS nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Qua nghiên cứu, thảo luận, đảng viên và CB, CS Công an tỉnh đều nhất trí cao với  nội dung trong các dự thảo văn kiện. Đặc biệt, nội dung chương X “Tăng cường QP-AN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới đã định hướng về mục tiêu, nhiệm vụ QP-AN trong giai đoạn mới là rất cơ bản và toàn diện, bao gồm cả việc xác định phạm vi, đối tượng bảo vệ và xác định mức độ, tính chất bảo vệ của QP-AN. Đó là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Dự thảo văn kiện cũng một lần nữa nhấn mạnh công tác giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân; xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; quan hệ gắn bó giữa mục tiêu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc với giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại với QP-AN; nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố gây bất ổn định, nhất là các nhân tố bên trong có thể dẫn đến những đột biến, bất lợi.

 

Về xây dựng LLVT nhân dân, Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định lực lượng QĐND, CAND là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN; khẳng định xây dựng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tăng cường nguồn lực, tạo cơ sở vật chất- kỹ thuật hiện đại cho lực lượng QĐND và CAND đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Tuy nhiên, quá trình thảo luận tham gia vào dự thảo các văn kiện, nhiều ý kiến trong CB, CS Công an tỉnh đề nghị dự thảo cần bổ sung một số nội dung trong phần đánh giá tình hình; mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng của công tác QP-AN, cụ thể là:

 

Thứ nhất, phần đánh giá tình hình và kết quả đạt được: Trong giai đoạn 2010-2015, cùng với những kết quả đạt được trong đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, hoạt động phá hoại, gây rối, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm thì công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tai nạn, tệ nạn xã hội cũng được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo và đã đạt kết quả tích cực, TNGT nhiều năm giảm cả 3 tiêu chí, các tệ nạn xã hội như nghiện ma túy, mại dâm, cờ bạc được kiềm chế sự gia tăng, song trong các dự thảo văn kiện chưa đề cập đến kết quả này, do đó cần nghiên cứu, bổ sung thêm.

 

Thứ hai, trong bối cảnh tình hình hiện nay, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá, nhiều lĩnh vực an ninh phi truyền thống tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, mục tiêu, nhiệm vụ công tác QP-AN cần bổ sung nội dung Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 

Ba là,về phương hướng công tác QP-AN, dự thảo văn kiện cần bổ sung nội dung định hướng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách xã hội có quan hệ đến nhiệm vụ QP-AN; chú trọng phòng, chống việc hướng lái chính sách, pháp luật nhằm hạn chế chức năng, vai trò, thẩm quyền của LLVT nhân dân, xây dựng xã hội dân sự theo kiểu phương Tây. Tăng cường vai trò của các cơ quan có chức năng nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình và làm tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ QP-AN.

 

Những quan điểm, định hướng về công tác QP-AN trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với giai đoạn 5 năm tới đã tạo niềm tin tưởng, sự phấn khởi trong CB, CS LLVT nói chung và CB, CS Công an tỉnh nói riêng, tiếp tục là động lực để mỗi CB, CS trong lực lượng công an phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. 

 

 

 

 

 

                                                   Đại tá Nguyễn Văn Trung

                                   (UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Kinh nghiệm từ tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Sơn hiện có 21 chi bộ, 29 Đảng bộ trực thuộc. Được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cho loại hình chi bộ cơ sở, Chi bộ trường THPT Lạc Sơn đã tổ chức thành công đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau đại hội điểm, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Hành khẳng định: Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội chi bộ điểm đã thành công tốt đẹp, đặt tiền đề cho các chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức tốt đại hội trong thời gian tới. 

Ghi nhận từ đại hội Đảng cấp cơ sở: Phát huy dân chủ, trách nhiệm tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Đến nay, các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã cơ bản hoàn thành tổ chức đại hội Đảng các cấp. Theo ghi nhận bước đầu, đại hội Đảng cấp cơ sở đã phát huy dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, đổi mới, lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những đồng chí đủ đức, đủ tài, năng lực, uy tín, đồng thời tích cực đóng góp vào dự thảo báo cáo cấp ủy cấp trên, đáp ứng yêu cầu theo Chỉ thị số số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Huyện Đà Bắc chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp gắn với các nhiệm vụ phát triển KT-XH

(HBĐT) - Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đúng theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. BTV Huyện ủy Đà Bắc đã đánh giá rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp gắn với chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đại hội Đảng bộ xã Đông Lai lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Ngày 25/3, Đảng bộ xã Đông Lai (Tân Lạc) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Đảng bộ huyện Tân Lạc lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để các Đảng bộ trực thuộc học tập, rút kinh nghiệm tổ chức tốt đại hội thời gian tới.

Tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ xã Văn Nghĩa 

(HBĐT) - Trong 2 ngày 24 - 25/3, Đảng bộ xã Văn Nghĩa (trực thuộc Đảng bộ huyện Lạc Sơn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 139 đảng viên. Đây là Đảng bộ được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. 

Đảng bộ huyện Lạc Sơn chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Để làm tốt công tác chuẩn bị trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp, Huyện ủy Lạc Sơn đã ban hành Kế hoạch số 236-KH/HU, ngày 6/9/2019 quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, xây dựng kế hoạch chi tiết công tác chuẩn bị đến cấp ủy từ huyện đến cơ sở.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục