Banner Mai Châu

(HBĐT) - Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS), thi hành kỷ luật trong Đảng, những năm qua, cấp ủy các cấp huyện Mai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác KT,GS, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Bước vào năm 2017, UBKT Huyện ủy Mai Châu đã tham mưu BTV Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch KT,GS. Tập trung chỉ đạo UBKT các cấp, các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT,GS theo quy định của Điều lệ Đảng. Các cuộc KT,GS được xác định đúng phương châm, phương hướng, có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Theo đó, cấp ủy, UBKT các cấp và các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc KT,GS theo quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư KN-TC, kiến nghị để cấp ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để tồn đọng kéo dài. Tăng cường KT,GS thường xuyên, đột xuất đối với một số tổ chức Đảng và đảng viên. Bên cạnh đó, UBKT các cấp tích cực phối hợp với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các ngành kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của tổ chức Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên để tham mưu với cấp ủy chỉ đạo KT,GS, uốn nắn việc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng.


Cán bộ cơ quan UBKT Huyện uỷ Mai Châu cập nhật tình hình tổ chức Đảng và đảng viên phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Trong 9 tháng năm 2017, cấp ủy các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra 20 tổ chức Đảng và 20 đảng viên; giám sát 21 tổ chức Đảng, 16 đảng viên, chỉ đạo thực hiện nghị quyết BTV Huyện ủy về lãnh đạo giải quyết khắc phục tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT toàn dân; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết T.ư 4 khóa (XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc chấp hành quy chế dân chủ ở cơ sở và Nghị quyết phân công nhiệm vụ của chi bộ...

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, UBKT các cấp trong huyện đã kiểm tra 1 tổ chức Đảng và 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; 6 tổ chức Đảng về thực hiện nhiệm vụ KT,GS; 2 tổ chức Đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; 17 tổ chức Đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Đồng thời giám sát 24 tổ chức Đảng, 13 đảng viên về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Thông qua công tác KT,GS, đã chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm giúp các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đề ra các giải pháp tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Qua công tác KT,GS, cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên vi phạm, tăng 6 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khiển trách 10 trường hợp, cảnh cáo 3, khai trừ ra khỏi Đảng 3. Nội dung vi phạm gồm: thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; vi phạm những điều đảng viên không được làm; tham nhũng, cố ý làm trái... Việc thi hành kỷ luật đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó, không có trường hợp nào khiếu nại về quyết định kỷ luật, góp phần răn đe, giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm kỷ luật trong đảng viên


Đức Phượng

Các tin khác


Khai mạc Hội chợ Thương mại huyện Mai Châu năm 2018

(HBĐT)- Tối ngày 12.4, huyện Mai Châu phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư thương mại toàn diện, đã tổ chức khai mạc Hội chợ thương mại năm 2018.

Xã Tòng Đậu phát huy hiệu quả vốn chính sách

(HBĐT) - Những năm qua, công tác xoá đói, giảm nghèo ở xã Tòng Đậu (Mai Châu) được quan tâm thực hiện. Đặc biệt, nhờ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH, người dân đã sử dụng vốn đúng mục đích với nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. Đến hết năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 7,3%; hộ cận nghèo 7,8%; bình quân thu nhập đầu người đạt 25 triệu đồng.

Khơi dậy sức dân giữ vững an ninh nông thôn ở xã Hang Kia

(HBĐT) - Vụ phá hoại nương ngô tại xóm Pà Khôm, xã Hang Kia (Mai Châu) xảy ra cách đây hơn 1 năm dù liên quan đến vấn đề đảm bảo an ninh nông thôn (ANNT) nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cấp uỷ, chính quyền và người có uy tín trong cộng đồng đã giúp những người trong cuộc nhận thức rõ đúng - sai, nhất trí hoà giải, xoá bỏ thù hằn...

Xã Hang Kia khởi sắc nhờ Dự án Giảm nghèo

(HBĐT) - Con đường bê tông về bản thênh thang, đường vào khu sản xuất trải rộng, đàn bò thong thả kiếm ăn trên đồi, đàn lợn bản địa, đàn gà phát triển đã phần nào nói lên cuộc sống của đồng bào người Mông xã Hang Kia (Mai Châu) trên đà khởi sắc. Theo đồng chí Khà A Váu, Chủ tịch UBND xã, những thay đổi hôm nay nhờ có sự hỗ trợ của các chương trình, dự án, trong đó có Dự án Giảm nghèo.

Đảng bộ xã Noong Luông đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ

(HBĐT) - "3 tháng đầu năm 2018, ngoài việc duy trì sinh hoạt chi bộ thường kỳ, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Noong Luông (Mai Châu) tổ chức được sinh hoạt chuyên đề với nội dung sát thực tế gắn với các vấn đề nổi cộm, phát sinh trên địa bàn. Qua thống kê sơ bộ, các cuộc sinh hoạt đều có trên 95% đảng viên tham dự, ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng nghị quyết chuyên đề và kế hoạch triển khai thực hiện của đảng viên dự họp. Thực tế đó cho thấy, chất lượng các cuộc sinh hoạt chi bộ định kỳ và chuyên đề ở Đảng bộ xã Noong Luông đã được nâng lên rõ rệt” - Đồng chí Hà Công Duân, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã khẳng định.

Tuổi trẻ huyện Mai Châu xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Đã thành truyền thống, Tháng Thanh niên hàng năm là tháng để tuổi trẻ huyện Mai Châu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, QP-AN. Cùng với các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Mai Châu đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên vì cuộc sống cộng đồng, mang lại hiệu quả thiết thực, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.