Banner Mai Châu

(HBĐT) - Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS), thi hành kỷ luật trong Đảng, những năm qua, cấp ủy các cấp huyện Mai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác KT,GS, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Bước vào năm 2017, UBKT Huyện ủy Mai Châu đã tham mưu BTV Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch KT,GS. Tập trung chỉ đạo UBKT các cấp, các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT,GS theo quy định của Điều lệ Đảng. Các cuộc KT,GS được xác định đúng phương châm, phương hướng, có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Theo đó, cấp ủy, UBKT các cấp và các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc KT,GS theo quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư KN-TC, kiến nghị để cấp ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để tồn đọng kéo dài. Tăng cường KT,GS thường xuyên, đột xuất đối với một số tổ chức Đảng và đảng viên. Bên cạnh đó, UBKT các cấp tích cực phối hợp với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các ngành kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của tổ chức Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên để tham mưu với cấp ủy chỉ đạo KT,GS, uốn nắn việc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng.


Cán bộ cơ quan UBKT Huyện uỷ Mai Châu cập nhật tình hình tổ chức Đảng và đảng viên phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Trong 9 tháng năm 2017, cấp ủy các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra 20 tổ chức Đảng và 20 đảng viên; giám sát 21 tổ chức Đảng, 16 đảng viên, chỉ đạo thực hiện nghị quyết BTV Huyện ủy về lãnh đạo giải quyết khắc phục tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT toàn dân; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết T.ư 4 khóa (XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc chấp hành quy chế dân chủ ở cơ sở và Nghị quyết phân công nhiệm vụ của chi bộ...

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, UBKT các cấp trong huyện đã kiểm tra 1 tổ chức Đảng và 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; 6 tổ chức Đảng về thực hiện nhiệm vụ KT,GS; 2 tổ chức Đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; 17 tổ chức Đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Đồng thời giám sát 24 tổ chức Đảng, 13 đảng viên về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Thông qua công tác KT,GS, đã chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm giúp các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đề ra các giải pháp tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Qua công tác KT,GS, cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên vi phạm, tăng 6 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khiển trách 10 trường hợp, cảnh cáo 3, khai trừ ra khỏi Đảng 3. Nội dung vi phạm gồm: thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; vi phạm những điều đảng viên không được làm; tham nhũng, cố ý làm trái... Việc thi hành kỷ luật đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó, không có trường hợp nào khiếu nại về quyết định kỷ luật, góp phần răn đe, giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm kỷ luật trong đảng viên


Đức Phượng

Các tin khác


Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy

(HBĐT) - Huyện Mai Châu có tỷ lệ người nghiện ma túy khá cao, hoạt động tội phạm ma túy mang tính nhỏ lẻ nhưng phương thức, thủ đoạn tinh vi. Nguồn ma túy chủ yếu do các đối tượng nghiện mua ở nơi khác về sử dụng, chia nhỏ và bán lẻ cho các đối tượng nghiện khác để kiếm lời hay các con nghiện ở nơi khác mang ma túy đến địa bàn móc nối, tiêu thụ đã gây ra nhiều khó khăn trong quá trình phát hiện, bắt giữ.

Huyện Mai Châu phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư

(HBĐT) - Với đặc thù là huyện vùng cao, nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Mai Châu đã chủ động xây dựng đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng. Từ đó phát huy vai trò của người có uy tín trong thực hiện nhiệm vụ KT-XH ở địa phương và xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trong những năm qua, trên địa bàn huyện Mai Châu có nhiều tấm gương CCB luôn đi đầu, gương mẫu trong các phong trào, đặc biệt là làm kinh tế giỏi. Tiêu biểu là Chủ tịch Hội CCB xã Xăm Khòe Hà Văn Thoản.

Hiệu quả phân công nhiệm vụ đảng viên tại Đảng bộ xã Tòng Đậu

(HBĐT) - "Phân công nhiệm vụ cho đảng viên đúng năng lực, sở trường, phù hợp với thực tiễn sẽ quyết định đến việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Đảng ủy xã đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ này, qua đó tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng”- Bí thư Đảng ủy xã Tòng Đậu (Mai Châu) Đinh Văn Long khẳng định.

Xã Chiềng Châu nâng cao nhận thức cho người dân về phòng - chống ma tuý

(HBĐT) - Là địa bàn phức tạp về ANTT, nhất là tệ nạn ma tuý, do vậy những năm qua, cấp uỷ, chính quyền xã Chiềng Châu (Mai Châu) xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về phòng - chống ma tuý (PCMT) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Thị trấn Mai Châu từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy

(HBĐT) - Cách đây khoảng 5 năm, tình hình buôn bán ma túy diễn ra công khai tại thị trấn Mai Châu. Hàng ngày, người dân phải chứng kiến cảnh buôn bán, trao đổi ma túy diễn ra trực tiếp tại chợ trung tâm thị trấn. Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng của chính quyền địa phương trong việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17 - CT/TU ngày 14/12/2013 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại huyện Mai Châu thì tệ nạn ma túy tại thị trấn Mai Châu đã có những chuyển biến tích cực. Tính đến tháng 102017, trên địa bàn thị trấn còn 84 người liên quan đến sử dụng các chất ma túy, chỉ phát sinh thêm 1 người nghiện mới.