Banner Mai Châu

(HBĐT) - Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS), thi hành kỷ luật trong Đảng, những năm qua, cấp ủy các cấp huyện Mai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác KT,GS, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Bước vào năm 2017, UBKT Huyện ủy Mai Châu đã tham mưu BTV Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch KT,GS. Tập trung chỉ đạo UBKT các cấp, các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT,GS theo quy định của Điều lệ Đảng. Các cuộc KT,GS được xác định đúng phương châm, phương hướng, có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Theo đó, cấp ủy, UBKT các cấp và các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc KT,GS theo quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư KN-TC, kiến nghị để cấp ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để tồn đọng kéo dài. Tăng cường KT,GS thường xuyên, đột xuất đối với một số tổ chức Đảng và đảng viên. Bên cạnh đó, UBKT các cấp tích cực phối hợp với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các ngành kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của tổ chức Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên để tham mưu với cấp ủy chỉ đạo KT,GS, uốn nắn việc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng.


Cán bộ cơ quan UBKT Huyện uỷ Mai Châu cập nhật tình hình tổ chức Đảng và đảng viên phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Trong 9 tháng năm 2017, cấp ủy các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra 20 tổ chức Đảng và 20 đảng viên; giám sát 21 tổ chức Đảng, 16 đảng viên, chỉ đạo thực hiện nghị quyết BTV Huyện ủy về lãnh đạo giải quyết khắc phục tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT toàn dân; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết T.ư 4 khóa (XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc chấp hành quy chế dân chủ ở cơ sở và Nghị quyết phân công nhiệm vụ của chi bộ...

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, UBKT các cấp trong huyện đã kiểm tra 1 tổ chức Đảng và 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; 6 tổ chức Đảng về thực hiện nhiệm vụ KT,GS; 2 tổ chức Đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; 17 tổ chức Đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Đồng thời giám sát 24 tổ chức Đảng, 13 đảng viên về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Thông qua công tác KT,GS, đã chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm giúp các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đề ra các giải pháp tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Qua công tác KT,GS, cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên vi phạm, tăng 6 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khiển trách 10 trường hợp, cảnh cáo 3, khai trừ ra khỏi Đảng 3. Nội dung vi phạm gồm: thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; vi phạm những điều đảng viên không được làm; tham nhũng, cố ý làm trái... Việc thi hành kỷ luật đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó, không có trường hợp nào khiếu nại về quyết định kỷ luật, góp phần răn đe, giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm kỷ luật trong đảng viên


Đức Phượng

Các tin khác


Kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC năm 2018 tại huyện Mai Châu

(HBĐT) - Trong 2 ngày 2-3/10, Đoàn kiểm tra số 3- Ban chỉ đạo CCHC tỉnh do đồng chí Nguyễn Viết Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác CCHC năm 2018 tại huyện Mai Châu.

Huyện Mai Châu từng bước giảm tỷ lệ tảo hôn

(HBĐT) - Trong 9 tháng năm nay, toàn huyện Mai Châu xảy ra 40 trường hợp tảo hôn, giảm 51,2% so với cùng kỳ năm 2017 (năm 2017 là 78 trường hợp). Tỷ lệ tảo hôn trên địa bàn huyện giảm, thể hiện sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền với việc thực hiện chính sách dân số trong tình hình mới.

Huyện Mai Châu nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục

(HBĐT) - Tính đến tháng 9/2018, huyện Mai Châu có 23/23 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt tỷ lệ 100%; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt tỷ lệ 100%; đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ 2; đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2. Tuy nhiên, thực tế là công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS tỷ lệ đã đạt chuẩn nhưng chưa cao, nhiều xã việc duy trì kết quả còn bấp bênh. Tỷ lệ tái mù chữ và phổ cập đúng độ tuổi ở các xã vùng đặc biệt khó khăn như Hang Kia, Tân Dân…luôn bấp bênh và thường xuyên phải huy động giải pháp để khắc phục. Đó là những khó khăn lớn nhất đặt ra đối với công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn huyện Mai Châu.

Mai Châu: Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

(HBĐT) - Ngày 17/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mai Châu đã tổ chức buổi lễ hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề "Quản lý rác thải và môi trường nông thôn bền vững” tại xã Vạn Mai.

Công an huyện Mai Châu tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

(HBĐT) - Thời gian qua, Công an huyện Mai Châu đã tăng cường nắm tình hình, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng công an xã thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự để đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Trạm y tế xã Ba Khan nỗ lực chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân

(HBĐT) - Xác định rõ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đơn vị. Do vậy, đội ngũ cán bộ trạm y tế xã Ba Khan (Mai Châu) luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu y tế đặt ra; tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) tại cơ sở.