(HBĐT) - Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS), thi hành kỷ luật trong Đảng, những năm qua, cấp ủy các cấp huyện Mai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác KT,GS, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Bước vào năm 2017, UBKT Huyện ủy Mai Châu đã tham mưu BTV Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch KT,GS. Tập trung chỉ đạo UBKT các cấp, các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT,GS theo quy định của Điều lệ Đảng. Các cuộc KT,GS được xác định đúng phương châm, phương hướng, có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Theo đó, cấp ủy, UBKT các cấp và các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc KT,GS theo quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư KN-TC, kiến nghị để cấp ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để tồn đọng kéo dài. Tăng cường KT,GS thường xuyên, đột xuất đối với một số tổ chức Đảng và đảng viên. Bên cạnh đó, UBKT các cấp tích cực phối hợp với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các ngành kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của tổ chức Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên để tham mưu với cấp ủy chỉ đạo KT,GS, uốn nắn việc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng.


Cán bộ cơ quan UBKT Huyện uỷ Mai Châu cập nhật tình hình tổ chức Đảng và đảng viên phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Trong 9 tháng năm 2017, cấp ủy các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra 20 tổ chức Đảng và 20 đảng viên; giám sát 21 tổ chức Đảng, 16 đảng viên, chỉ đạo thực hiện nghị quyết BTV Huyện ủy về lãnh đạo giải quyết khắc phục tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT toàn dân; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết T.ư 4 khóa (XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc chấp hành quy chế dân chủ ở cơ sở và Nghị quyết phân công nhiệm vụ của chi bộ...

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, UBKT các cấp trong huyện đã kiểm tra 1 tổ chức Đảng và 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; 6 tổ chức Đảng về thực hiện nhiệm vụ KT,GS; 2 tổ chức Đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; 17 tổ chức Đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Đồng thời giám sát 24 tổ chức Đảng, 13 đảng viên về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Thông qua công tác KT,GS, đã chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm giúp các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đề ra các giải pháp tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Qua công tác KT,GS, cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên vi phạm, tăng 6 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khiển trách 10 trường hợp, cảnh cáo 3, khai trừ ra khỏi Đảng 3. Nội dung vi phạm gồm: thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; vi phạm những điều đảng viên không được làm; tham nhũng, cố ý làm trái... Việc thi hành kỷ luật đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó, không có trường hợp nào khiếu nại về quyết định kỷ luật, góp phần răn đe, giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm kỷ luật trong đảng viên


Đức Phượng

Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục