Ứng cử viên Ngô Ngọc Đức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hòa Bình


Với mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa, góp phần vào sự phát triển của tỉnh thời gian tới, tôi rất mong muốn được trở thành đại biểu HĐND tỉnh. Nếu được cử tri tín nhiệm, ủng hộ bầu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Thực hiện nghiêm túc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người đại biểu; tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh. Nêu cao trách nhiệm trong việc thể hiện chính kiến; tham gia thảo luận, đề xuất các giải pháp và kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm; giải đáp các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND. Tăng cường vai trò giám sát, quyết định của HĐND đối với những vấn đề quan trọng, lớn của tỉnh, thành phố và địa phương, cũng như những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của người dân.

Thứ hai: Thực hiện tốt vai trò của người đại biểu, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền để kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình KT - XH của địa phương. Dành nhiều thời gian đi cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri để chuyển tải, kiến nghị với HĐND, UBND và các cơ quan để xem xét, giải quyết; dõi theo kết quả để báo cáo với cử tri trong những lần tiếp xúc cử tri.

Thứ ba: Tôi sẽ cùng HĐND tỉnh xem xét, ban hành các nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn tới. Đồng thời, cùng với lãnh đạo thành phố chỉ đạo thực hiện những vấn đề trọng tâm sau:

Tập trung huy động nguồn lực để khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thành phố nhằm tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chú trọng phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường; phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng…

Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2045; làm tốt công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt ưu tiên vốn đầu tư các công trình, dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi công cộng, thiết chế văn hóa - xã hội... phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại II. Quan tâm công tác chỉnh trang đô thị, làm cho thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp, đặc biệt là tạo điểm nhấn 2 bên bờ sông Đà; thu gom, xử lý rác thải.

Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn minh đô thị. Quan tâm nâng cao chất lượng GD&ĐT, nguồn nhân lực, khám chữa bệnh, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách về giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống của người dân. Giữ vững an ninh trật tự. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với nơi ứng cử, tôi sẽ thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành của tỉnh quan tâm đến sự phát triển toàn diện của các địa phương; cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Thứ tư: Luôn gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, nhất là trọng trách, cương vị được giao. Không ngừng học tập, rèn luyện xứng đáng với niềm tin của cử tri, Nhân dân.

Ứng cử viên Hà Thị Hương Giang, Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Tân HòaNếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa sẽ thực hiện đúng các tiêu chuẩn cũng như trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu như sau:

Tôi tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử cũng như toàn thể cử tri trên địa bàn để lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND để báo cáo kết quả kỳ họp và thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Khi nhận được kiến nghị, đề xuất của cử tri, tôi có trách nhiệm nghiên cứu, trực tiếp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.

Tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực nghiên cứu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để trong kỳ họp tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; nhất là các biện pháp tập trung giải quyết các vấn đề mà cử tri đang quan tâm hiện nay.

Tôi cũng sẽ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống, giản dị, gần dân, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Thường xuyên rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, để xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Tôi tiếp tục tham mưu cho cấp ủy địa phương triển khai chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống. Đồng thời, bản thân thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước và vận động người thân trong gia đình gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các phong trào địa phương.

Ứng cử viên Nguyễn Thu Hà, Phó Trưởng Ban Dân tộc (HĐND tỉnh)Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, tôi sẽ tập trung vào những công việc như sau:

Một là: Tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung vào việc tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều kênh thông tin, nhiều hình thức. Dành thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và đưa tiếng nói của Nhân dân đến với HĐND tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

Hai là: Thảo luận, đóng góp với HĐND tỉnh trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh; các chính sách dân tộc, chính sách phát triển văn hóa - xã hội.

Ba là: Tôi sẽ phát huy vai trò đại biểu Nhân dân trong công tác giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến lĩnh vực dân tộc, an sinh xã hội. Tôi sẽ tìm hiểu lý do và chất vấn các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ, giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân, cũng như các vấn đề liên quan đến lĩnh vực dân tộc.

Bốn là: Là ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm và tích cực hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ nói chung và phụ nữ các dân tộc thiểu số nói riêng. Tôi sẽ tích cực thảo luận và tham gia quyết định các chính sách bảo đảm quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em, như về sức khỏe sinh sản, giáo dục - đào tạo, lao động - việc làm góp phần thúc đẩy mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh, phát triển; đồng thời phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc. 

Ứng cử viên Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Thái BìnhNếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi càng phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa cụ thể:

Một là: Tiếp tục rèn luyện, học tập, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ công tác để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cử tri. Đi sâu quan tâm đến nhiệm vụ phát triển KT - VH - XH, QP - AN, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở địa phương. Quan tâm đến các lĩnh vực, những khó khăn cụ thể của từng phường mà cử tri kiến nghị, phản ánh và đề xuất như: Xây dựng các công trình điện, đường, trường trạm, kênh mương, xây dựng nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ, quan tâm chăm lo đến công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội… để nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của Nhân dân. Đặc biệt là mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các phường: Phương Lâm, Đồng Tiến, Quỳnh Lâm, Dân Chủ, Thống Nhất, Thái Bình đã đề ra và mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TP Hòa Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

Hai là: Với trách nhiệm và kinh nghiệm, tôi xác định thường xuyên tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh; luôn gần gũi, gắn bó liên hệ mật thiết với cử tri, thực sự là cầu nối giữa cử tri với HĐND tỉnh. Tiếp thu đúng, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của HĐND tỉnh để phổ biến, truyền đạt, tổ chức triển khai và vận động cử tri thực hiện có hiệu quả tốt; thường xuyên tiếp xúc và dành thời gian thích hợp dự các kỳ họp của HĐND các phường nơi ứng cử; tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp; lắng nghe, tập hợp đúng, đầy đủ các ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri nơi ứng cử để phản ánh đến HĐND tỉnh cũng như các cơ quan có trách nhiệm xem xét giải quyết kịp thời.

 Ba là: Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực nghiên cứu sâu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để trong kỳ họp HĐND tham gia thảo luận, bàn bạc, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; nhất là các biện pháp tập trung giải quyết vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. Tích cực tham gia ý kiến đóng góp để quyết định những vấn đề quan trọng và thực hiện tốt chức năng giám sát các chuyên đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh để không phụ lòng tin của cử tri, Nhân dân.

Bốn là: Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở; có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Ứng cử viên Đinh Văn Trung, bác sĩ Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình


Mặc dù tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa phong phú, thâm niên công tác cũng chưa nhiều nhưng nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu vào HĐND tỉnh, tôi xin hứa sẽ luôn đi sâu đi sát vào đời sống của Nhân dân, luôn lắng nghe và bảo vệ quyền lợi của Nhân dân, là cầu nối vững chắc giữa Nhân dân và chính quyền; phản ánh trung thực chính xác tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Nếu trúng cử sẽ là cơ hội thuận lợi để bản thân tôi phát huy toàn bộ tài năng, sức lực, cống hiến, đóng góp vào công cuộc đổi mới nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn; góp một phần công sức vào thực hiện mục tiêu kép vừa nỗ lực phòng, chống dịch vừa phát triển KT - XH.

Tôi sẽ phát huy thật tốt vai trò của đoàn viên thanh niên, dùng toàn bộ sức lực, sự nhiệt huyết và tính sáng tạo của tuổi trẻ, phối hợp cùng lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương góp sức vào công cuộc nâng cao đời sống KT - XH trên địa bàn. Luôn luôn nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vĩ đại, trở thành tấm gương sáng để thế hệ đoàn viên thanh niên noi theo.

Tôi cũng sẽ quyết tâm hoàn thành tốt vai trò của một bác sĩ, một người thầy thuốc tại cơ quan cũng như tại cộng đồng. Đưa một phần tiếng nói của ngành Y tế tới HĐND. Không ngừng lỗ lực chăm lo, cải thiệt đời sống sức khỏe của Nhân dân, cả về thế chất lẫn tinh thần, cùng người dân phòng, chống và đẩy lùi mọi dịch bệnh trên địa bàn. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, trí tuệ và nghị lực, không ngại khó, ngại khổ, toàn tâm toàn ý hoàn thành thật tốt vai trò trong nhiệm kỳ tới.

C.L (TH)

Các tin khác


Huyện Tân Lạc triển khai công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 13/7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Tân Lạc tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đảng bộ xã Mông Hóa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đảng bộ xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) có 19 chi bộ với 627 đảng viên, gồm 13 chi bộ khu dân cư, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ trạm y tế. Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên Bùi Văn C. có vi phạm pháp luật bị truy nã, tổ chức Đảng (TCĐ) B đã làm báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, tổ chức họp để thông qua báo cáo và ban hành quyết định thi hành kỷ luật Đảng mà không thực hiện việc bỏ phiếu. Vậy, việc thi hành kỷ luật Đảng của TCĐ B có đúng không?

Làm tốt cung cấp thông tin sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp thực hiện đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) theo Công văn số 358-CT/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ (CB), ĐV; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - "Thời gian qua, việc phối hợp tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, các Đảng bộ và các cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ. Chất lượng, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên rõ rệt đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KTGS của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh" - đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khẳng định.

Huyện Lương Sơn: Kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn Đảng bộ huyện Lương Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách… Qua đó kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh việc tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) vi phạm, giúp TCĐ, ĐV nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa khắc phục, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục