(HBĐT) - BTV Huyện ủy Lương Sơn đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc, kịp thời, đúng hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện; 11/11 xã, thị trấn thành lập UBBC cùng cấp để triển khai các nội dung công việc phục vụ cuộc bầu cử.


Ủy ban Bầu cử xã Tân Vinh (Lương Sơn) họp công bố số lượng đại biểu ứng cử HĐND xã.

BTV Huyện ủy, BTV Đảng ủy các xã, thị trấn đã cho ý kiến về cơ cấu, số lượng, thành phần tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. UBBC huyện đã thành lập các tiểu ban: Thông tin tuyên truyền; cơ sở vật chất; giải quyết đơn thư khiếu nại phục vụ công tác bầu cử. Đến trung tuần tháng 2/2021, huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở các cấp, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND. Trên cơ sở hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử cùng cấp. UBMTTQ huyện thông báo phân bổ số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND ở các cấp. Theo đó, số người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 70, được bầu là 35; số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 560, được bầu là 280. Đến ngày 3/3/2021, các cơ quan đã tiến hành xong việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu HĐND (trước khi hội nghị hiệp thương lần thứ nhất). Hiện nay, UBBC các cấp đang tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

Đồng chí Hoàng Sỹ Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch UBBC xã Tân Vinh cho biết: Tiến độ, chất lượng công tác chuẩn bị bầu cử của xã đáp ứng yêu cầu đề ra. Xã đã thành lập 6 đơn vị, 6 tổ và 6 ban bầu cử. Số người ứng cử đại biểu HĐND xã là 44 người, được bầu 22 người. Qua rà soát, trình độ chuyên môn, chính trị của người ứng cử cao hơn nhiệm kỳ trước, chắc chắn với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, cuộc bầu cử sẽ đáp ứng yêu cầu, lựa chọn những người tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, Nhân dân vào HĐND.

Các tiểu ban phục vụ bầu cử đang khẩn trương, trách nhiệm triển khai kế hoạch phục vụ công tác bầu cử. Đồng chí Hoàng Việt Hồng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Huyện đã xây dựng các kịch bản tuyên truyền phục vụ bầu cử, chỉ đạo Trung tâm VH-TT&TT thực hiện 5 chương trình, tương ứng với 10 buổi phát thanh trên đài truyền thanh; gửi 2 flie tuyên truyền về công tác bầu cử cho các xã, thị trấn để phát trên hệ thống truyền thanh các xã. Có thể khẳng định, tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tuy vậy, theo UBBC huyện cũng còn những khó khăn như: Các xã sau sáp nhập đơn vị hành chính có địa bàn rộng, số thôn, xóm nhiều, không thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu, như xã Cao Dương có 25 khu vực bỏ phiếu, xã Liên Sơn có 22 khu vực bỏ phiếu, xã Cao Sơn có 17 khu vực bỏ phiếu. Hiện, huyện tập trung chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị bầu cử theo kế hoạch đề ra. Theo đó, thực hiện tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trước ngày 14/3. UBMTTQ cấp huyện, cấp xã hoàn thành tổ chức hiệp thương lần thứ hai chậm nhất trước ngày 19/3; hội nghị hiệp thương lần thứ ba xác định trong thời gian từ ngày 14 - 18/4, chậm nhất là 35 ngày trước ngày bầu cử. Từ đó thực hiện các bước bầu cử theo đúng quy định của Luật. Huyện đang rà soát đánh giá kết quả, tiến độ để tập trung chỉ đạo các tiểu ban chuẩn bị tốt nhất để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


L.C


Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục