(HBĐT) - "Nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh" - đồng chí Phạm Minh Long, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết.Trung tâm Phục vụ hành chính công phục vụ nhu cầu tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

BTV Tỉnh ủy đã ban hành các chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân; quy định phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy, cơ quan hữu quan trong công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp; Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 23/1/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH T.Ư Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; các kế hoạch rà soát, thanh tra KT-XH hàng năm, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; ban hành các chỉ thị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; PCTN, lãng phí; tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”…

 Trong nhiệm kỳ qua, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo 30 cuộc kiểm tra, giám sát (KTGS) về công tác nội chính, PCTN, cải cách tư pháp (14 cuộc do BTV Tỉnh ủy chủ trì, 16 cuộc do Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì). Qua công tác KTGS đã đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đối tượng được KTGS, từ đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả hơn.

Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, hoạt động tuyên truyền sâu rộng về công tác PCTN góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về PCTN; chuyển đổi vị trí công tác đối với 1.616 cán bộ, công chức, viên chức; có 51.193 lượt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc công khai, kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo đúng quy định; xem xét, xử lý 15 trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách (6 người bị xử lý hình sự, 9 người bị xử lý kỷ luật).

Công tác KTGS, nắm bắt tình hình nhằm phát hiện những vi phạm trong tổ chức Đảng, đảng viên được quan tâm, chú trọng. Qua công tác KTGS đã phát hiện và chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng sang cơ quan điều tra xử lý. Hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, đã tiến hành 1.509 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm hơn 43 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra các cấp 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; tiếp nhận, phân loại, xử lý 6.378 lượt đơn, thư các loại, qua giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Việc phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố trong thời gian qua được Viện KSND hai cấp tỉnh thực hiện đảm bảo đúng quy định, đã thực hành quyền công tố và kiểm sát 4.793/4.793 tin báo, tố giác tội phạm; các cơ quan tố tụng đã thụ lý 21 vụ/51 bị can, số tiền phải thu hồi trong các vụ án tham nhũng là 19,9 tỷ đồng, đã thu hồi được 12,6 tỷ đồng (đạt 63,3%).

Kết quả trên cho thấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và Nhân dân đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và PCTN, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định tình hình chính trị, QP-AN, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh.

Lê Chung

Các tin khác


Chiến dịch Hòa Bình - bản hùng ca chiến thắng

(HBĐT) - Còn nhớ, cách đây chưa lâu, trong dịp trở về thăm lại khu di tích Tượng đài chiến thắng Tu Vũ (Thanh Thủy - Phú Thọ), nơi mở đầu cho những chiến thắng quan trọng trong chiến dịch Hòa Bình (10/12/1951 - 23/2/1952), thật may mắn chúng tôi gặp một bà cụ người bản xứ ở tuổi xưa nay hiếm. Tôi đã được nghe cụ kể về những trận đánh bẻ gãy nhiều đợt phản công của địch trên sông Đà; những trận đánh công kiên diệt đồn bốt địch để quân ta từ đây tiến về giải phóng Hòa Bình.

Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

(HBĐT) - Đảng bộ tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tập trung giải quyết những vấn đề thực tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, các làm hay và thực chất trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm QP-AN.

Lực lượng vũ trang tỉnh: Góp phần làm thất bại mọi âm mưu chống phá Đại hội XIII của Đảng

(HBĐT) - Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, ghi dấu thành công trọn vẹn của tiến trình Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để góp phần vào thành công của đại hội, lực lượng vũ trang (LLVT) trong toàn tỉnh đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, làm tốt những yêu cầu đặt ra, trong đó, quan trọng hàng đầu là đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng và chống phá đại hội Đảng.

Ánh sáng niềm tin

Diễn ra từ ngày 25/1 - 1/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trong cả nước đã thành công rất tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét về một Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển". Thành công rực rỡ của Đại hội XIII của Đảng thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vì đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Mục tiêu mới, thách thức mới cần giải pháp thích ứng mới

Nhìn tổng thể, năm 2020, năm cuối cùng của giai đoạn 2016-2020, Việt Nam nổi lên là một điểm sáng về khả năng tự chủ, tự cường, thành công trong thực hiện mục tiêu kép; linh hoạt , hiệu quả trong phản ứng chính sách; thúc đẩy chuyển đổi số; tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu, hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục