Trạm y tế xã Tân Phong (Cao Phong) đạt chuẩn quốc gia về y tế  xã đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.

Trạm y tế xã Tân Phong (Cao Phong) đạt chuẩn quốc gia về y tế xã đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.

(HBĐT) - Ngày 7/2/2002, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 370 về chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2001-2010. Đây là một nội dung quan trọng để thực hiện tốt Chỉ thị số 06 của BCH Tư Đảng (khóa IX) về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2005 - 2010) đã đề ra chỉ tiêu xây dựng chuẩn quốc gia y tế xã. Chủ tịch UBND tỉnh cũng ban hành Chỉ thị số 11 về việc đẩy mạnh xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Theo đó, hàng năm, chuẩn quốc gia về y tế xã đã được đưa vào nghị quyết của Đảng bộ và HĐND các cấp.

 

Năm 2002, huyện Cao Phong được chia tách từ huyện Kỳ Sơn. Toàn huyện có 13 TYTX xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng yêu cầu KCB cho nhân dân. ông Phạm Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để khắc phục tình trạng trên, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành và nội lực trong nhân dân. Năm 2005, Huyện ủy ra Nghị quyết chọn xã Tân Phong làm điểm xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế. Từ những thuận lợi, khó khăn trong triển khai mô hình điểm đã được rút kinh nghiệm thực hiện trên diện rộng. Huyện giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ CSSK nhân dân có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở thực hiện 10 chuẩn và ưu tiên dành một phần ngân sách của huyện, tranh thủ các nguồn vốn từ Chương trình 135, dự án Childfund cùng một số nguồn vốn khác với tổng giá trị trên 1,7 tỷ đồng để đầu tư xây dựng xã chuẩn. Nhờ có những giải pháp đồng bộ, sau 5 năm, huyện đã có 5 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và trong năm 2011, dự kiến sẽ có thêm 2 xã đạt chuẩn.

Cũng như huyện Cao Phong, những năm qua, xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã đã được các huyện, thành phố đẩy mạnh thực hiện. Ban chỉ đạo CSSK ban đầu ở các xã, phường, thị trấn được củng cố, kiện toàn và hoạt động thường xuyên. Một số địa phương đã phân công trách nhiệm cho các ngành thành viên và sự phối hợp chặt chẽ giữa TYTX với các đoàn thể cơ sở mang lại hiệu quả thiết thực trong chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Từ nguồn kinh phí của huyện, xã, nguồn vốn huy động trong nhân dân và các nguồn khác, toàn tỉnh đã đầu tư trên 33 tỷ đồng cho xây dựng xã chuẩn. Các địa phương cũng chú trọng bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nên đã có 127 TYTX có bác sỹ. 2.000 thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền GDSK, hướng dẫn thực hiện vệ sinh phòng bệnh, CSSK bà mẹ, trẻ em, KHHGĐ. Từ những nỗ lực này, đến nay, toàn tỉnh đã có 100 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (bằng 47,6% số xã trong tỉnh). Trong đó, huyện Lạc Thủy có tỷ lệ xã đạt chuẩn cao nhất 12/15 xã; Lạc Sơn 18/29 xã; Kim Bôi 16/28 xã...

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, PGĐ Sở Y tế nhận định: So với một số tỉnh miền núi Tây Bắc, tỉnh ta có số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế tương đối cao nhưng kết quả này không đạt được chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra là phấn đấu đến năm 2010 có 70% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Trên thực tế trong 10 chuẩn là: xã hội hóa chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, công tác truyền thông GDSK; vệ sinh phòng bệnh; KCB và phục hồi chức năng; y học cổ truyền; CSSK trẻ em; CSSKSS; cơ sở hạ tầng và trang thiết bị; nhân lực, chế độ chính sách; kế hoạch, tài chính cho TYTX; thuốc thiết yếu và sử dụng thuốc an toàn hợp lý. Hiện tại, rất ít huyện có  những chuẩn đạt điểm tối đa mà chỉ đạt trung bình theo từng chuẩn là 92 điểm. Trong đó có chuẩn 1, chuẩn 2, chuẩn 4, chuẩn 7, chuẩn 10 đạt tỷ lệ thấp. Nguyên nhân được xác định là do TYTX chưa có tham mưu kịp thời, chuẩn xác cho cấp ủy, chính quyền. BCĐ CSSK ban đầu chưa chủ động đề ra những định hướng chiến lược để huy động các nguồn lực tại địa bàn. ý thức giữ gìn VSMT của người dân còn hạn chế. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng nước sạch, xử lý rác thải đúng quy định và xử lý phân gia súc hợp vệ sinh chưa đạt 70%. Phần lớn các TYTX thiếu các trang thiết bị phục vụ khám - điều trị bằng YHCT, thiếu cán bộ chuyên trách nên chưa tận dụng được nguồn thuốc và tiềm năng về YHCT trong điều trị bệnh. Bên cạnh đó, hầu hết các xã đạt chuẩn chưa đủ số phòng bệnh, phòng chức năng theo quy định. 100% TYTX thiếu trang thiết bị về sơ chế, bảo quản thuốc đông y cũng như thiếu các trang thiết bị cho các chương trình mục tiêu và những máy móc hiện đại.

 

Cũng theo đánh giá của Sở Y tế, trong giai đoạn 2001 - 2010, tỉnh ta còn trên 50% số xã chưa được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế là do sự tham mưu của ngành Y tế đối với cấp ủy, chính quyền cùng cấp còn hạn chế. Tỉnh ta chưa thành lập BCĐ xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế cấp tỉnh nên phần nào thiếu sức mạnh tổng lực, thiếu sự phối hợp liên ngành thường xuyên, chặt chẽ. Một số BCĐ CSSK ban đầu của các huyện, thành phố chưa thực sự phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong giúp đỡ, giám sát các xã xây dựng đạt chuẩn. ở cấp xã còn nhiều cấp ủy, chính quyền chưa thực sự coi trọng xây dựng xã đạt chuẩn về y tế. Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị còn thấp, nhất là nguồn nhân lực có trình độ như bác sỹ, y sỹ, cán bộ chuyên trách YHCT, dược tá ở tuyến xã thiếu nhiều đã ảnh hưởng đến chất lượng KCB cho nhân dân.

 

Như vậy để thực hiện tốt chủ trương chuẩn quốc gia y tế xã với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 tỉnh ta có ít nhất 80% xã đạt chuẩn thì theo ông Phạm Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, một trong những việc làm quan trọng là hàng năm, tỉnh nên dành nguồn ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các TYTX. Xây dựng thiết kế mẫu với đầy đủ các phòng chức năng. Ngành Y tế cũng nên có cơ chế đào tạo, bồi dưỡng phù hợp cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, để xây dựng thành công xã đạt chuẩn quốc gia về y tế nhất thiết không thể tách rời sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể...

                                                                                   

                                                                                     Bình Giang

 

 

Các tin khác


Trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 81 công dân trở về từ Ăng-gô-la

(HBĐT) - Sáng 3/7, tại Trung đoàn 814, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Sở Y tế tổ chức lễ trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly cho 81 công dân trở về từ Ăng-gô-la. Trong đó có 43 nam và 38 nữ (4 trẻ em).

Cách ly y tế 9 công dân tại Vĩnh Phúc

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định số 846/QĐ-BCĐ về việc đưa 9 công dân đi cách ly y tế, chống lây lan dịch COVID-19, đến cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường.

Xã Tân Pheo: Giảm nghèo khó khăn do tình trạng sinh nhiều con

(HBĐT) - Trong khoảng 4 năm trở lại đây, tình trạng sinh con thứ 3 trở lên ở xã vùng cao Tân Pheo (Đà Bắc) khá nổi cộm, mỗi năm có ít nhất 10 trường hợp, nhiều nhất là 15 trường hợp. Điều này gây áp lực không nhỏ đối với công tác giảm nghèo của địa phương.

Bộ Y tế: Ca nghi mắc Covid-19 âm tính với SARS-CoV-2

Sáng 2-7, Bộ Y tế cho biết, công dân Indonesia được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh báo cáo nghi mắc Covid-19 tối 1-7 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Đầu năm 2021, vaccine ngừa Covid-19 có thể thử nghiệm trên người

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Vaccine và sinh phẩm số 1 (VABIOTEC), Bộ Y tế, dự kiến đầu năm 2021, vaccine ngừa Covid-19 có thể được thử nghiệm ở trên người.

Việt Nam còn 11 ca dương tính với virus SARS-CoV-2

Tính đến 6 giờ ngày 1/7, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua, tổng số mắc vẫn giữ nguyên 355 ca, còn 11 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục