(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.


Đặng Đức Sinh

Nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

Tôi nhận thấy, đại hội các cấp trong tỉnh đã hoàn thành 2 nhiệm vụ then chốt là bầu cấp ủy và hoạch định phương hướng phát triển trọng tâm của nhiệm kỳ mới. Tôi cũng nhận thấy, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ KT-XH, đưa tỉnh Hòa Bình tiến những bước vững chắc trên hành trình phát triển phù hợp. Đặc biệt, trên hành trình đó, điều quan trọng nhất là Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Bằng chứng là Nhân dân đã đồng thuận triển khai nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật, nỗ lực cùng hệ thống chính trị đưa nghị quyết của Đảng đi sâu vào cuộc sống, trở thành yếu tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi trên con đường phát triển của địa phương.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề của Đại hội, trong đó, đánh giá cao định hướng, mục tiêu đã được xác định trong dự thảo báo cáo chính trị. Theo tôi, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, kinh tế của tỉnh đạt mức trung bình của cả nước là phù hợp, vừa bám sát tình hình thực tế vừa có tính phấn đấu cao. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, phía trước chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với quyết tâm của hệ thống chính trị (trong đó có vai trò dẫn đầu đặc biệt quan trọng của bộ máy lãnh đạo mới) và sức mạnh đại đoàn kết toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn tỉnh sẽ tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


Đặng Đức Sinh

Nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

Các tin khác


Tuổi trẻ sắt son niềm tin, tiến bước theo Đảng

(HBĐT) - Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những ngày này, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh ta nói chung, ĐV-TN xã Bắc Phong (Cao Phong) nói riêng cũng triển khai nhiều hoạt động, phần việc, công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Cần có giải pháp cụ thể khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo báo cáo, đặc biệt là nội dung các đột phá chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phần này đã đưa ra định hướng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp (DN)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục