(HBĐT) - Sau khi nghiên cứu cho thấy dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng được xây dựng công phu, toàn diện, có nhiều đổi mới, có căn cứ, cơ sở khoa học và cơ bản nhất trí với bố cục, những nhận định, đánh giá, những tồn tại và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong báo cáo đã nêu.

 

Bên cạnh đó còn có một số nội dung, câu chữ đề nghị xem xét, chỉnh sửa. Về dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới, trong phần này dự thảo lặp lại hai lần “nhiều biến động khó lường” khi dự báo về tình hình kinh tế thế giới và tình hình an ninh chính trị thế giới. Viết như vậy dẫn đến cách hiểu chúng ta thụ động thiếu tính dự báo chiến lược, không xây dựng được các kịch bản xảy ra. Trong khi đó, chúng ta có trí tuệ toàn Đảng, toàn dân, có nhiều viện nghiên cứu chiến lược, có kinh nghiệm 30 năm đổi mới, có nhiều nhân sỹ, nhà khoa học, nhà lãnh đạo chiến lược..., do vậy đề nghị thay cụm từ “nhiều biến động khó lường” bằng cụm từ “diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng tới sự ổn định chung”.

 

Về mục tiêu tổng quát 5 năm tới đề nghị sửa “... xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại...” thành “xây dựng nền tảng để nhanh chóng đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại...”. Viết như vậy mang tính hối thúc mạnh mẽ hơn bởi sự nghiệp CNH-HĐH của toàn Đảng, toàn dân không thể chậm chễ hơn, sau 40 năm đất nước thoát khỏi chiến tranh, dân ta vừa mới thoát khỏi đất nước nghèo, kém phát triển, thu nhập bình quân đầu người còn thấp.

 

Về công tác xây dựng Đảng (phần XV: Xây dựng Đảng TS-VM, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng). Báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Đề nghị T.ư tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện và có giải pháp chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước”.

 

Đối với nhiệm vụ tổng quát trong 5 năm tới, ngoài những nội dung đã nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, bổ sung thêm công tác xây dựng Đảng, đề nghị T.ư tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho người lao động, nhất là cho công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, tập trung tại KCN, khu chế xuất để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động cho CNLĐ. Chú trọng phát triển Đảng là những người xuất thân từ CNLĐ, CNLĐ trẻ tại các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Bởi vì T.ư xác định mục tiêu phát triển trong 5 năm tới là “... phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại...” mà lực lượng đông đảo trong xã hội chính là giai cấp CNLĐ.

 

Về phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, ngoài những nội dung đã nêu trong báo cáo đề nghị T.ư có cơ chế, chính sách đối cán bộ khối Đảng, đoàn thể, có chính sách luân chuyển cán bộ khối cơ quan Đảng, đoàn thể sang khối QLNN và ngược lại. Đồng thời, quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về chất lượng và số lượng. Đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở cho công nhân, thiết chế văn hóa cho công nhân; sửa đổi chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động như: tiền lương, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp để bảo vệ quyền lợi và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân.

 

 

 

 

                                                                    Bùi Tiến Lực

                                                        (TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh)

 

 

 

 

Các tin khác


Tuổi trẻ sắt son niềm tin, tiến bước theo Đảng

(HBĐT) - Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những ngày này, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh ta nói chung, ĐV-TN xã Bắc Phong (Cao Phong) nói riêng cũng triển khai nhiều hoạt động, phần việc, công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục