(HBĐT) - Theo tôi, dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xây dựng công phu, có số liệu minh họa thuyết phục cho từng phần, đảm bảo về bố cục và nội dung. Tôi hoàn toàn nhất trí với phần thứ hai "Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Trong đó, thống nhất cao với 4 quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát và định hướng "phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”.

Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh - một nhiệm vụ then chốt của nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Theo chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thì thành tố thứ nhất "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ” là một mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Dự thảo báo cáo chính trị đã xác định các chỉ tiêu có tính phấn đấu cao

(HBĐT) - Qua nghiên cứu tôi nhận thấy, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực thành quả phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, tôi đặc biệt ấn tượng với kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo, từ mức 24,38% năm 2015 còn 8,56% năm 2020. Như vậy, với mức giảm bình quân 3,16%/năm, tỷ lệ hộ nghèo hiện nay của tỉnh đang thấp nhất so với các tỉnh khu vực miền núi Tây Bắc. Đây là kết quả đáng tự hào, thể hiện rõ quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong nhiệm kỳ qua.

Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Phấn khởi trước diện mạo đổi mới của quê hương

(HBĐT) - Trải qua 16 kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh không ngừng lớn mạnh, ngày càng khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

(HBĐT) - Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 do BTV Tỉnh ủy tổ chức đang được triển khai theo đúng kế hoạch, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân. Tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng báo cáo chính trị bảo đảm chất lượng, yêu cầu, đánh giá, phân tích toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém; đồng thời đề ra những mục tiêu, giải pháp cách mạng, đột phá, bảo đảm tính khả thi cao, tạo sức bật mới phát triển KT-XH của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 292-KH/TU, ngày 2/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý, tham gia vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo Hòa Bình trân trọng đăng toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với đó, Báo Hòa Bình cũng mở chuyên mục để mọi tầng lớp người dân tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện quan trọng này. 
Ý kiến đóng góp của độc giả xin gửi về địa chỉ toasoan@baohoabinh.com.vn

Huyện Cao Phong:
Đề cao trách nhiệm xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện

(HBĐT)-Cùng với tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, Huyện ủy Cao Phong chú trọng đến chất lượng xây dựng các văn kiện, đặc biệt là báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ thị trấn Mãn Đức:
Tập trung chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Mường Khến và 2 xã Quy Hậu, Mãn Đức. Đảng bộ thị trấn hiện có 35 chi bộ trực thuộc, trong đó có 27 chi bộ khu dân cư. Cùng với việc nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, cấp ủy thị trấn tập trung chỉ đạo đại hội Đảng cấp dưới cơ sở. Đến ngày 30/3, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn đã hoàn thành tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch, bảo đảm quy trình, quy định.

Nhìn từ đại hội điểm chi, Đảng bộ cơ sở: Dân chủ, chặt chẽ trong công tác nhân sự

(HBĐT) - Theo thống kê, đến hết tháng 3, 100% Đảng bộ huyện, thành phố đã tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Qua các đại hội, nhiều vấn đề đã được đúc rút để các địa phương tổ chức thành công đại hội trên diện rộng.

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Nghiêm túc chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp

(HBĐT) - Bám sát định hướng của cấp ủy cấp trên, BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đáp ứng yêu cầu đề ra.

Huyện Lạc Sơn: Kinh nghiệm từ tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Sơn hiện có 21 chi bộ, 29 Đảng bộ trực thuộc. Được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cho loại hình chi bộ cơ sở, Chi bộ trường THPT Lạc Sơn đã tổ chức thành công đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau đại hội điểm, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Hành khẳng định: Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội chi bộ điểm đã thành công tốt đẹp, đặt tiền đề cho các chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức tốt đại hội trong thời gian tới. 

Ghi nhận từ đại hội Đảng cấp cơ sở: Phát huy dân chủ, trách nhiệm tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Đến nay, các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã cơ bản hoàn thành tổ chức đại hội Đảng các cấp. Theo ghi nhận bước đầu, đại hội Đảng cấp cơ sở đã phát huy dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, đổi mới, lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những đồng chí đủ đức, đủ tài, năng lực, uy tín, đồng thời tích cực đóng góp vào dự thảo báo cáo cấp ủy cấp trên, đáp ứng yêu cầu theo Chỉ thị số số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Huyện Đà Bắc chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp gắn với các nhiệm vụ phát triển KT-XH

(HBĐT) - Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đúng theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. BTV Huyện ủy Đà Bắc đã đánh giá rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp gắn với chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đại hội Đảng bộ xã Đông Lai lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Ngày 25/3, Đảng bộ xã Đông Lai (Tân Lạc) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Đảng bộ huyện Tân Lạc lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để các Đảng bộ trực thuộc học tập, rút kinh nghiệm tổ chức tốt đại hội thời gian tới.

Tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ xã Văn Nghĩa 

(HBĐT) - Trong 2 ngày 24 - 25/3, Đảng bộ xã Văn Nghĩa (trực thuộc Đảng bộ huyện Lạc Sơn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 139 đảng viên. Đây là Đảng bộ được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. 

Đảng bộ huyện Lạc Sơn chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Để làm tốt công tác chuẩn bị trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp, Huyện ủy Lạc Sơn đã ban hành Kế hoạch số 236-KH/HU, ngày 6/9/2019 quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, xây dựng kế hoạch chi tiết công tác chuẩn bị đến cấp ủy từ huyện đến cơ sở.

Kiểm tra tiêu chí giao thông huyện Cao Phong

(HBĐT) - Chiều ngày 6/11, đoàn công tác của Sở GTVT đã có buổi làm việc với UBND huyện Cao Phong kiểm tra tình hình thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trên địa bàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng sớm 5 Huy hiệu Đảng

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quyết định tặng sớm Huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên, trong đó: Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng 1 đảng viên; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng 1 đảng viên; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng 2 đảng viên; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng 1 đảng viên.

Huyện Kỳ Sơn:
Bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho 1.915 học viên

(HBĐT) - Năm 2017, Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị huyện Kỳ Sơn chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng nhu cầu học tập, bồi dưỡng của cán bộ, đảng viên. Công tác quản lý, duy trì nề nếp các lớp đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện nghiêm túc.

Thanh niên xã Phú Thành xung kích vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Xứng đáng với câu nói "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những năm qua, tuổi trẻ xã Phú Thành (Lạc Thủy) luôn xung kích với nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng. Phong trào đã từng bước đi sâu vào tiềm thức của mỗi ĐV-TN để mọi hoạt động tình nguyện không chỉ là lao động, giúp đỡ mọi người mà còn thể hiện tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng và xã hội.

Những sự kiện nổi bật nhiệm kỳ 2012 - 2017

(HBĐT) - - Tháng 6/2013, đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2013 cụm 6 tỉnh miền núi Tây Bắc. - Ngày 17, 18/8/2013, phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh đăng cai tổ chức chương trình giao lưu liên kết Hội doanh nhân trẻ khu vực phía Bắc nhân kỷ niệm 20 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam, kỷ niệm 10 năm giải thưởng Sao vàng Đất Việt.

Đảng bộ huyện Lạc Thủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho 307 đảng viên

(HBDT) _Từ đầu năm đến nay các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tham mưu Huyện uỷ Lạc Thủy mở 23 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và LLCT cho 1.345 học viên là CB,CC,VC các phòng, ban, tổ chức đoàn thể và các xã, thị trấn trong huyện.

Đảng bộ huyện Tân Lạc kết nạp 160 đảng viên mới

(HBĐT) - 9 tháng qua, Đảng bộ huyện Tân Lạc đã mở được 7 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 398 học viên là quần chúng ưu tú (trong đó có 78 thanh niên đi làm nghĩa vụ quân sự năm 2017).

Cử 30 cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị

(HBĐT) - Thời gian qua, tỉnh ta quan tâm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.