(HBĐT) - Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, số Đảng bộ xã, thị trấn của huyện Mai Châu giảm từ 23 còn 16. Từ ngày 6-13/3, BTV Huyện ủy đã thành lập các đoàn công tác tiến hành rà soát nhân sự chủ chốt tại các Đảng bộ, lấy đó làm một trong những cơ sở tiến hành các bước xây dựng đề án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.Tổ giúp việc Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ xã Chiềng Châu (Mai Châu) nhiệm kỳ 2020 - 2025 làm tốt nhiệm vụ giúp Tiểu ban Nhân sự xây dựng đề án đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu quy định.

Căn cứ Hướng dẫn số 02, ngày 29/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Mai Châu đã xây dựng cơ cấu cấp ủy huyện. Theo đó, dự kiến BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 37 đồng chí, số dư từ 4 - 6 đồng chí (đảm bảo từ 10 - 15% theo quy định); thực hiện nghiêm cơ cấu 3 độ tuổi, phấn đấu dưới 40 tuổi từ 10% trở lên; từ 40 - 50 tuổi khoảng 40 - 50%, còn lại là trên 50 tuổi.

Thực hiện chỉ đạo của BTV Huyện ủy, tiểu ban nhân sự đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang xây dựng đề án, tập trung vào một số nội dung chủ yếu: Tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020; quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp trên; dự báo bối cảnh, tình hình, xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Trưởng Tiểu ban Nhân sự, Bí thư Huyện ủy Mai Châu Hà Công Thẻ cho biết: BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 37 đồng chí. So với đầu nhiệm kỳ, đã đổi mới 16 đồng chí do nghỉ chế độ, chuyển công tác… Do vậy, căn cứ Hướng dẫn số 02 của BTV Tỉnh ủy, ở nhiệm kỳ này, 31 Huyện ủy viên đủ điều kiện tái cử, đảm bảo theo quy định: cấp ủy đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ. Ngày 17/3, BCH Đảng bộ huyện đã họp lấy phiếu tín nhiệm nhân sự tái cử và chuẩn bị các bước thực hiện quy trình nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy.

Cũng theo đồng chí Trưởng Tiểu ban Nhân sự, kết quả rà soát tại Đảng bộ các xã, thị trấn cho thấy, nhiều cán bộ chủ chốt không đủ điều kiện về tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đơn cử như tại Đảng bộ xã Mai Hịch, có đến 5 đồng chí cán bộ chủ chốt không đủ điều kiện tái cử. Bám sát quy định của Đảng, hướng dẫn của BTV Tỉnh ủy và trên cơ sở nguồn cán bộ (tái cử và quy hoạch), để chuẩn bị một bước nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ tới, ngoài việc xem xét lấy nguồn tại chỗ, cấp ủy huyện sẽ điều động, luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ theo sát đề án nhân sự cấp ủy đã được thông qua, đảm bảo chất lượng nhân sự tham gia lần đầu. Hiện thực chủ trương đó, BTV Huyện ủy Mai Châu đang tập trung chỉ đạo đại hội cấp cơ sở. BTV Huyện ủy đã thành lập 10 đoàn công tác hỗ trợ Đảng ủy các xã, thị trấn chuẩn bị, tổ chức đại hội, đồng thời thành lập 1 tổ chỉ đạo đại hội riêng cho Đảng bộ các xã sáp nhập. Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy đã chọn 2 Đảng bộ tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm là Chiềng Châu và Nà Phòn, trong đó Nà Phòn là đơn vị tổ chức điểm cho các Đảng bộ sáp nhập. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá: Bước đầu qua thẩm định nhân sự của các đơn vị đại hội điểm cho thấy, các đơn vị đã tiến hành các bước đúng quy định, hướng dẫn; cơ cấu lãnh đạo chủ chốt đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; nhân sự giới thiệu cấp ủy đều đảm bảo tiêu chuẩn chính trị và trình độ chuyên môn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Mai Châu chưa tiếp nhận đơn thư phản ánh, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên trong nhân sự chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện. Cùng với việc chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo đúng quy trình, quy định, tin tưởng rằng, đề án nhân sự BCH Đảng bộ huyện Mai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực sự là tập hợp những đảng viên ưu tú, từ đó, xây dựng đội ngũ cấp ủy huyện nhiệm kỳ mới năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.


Minh Vũ


Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục