Banner Mai Châu

(HBĐT) - Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, những năm qua, huyện Mai Châu tích cực lồng ghép các chương trình, dự án, huy động các nguồn lực tập trung cho công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo qua từng năm.


Hệ thống đường giao thông nông thôn xã Thành Sơn (Mai Châu) được đầu tư xây dựng tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại.

Huyện đã triển khai đến các xã, thị trấn, cơ quan có liên quan về việc tổ chức điều tra, rà soát, hộ nghèo trong toàn huyện, phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo để làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, ban ngành, thành viên Ban chỉ đạo các chương trình MTQG chủ động hướng dẫn triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các chương trình, chính sách giảm nghèo chung của T.Ư, của tỉnh, của huyện, hàng năm và cả giai đoạn. 

Thông qua thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất như đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, cho vay ưu đãi... đã tác động tích cực đến phát triển KT-XH và giảm nghèo, làm thay đổi nhận thức, giúp người nghèo có việc làm, tạo thu nhập ổn định để thoát nghèo bền vững. Đã có hàng chục công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng phục vụ sản xuất và dân sinh tại các thôn, xóm đặc biệt khó khăn, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông, phát triển sản xuất, người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội tốt hơn, không những đảm bảo cho giảm nghèo mà còn đảm bảo cho phát triển KT-XH bền vững, cũng như ổn định ANTT, giữ vững AN-QP của địa phương. 

Cụ thể, thực hiện công trình đầu tư cơ sở hạ tầng, từ năm 2016 - 2019, huyện có 82 công trình quyết định đầu tư ban đầu với tổng nguồn vốn 41.125 triệu đồng, trong đó, từ nguồn ngân sách T.Ư 40.220 triệu đồng, nguồn huy động 905 triệu đồng. Đã giải ngân nguồn vốn ngân sách T.Ư đạt 39.495 triệu đồng, nguồn vốn huy động đạt 905 triệu đồng.  

Đối với công trình duy tu bảo dưỡng có 126 công trình quyết định đầu tư ban đầu với tổng nguồn vốn 2.660 triệu đồng từ ngân sách T.Ư. Đã giải ngân 2.958 triệu đồng, trong đó, giải ngân nguồn vốn ngân sách T.Ư đạt 2.647 triệu đồng, nguồn vốn huy động đạt 311 triệu đồng.

Trong hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, kế hoạch nguồn vốn giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao 9.088 triệu đồng nguồn vốn sự nghiệp trong nước  (năm 2016: 2.464 triệu đồng, năm 2017: 2.185 triệu đồng, năm 2018: 2.075 triệu đồng, năm 2019: 2.364 triệu đồng). Huyện đã phân bổ và sử dụng nguồn vốn huy động 10.622,8 triệu đồng, gồm: nguồn vốn sự nghiệp trong nước 9.088 triệu đồng, nguồn vốn lồng ghép 1.534,8 triệu đồng. 

Thực hiện các mô hình giảm nghèo, trong giai đoạn 2016- 2020 huyện đã tổ chức triển khai được 5 mô hình chăn nuôi bò tại 4 xã (Tân Dân – nay là xã Tân Thành, Phúc Sạn, Noong Luông – nay là xã Thành Sơn, Cun Pheo) với tổng nguồn vốn 1.662 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn chương trình hỗ trợ 1.530 triệu đồng, nguồn vốn huy động từ Nhân dân 132 triệu đồng, với 124 hộ nghèo, cận nghèo được hưởng thụ.

Bên cạnh đó, huyện chú trọng truyền thông, giảm nghèo về thông tin. Hàng năm, Trung tâm VH-TT&TT huyện xây dựng các chuyên mục, phóng sự truyền hình, truyền thanh phát trên các kênh sóng của địa phương tuyên truyền về chính sách giảm nghèo, mô hình, điển hình giảm nghèo đến các xóm, bản. Ngoài ra, trong giai đoạn 2016-2020, huyện đã tổ chức chi trả hỗ trợ tiền điện cho đối tượng hộ nghèo với tổng kinh phí trên 6,347 tỷ đồng. Hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết với tổng kinh phí trên 3,276 tỷ đồng. Thực hiện việc hỗ trợ 10% kinh phí mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo thuộc dự án NORRED cho 1.479 lượt đối tượng cận nghèo trên địa bàn huyện. Hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 3.170 lượt hộ nghèo với tổng nguồn vốn vay 121.813 triệu đồng, hỗ trợ 1.599 lượt hộ cận nghèo với tổng nguồn vốn vay 60.537 triệu đồng, hỗ trợ 883 lượt hộ thoát nghèo với tổng nguồn vốn vay 33.420 triệu đồng, hỗ trợ 12 lượt học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo vay với tổng nguồn vốn 120,7 triệu đồng. 

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 2016-2020 được triển khai trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người nghèo, nhất là hộ nghèo dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; giải quyết kịp thời các vấn đề về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, y tế, giáo dục..., từng bước ổn định chỗ ở, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản. Mức thu nhập của người nghèo được nâng lên, cuộc sống cải thiện rõ rệt. Góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội địa phương. Hàng năm, số hộ nghèo, cận nghèo của huyện giảm dần. Năm 2016 có 2.886 hộ nghèo, chiếm 21,8%; 1.653 hộ cận nghèo, chiếm 12,49%. Năm 2017 có 2.818 hộ nghèo, chiếm 21,14%; 1.626 hộ cận nghèo, chiếm 12,2%; so với năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,66%. Năm 2018 có 2.511 hộ nghèo, chiếm 18,64%; 1.646 hộ cận nghèo, chiếm 12,22%; so với năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5%. Năm 2019 có 2.904 hộ nghèo, chiếm 15,51%; 1.850 hộ cận nghèo, chiếm 13,71%; so với năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,13%. Dự kiến cuối năm 2020 số hộ nghèo trên toàn huyện sẽ giảm còn 12,51%. 

V.H

Các tin khác


Nỗ lực cải tiến chất lượng bệnh viện

(HBĐT) - Khu chờ khám chật chội, thiếu ghế, nóng bức; khu xếp hàng chờ lấy số đông, lộn xộn, không theo hàng lối; chưa có chỉ dẫn từ khoa khám bệnh đến các khoa lâm sàng; môi trường làm việc không đảm bảo, thường xuyên ùn tắc; buồng khám chưa liên hoàn… Đó là những bất cập, tồn tại ở Trung tâm Y tế huyện Mai Châu, đòi hỏi phải khẩn trương thực hiện cải tiến chất lượng dịch vụ tại Khoa Khám bệnh.

Vấn nạn tảo hôn ở huyện Mai Châu

(HBĐT) - Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Mai Châu đã thực hiện nhiều giải pháp để từng bước ngăn chặn, hướng tới xóa bỏ hoàn toàn nạn tảo hôn. Theo số liệu thông kê của Phòng Dân số -KHHGĐ (Trung tâm Y tế huyện), quý I năm nay, toàn huyện có 16 cặp vợ chồng tảo hôn, giảm 19 cặp so với cùng kỳ năm 2019. Nạn tảo hôn chỉ xảy ra tại 2 xã Hang Kia và Pà Cò.

Sức trẻ thanh niên tình nguyện huyện Mai Châu

(HBĐT) - Đồng chí Hà Văn Linh, Bí thư Huyện đoàn Mai Châu cho biết: "Toàn huyện có 37 cơ sở Đoàn, với 4.179 đoàn viên. Thời gian qua, bằng nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thế hệ trẻ huyện Mai Châu đang chứng tỏ vai trò là đội ngũ kế cận xứng đáng, tiếp nối, phát huy truyền thống cách mạng. Các phong, trào, hoạt động như: Tháng Thanh niên, chiến dịch hè tình nguyện, chiến dịch tình nguyện mùa đông, hành quân xanh cùng các hoạt động xã hội được triển khai mạnh mẽ, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia, đã tiếp lửa, tạo khí thế sôi nổi trong học tập, lao động đối với thanh niên trên địa bàn”.

Xã Bao La tập trung tháo gỡ khó khăn sau sáp nhập

(HBĐT) - Theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Piềng Vế được nhập vào xã Bao La (Mai Châu). Ngày 4/2/2020, Đảng bộ xã Bao La được thành lập. Đồng chí Hà Thanh Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Sau hơn 2 tháng vận hành, mọi hoạt động của bộ máy mới đã đi vào guồng, tuy nhiên, cũng còn bộc lộ một số bấp cập, khó khăn. Hiện, chúng tôi bám sát hướng dẫn của huyện tập trung tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Huyện Mai Châu: Khi người dân tham gia đảm bảo an ninh rừng

(HBĐT) - Ngay khi nhận được tin báo về vụ khai thác lâm sản trái phép xảy ra tại xã Pà Cò ngày 20/2/2020, Hạt Kiểm Lâm huyện Mai Châu đã phối hợp với Công an huyện khẩn trương xác minh, làm rõ, vận động đối tượng Vàng A Trớ, trú ở xóm Hang Kia, xã Hang Kia ra đầu thú về hành vi vi phạm quy định về khai thác, quản lý và bảo vệ rừng (QL&BVR).

Huyện Mai Châu: Quý I, doanh thu du lịch đạt trên 29,2 tỷ đồng

(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Mai Châu đã thực hiện nhiều giải pháp để thu hút đầu tư, phát triển du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp trên cơ sở giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn. Quan tâm phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục