(HBĐT) - Ngày 19/9, đoàn giám sát của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 30/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 03) đối với BTV Huyện ủy Yên Thủy.Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu kết luận buổi giám sát.

Huyện Yên Thủy có gần 70% dân số là người DTTS; có 1.165 hộ nghèo (chiếm 6,33%), trong đó 1.021 hộ là người DTTS (chiếm 89,7% số hộ nghèo). Thời gian qua, BTV Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03 đạt nhiều kết quả quan trọng. Các chương trình hỗ trợ phù hợp, sát thực với đời sống, việc triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng, đúng mục đích, đúng đối tượng.

Giai đoạn 2021 - 2023, trên địa bàn huyện khởi công xây dựng 59 công trình, tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng; có 31 công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng. Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN, năm 2022 - 2023, huyện Yên Thuỷ được phân bổ trên 102 tỷ đồng thực hiện công trình hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, chuyển đổi nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất và một số thành phần của chương trình. Ước thực hiện đến 31/12/2023 sẽ hoàn thành và giải ngân 100% nguồn vốn. Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện hỗ trợ người nghèo vùng ĐBDTTS với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng và nhiều hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Huyện cũng sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất chuyên canh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu. Đến nay, toàn huyện có 32 khu dân cư kiểu mẫu, 295 vườn mẫu, 16 sản phẩm OCOP, tạo điều kiện thuận lợi cho hình thành các mô hình liên kết sản xuất để nâng cao giá trị.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết số 03 của huyện Yên Thuỷ. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, BTV Huyện ủy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết và các văn bản liên quan về công tác dân tộc. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động ĐBDTTS thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn đào tạo nghề giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển KT-XH gắn với xóa đó, giảm nghèo. Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc. Tiếp tục tham mưu đầu tư hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng cho vùng ĐBDTTS, ưu tiên đầu tư, củng cố hoàn thiện cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục nhằm phục vụ dân sinh, cải thiện điều kiện sinh kế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất. Chú trọng quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý là người DTTS, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới... 


Đinh Thắng


Các tin khác


Trang bị kiến thức pháp luật cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Thời gian qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh ta đã triển khai có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho người dân vùng dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Xã Nam Phong cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Với các chính sách, chương trình hỗ trợ của Nhà nước, những năm qua, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Nam Phong (Cao Phong) từng bước thay đổi nhận thức, vươn lên cải thiện cuộc sống.

Huyện Đà Bắc chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Huyện Đà Bắc có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) chiếm gần 90% dân số. Địa hình đa phần đồi núi cao, hiểm trở, thường xuyên hứng chịu các đợt thiên tai. Theo thống kê năm 2022, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 37,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 35%. Xác định công tác dân tộc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình để nâng cao đời sống ĐBDTTS. Qua đó củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Rà soát để bảo đảm tính hợp hiến của chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc

Đất đai là tài nguyên hữu hạn, cho nên có thể trong giai đoạn hiện nay, thậm chí ở thế hệ này chúng ta chưa có điều kiện để khai thác tốt nhất nhưng cần quản lý, gìn giữ và bảo vệ để các thế hệ mai sau sử dụng tốt hơn, hiệu quả hơn.

Huyện Cao Phong: Tháo gỡ khó khăn thực hiện nguồn vốn hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Mặc dù vẫn còn một số vướng mắc về cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn, nhưng UBND huyện Cao Phong đã tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Qua đó góp phần ổn định cuộc sống người dân khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Xã Lạc Sỹ: Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số từng bước đổi thay

(HBĐT) - Lạc Sỹ là xã vùng sâu của huyện Yên Thủy với hơn 80% đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) sinh sống. Những năm qua, được sự hỗ trợ từ chính sách dân tộc, Lạc Sỹ đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển KT-XH. Nhờ đó, đời sống của người dân được nâng lên, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn vùng ĐBDTTS.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục