(HBĐT) - "Phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực lớn để huyện Kỳ Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị phát triển KT-XH năm 2019” - đồng chí Trần Thị Quy, Phó trưởng Phòng Nội vụ, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng huyện Kỳ Sơn khẳng định.

 


Ông Nguyễn Tiến Thương, xóm Nhả, xã Hợp Thành là điển hình trong đầu tư phát  triển sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã phát động phong trào thi đua, chỉ đạo các cấp, ngành chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển KT-XH tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở; lồng ghép với thực hiện các nghị quyết của Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về  đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua yêu nước thu hút được đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia. Trong đó, nổi bật là các phong trào: "Cán bộ và nhân dân huyện Kỳ Sơn thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới”; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; thi đua lao động sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; thi đua dạy tốt, học tốt; các phong trào thi đua quyết thắng, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ; phong trào thi đua, cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ, giữ vững ANCT - TTATXH…

Năm 2019, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của huyện Kỳ Sơn có nhiều khởi sắc, tác động tích cực đến cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực của bộ máy Nhà nước, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh. Thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, quyết tâm đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng. Đồng thời, góp phần giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc, tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phong trào thi đua đã tạo động lực lớn để huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Năm 2019, huyện đã đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra. Kinh tế huyện tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng khá, tăng trưởng ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản 4%; công nghiệp - xây dựng 16,6%; dịch vụ 14,8%. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 22,85%; công nghiệp và xây dựng 40,9%; dịch vụ 36,25% (so với Nghị quyết các chỉ tiêu đạt tương ứng). Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 57,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đạt 57 triệu đồng/người. Có 8 xã đạt chuẩn NTM, về đích trước Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục đạt được kết quả nổi bật. Tỷ lệ các trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng, toàn huyện có 15/22 trường chuẩn quốc gia, đạt 68,2%.

Cùng với đó, công tác xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm, chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,42% (đạt 133,4% so chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao). Huyện đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư. Chất lượng tiếp cận các dịch vụ công cũng như cuộc sống người dân có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực theo hướng hiệu quả. Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên được phát huy, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị ngày càng hiệu quả. ANCT - TTATXH trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi phát triển KT-XH. 

 L.T

Các tin khác


Lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác

(HBĐT) - Những năm qua, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện. Qua đó, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân, xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Hội LHPN xã Tân Phong: Hiệu quả thiết thực từ các phong trào thi đua

(HBĐT) - Hội LHPN xã Tân Phong (Cao Phong) có 5 chi hội với 520 hội viên. Trong nhiều năm qua, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Hội vững mạnh, phát triển KT-XH địa phương. Nổi bật như phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng “Quỹ mái ấm tình thương”...

Thực hiện Chỉ thị số 05 bằng những mô hình cụ thể

(HBĐT) - Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt trong 3 năm qua ở Đảng bộ huyện Kim Bôi. Các nội dung học tập Chỉ thị được đưa vào cuộc sống gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nêu cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Công an huyện Lạc Sơn: Thiết thực học tập và làm theo gương Bác Hồ

(HBĐT) - Những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống, đấu tranh với tội phạm, mà còn xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Học tập và làm theo Bác ở quê hương cách mạng Nật Sơn

(HBĐT) - Sau nhiều năm, chúng tôi có dịp trở lại Nật Sơn (Kim Bôi). Vẫn là xã còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, song không thể phủ nhận những bước chuyển đáng khích lệ của vùng đất cội nguồn cách mạng xứ Mường Động này.

Học Bác, Công an huyện Yên Thủy làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân

(HBĐT) - Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Công an tỉnh triển khai thực hiện trở thành phong trào sâu rộng đem lại những hiệu quả thiết thực. Nhiều đơn vị đã có những mô hình hay, cách làm hiệu quả. Công an huyện Yên Thủy là một trong những đơn vị điển hình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục