(HBĐT) - Để làm tốt công tác chuẩn bị trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp, Huyện ủy Lạc Sơn đã ban hành Kế hoạch số 236-KH/HU, ngày 6/9/2019 quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, xây dựng kế hoạch chi tiết công tác chuẩn bị đến cấp ủy từ huyện đến cơ sở.Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Lạc Sơn chuẩn bị các văn bản, tài liệu phục vụ cho cấp ủy trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đảng bộ huyện Lạc Sơn có 56 chi, Đảng bộ trực thuộc, trong đó, có 34 Đảng bộ và 22 chi bộ cơ sở với 8.021 đảng viên. Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo Đại hội, chọn làm điểm tại Đảng bộ xã Văn Nghĩa và Trường THPT Lạc Sơn. Theo đó, các đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội điểm phải hoàn thành từ ngày 15 - 30/3/2020. Các chi, Đảng bộ còn lại tập trung hoàn thành trong tháng 6/2020 theo kế hoạch.

Đồng chí Bùi Đức Dính, Bí thư Đảng ủy xã Văn Nghĩa cho biết: "Đảng bộ xã hiện có 12 chi bộ trực thuộc với 347 đảng viên. Ngay khi huyện ban hành kế hoạch, Đảng bộ xã lựa chọn chi bộ xóm Mới Nang tổ chức đại hội điểm, dự kiến vào cuối tháng 12/2019. Sau đó, các chi bộ còn lại tổ chức đại hội hoàn thành trong tháng 1/2020 để kịp diễn ra Đại hội Đảng bộ xã trong tháng 3/2020. Trước đó, Đảng bộ xã đã kịp thời thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ đại hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra”.

Đảng bộ huyện đã thành lập các tiểu ban giúp việc gồm Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban xây dựng Đảng, Tiểu ban KT-XH, Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Đồng thời, ra Thông báo số 01, ngày 9/10/2019 phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp huyện Lạc Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp ủy tập trung xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo chất lượng, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan làm cơ sở đề ra những giải pháp đồng bộ, đột phá trong nhiệm kỳ tới, nhất là đối với các chỉ tiêu khó đạt. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải đảm bảo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Bên cạnh đó, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu và bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ đại hội, Huyện ủy đã cử cán bộ tham gia tập huấn kiến thức CNTT. Sau đó, sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể và thành lập tổ kỹ thuật trong quá trình diễn ra đại hội. Nhằm đảm bảo công tác ANTT trong suốt quá trình diễn ra đại hội, Ban chỉ đạo đại hội huyện đã giao Công an huyện trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết và bố trí lực lượng phục vụ đại hội.

Trong công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã làm tốt việc định hướng tuyên truyền định kỳ hàng tháng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện. Phối hợp với Phòng VH-TT và Trung tâm VH-TT&TT huyện thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như pa-nô, áp-phích, trên hệ thống loa truyền thanh...

Huyện cũng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ tại cơ sở. Từ đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tháo gỡ khó khăn tại các chi, Đảng bộ trực thuộc trong quá trình thực hiện, không để phát sinh các vấn đề phức tạp.


 Thanh Sơn

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Kinh nghiệm từ tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Sơn hiện có 21 chi bộ, 29 Đảng bộ trực thuộc. Được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cho loại hình chi bộ cơ sở, Chi bộ trường THPT Lạc Sơn đã tổ chức thành công đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau đại hội điểm, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Hành khẳng định: Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội chi bộ điểm đã thành công tốt đẹp, đặt tiền đề cho các chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức tốt đại hội trong thời gian tới. 

Ghi nhận từ đại hội Đảng cấp cơ sở: Phát huy dân chủ, trách nhiệm tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Đến nay, các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã cơ bản hoàn thành tổ chức đại hội Đảng các cấp. Theo ghi nhận bước đầu, đại hội Đảng cấp cơ sở đã phát huy dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, đổi mới, lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những đồng chí đủ đức, đủ tài, năng lực, uy tín, đồng thời tích cực đóng góp vào dự thảo báo cáo cấp ủy cấp trên, đáp ứng yêu cầu theo Chỉ thị số số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Huyện Đà Bắc chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp gắn với các nhiệm vụ phát triển KT-XH

(HBĐT) - Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đúng theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. BTV Huyện ủy Đà Bắc đã đánh giá rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp gắn với chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đại hội Đảng bộ xã Đông Lai lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Ngày 25/3, Đảng bộ xã Đông Lai (Tân Lạc) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Đảng bộ huyện Tân Lạc lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để các Đảng bộ trực thuộc học tập, rút kinh nghiệm tổ chức tốt đại hội thời gian tới.

Tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ xã Văn Nghĩa 

(HBĐT) - Trong 2 ngày 24 - 25/3, Đảng bộ xã Văn Nghĩa (trực thuộc Đảng bộ huyện Lạc Sơn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 139 đảng viên. Đây là Đảng bộ được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. 

Kiểm tra tiêu chí giao thông huyện Cao Phong

(HBĐT) - Chiều ngày 6/11, đoàn công tác của Sở GTVT đã có buổi làm việc với UBND huyện Cao Phong kiểm tra tình hình thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục