(HBĐT) - Qua nghiên cứu Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng, tôi nhận thấy các văn kiện được chuẩn bị chu đáo, công phu, nghiêm túc, có chất lượng, có kết cấu phù hợp, bố cục rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu; đồng thời nhận thấy, cách viết báo cáo chính trị lần này đã vượt ra khỏi sự khô cứng của một văn bản chính trị, có sự tư duy, đổi mới và thu hút nhất định. Đặc biệt, Báo cáo chính trị đánh giá tương đối đầy đủ, toàn diện những thành tựu nổi bật của đất nước trong nhiệm kỳ qua, qua đó đã tạo niềm tin tưởng, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân vào sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

 

Góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng xin được tiếp cận đối với chuyên đề xây dựng Đảng nói chung, tập trung đi sâu vào lĩnh vực công tác KT,GS và thi hành kỷ luật Đảng nói riêng. Trước tiên, tôi rất tán thành với việc đánh giá về tình hình xây dựng Đảng trong 5 năm qua, nhất là tình hình  thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và việc thực hiện quy định Điều lệ Đảng.

 

Đối với nội dung xây dựng Đảng trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng được trình bày đầy đủ, toàn diện, thẳng thắn, cả kết quả, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới và dài hạn hơn, điều này cho thấy, vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng có tầm quan trọng đặc biệt; là vấn đề then chốt trong công cuộc đổi mới hiện nay. Đối với công tác KT,GS, kỷ luật đảng, dự thảo đã nêu đầy đủ các thành tố, đó là công tác KT,GS, kỷ luật của Đảng cần: “Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT,GS, kỷ luật Đảng” thông qua viêc các cấp uỷ, tổ chức Đảng, CB,ĐV mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải nâng cao được nhận thức về công tác KT,GS để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong công tác KT,GS; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ KT,GS theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, nhấn mạnh: chú trọng KT,GS người đứng đầu tổ chức Đảng, Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác KT,GS của Đảng phải phối hợp chặt chẽ với công tác thanh tra của Nhà nước (Chính phủ), công tác giám sát của HĐND (Quốc hội) và các cơ quan hành pháp, tư pháp, MTTQ và các đoàn thể nhân dân theo đúng chức năng và thẩm quyền của mỗi cơ quan. Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa UBKT đảng với các tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xem xét KN-TC và xử lý kỷ luật CB,ĐV. Đánh giá sát, đúng kết quả xây dựng Đảng về chính trị, về công tác tư tưởng, lý luận, về rèn luyện phẩm chất, đạo đức của CB,ĐV, về tổ chức bộ máy của Đảng và công tác cán bộ, về công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ, về công tác dân vận và về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị.

 

Tôi đồng tình cao về phương hướng, nhiệm vụ sắp tới là việc tăng cường, nghiên cứu để có quy định cụ thể về thẩm quyền, tổ chức bộ máy của UBKT, Cơ quan UBKT và chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng. Cụ thể như: trao thẩm quyền, tăng thẩm quyền kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng cho UBKT các cấp như: trao thẩm quyền thi hành kỷ luật cho UBKT Đảng ủy cơ sở...; thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt đối với cấp ủy viên cấp dưới cho UBKT của cấp huyện (và tương tương) và cấp tỉnh (và tương tương) và thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng cấp dưới...; hoàn thiện cơ chế, phương pháp, quy trình KT,GS, thi hành kỷ luật Đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; quy định rõ từng đối tượng (đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý hay là đảng viên không giữ chức vụ) được giải quyết khiếu nại kỷ luật và cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng tương đương với thẩm quyền quản lý của cấp ủy, tổ chức Đảng nơi đảng viên đó công tác...; đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp (cần có nhiều chuyên đề cụ thể gắn với thực tiễn); có chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ làm công tác kiểm tra để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; mở rộng đối tượng, nội dung được KT,GS mà nhất là đối với các cơ quan Nhà nước, các đơn vị kinh tế nơi thường dễ nảy sinh ra sai phạm; Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa UBKT với các tổ chức Đảng, cơ quan có liên trong thực hiện nhiệm vụ KT,GS, thi hành kỷ luật Đảng.

 

 

 

 

                       Hoàng Văn Đức

                       (TVT.U, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy)   

 

 

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Kinh nghiệm từ tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Sơn hiện có 21 chi bộ, 29 Đảng bộ trực thuộc. Được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cho loại hình chi bộ cơ sở, Chi bộ trường THPT Lạc Sơn đã tổ chức thành công đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau đại hội điểm, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Hành khẳng định: Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội chi bộ điểm đã thành công tốt đẹp, đặt tiền đề cho các chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức tốt đại hội trong thời gian tới. 

Ghi nhận từ đại hội Đảng cấp cơ sở: Phát huy dân chủ, trách nhiệm tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Đến nay, các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã cơ bản hoàn thành tổ chức đại hội Đảng các cấp. Theo ghi nhận bước đầu, đại hội Đảng cấp cơ sở đã phát huy dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, đổi mới, lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những đồng chí đủ đức, đủ tài, năng lực, uy tín, đồng thời tích cực đóng góp vào dự thảo báo cáo cấp ủy cấp trên, đáp ứng yêu cầu theo Chỉ thị số số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Huyện Đà Bắc chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp gắn với các nhiệm vụ phát triển KT-XH

(HBĐT) - Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đúng theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. BTV Huyện ủy Đà Bắc đã đánh giá rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp gắn với chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đại hội Đảng bộ xã Đông Lai lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Ngày 25/3, Đảng bộ xã Đông Lai (Tân Lạc) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Đảng bộ huyện Tân Lạc lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để các Đảng bộ trực thuộc học tập, rút kinh nghiệm tổ chức tốt đại hội thời gian tới.

Tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ xã Văn Nghĩa 

(HBĐT) - Trong 2 ngày 24 - 25/3, Đảng bộ xã Văn Nghĩa (trực thuộc Đảng bộ huyện Lạc Sơn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 139 đảng viên. Đây là Đảng bộ được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. 

Đảng bộ huyện Lạc Sơn chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Để làm tốt công tác chuẩn bị trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp, Huyện ủy Lạc Sơn đã ban hành Kế hoạch số 236-KH/HU, ngày 6/9/2019 quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, xây dựng kế hoạch chi tiết công tác chuẩn bị đến cấp ủy từ huyện đến cơ sở.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục