(HBĐT) - Ngày 25/3, Đảng bộ xã Đông Lai (Tân Lạc) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Đảng bộ huyện Tân Lạc lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để các Đảng bộ trực thuộc học tập, rút kinh nghiệm tổ chức tốt đại hội thời gian tới.Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Lai (Tân Lạc) khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Đông Lai đã lãnh đạo địa phương hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XXIII đề ra. Nhìn chung sau 5 năm, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch. Trong đó, các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế như giá trị tổng sản phẩm xã hội, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách Nhà nước, độ che phủ rừng... đều vượt chỉ tiêu nghị quyết. Các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng cơ bản đạt và vượt nghị quyết, như: 100% khu dân cư văn hóa (vượt 10%), tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55% (vượt 1,8%), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,56%, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 tăng 259% so với năm 2015... Với những kết quả nổi bật và toàn diện trong phát triển KT-XH, năm 2019, xã Đông Lai đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 1 năm so với nghị quyết đề ra.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phấn đấu phát triển toàn diện về KT-XH, trong đó, phấn đấu đưa kinh tế xã Đông Lai đạt mức phát triển khá của huyện vào năm 2025. 

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Lạc lần thứ XXIII gồm 10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. 

Khánh An

Các tin khác


Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực

(HBĐT) - Trước tiên, tôi nhất trí cao với các nội dung trong dự thảo văn kiện và ý kiến đóng góp từ các đại hội cơ sở trong Đảng bộ tỉnh. Tôi xin được làm rõ và bổ sung vào nội dung phát triển nguồn nhân lực (NNL) như sau:             

Thống nhất cao với mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”

(HBĐT) - Sau khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi nhận thấy dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; nội dung có tính khái quát cao, bố cục hợp lý; văn phong rõ ràng, chặt chẽ; các biểu mẫu, chú thích, phụ lục, số liệu… đảm bảo đầy đủ, tôi không có ý kiến bổ sung hay sửa đổi.

Đóng góp một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động của báo chí trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Trước hết, tôi nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những vấn đề quan tâm trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả đạt được; những tồn tại, yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng được Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc, giám sát được mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên, góp phần xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng

(HBĐT) - Chúng tôi cho rằng, báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh được xây dựng và chuẩn bị công phu, phản ánh đúng thực tế, kết quả, cũng như định hướng xuyên suốt cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, công tác dân vận của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn tham gia ý kiến về một số nội dung, lĩnh vực dự thảo báo cáo chính trị

(HBĐT) - Phát huy vai trò của một Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh, thời gian qua, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã đôn đốc các đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu để có ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục