(HBĐT) - Ngày 14/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 68/2013/QĐ – TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2014.


Chậm trễ trong triển khai

Theo Quyết định số 68/2013/ QĐ - TTg, đối tượng là các HTX, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt, chế biến nông sản, thủy sản, dịch vụ cơ giới nông nghiệp và các doanh nghiệp có ký kết hợp đồng liên kết, sản xuất, tiêu thụ nông sản, dịch vụ cơ giới hóa với tổ hợp tác, HTX hoặc nông dân khi mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay trong 2 năm đầu và 50% trong năm thứ 3, mức vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa.

Nhóm danh mục máy - thiết bị được hỗ trợ lãi suất vốn vay gồm các loại máy làm đất, san phẳng đồng ruộng, gieo cấy, trồng, chăm sóc, thu hoạch lúa, ngô, cà phê, chè, mía, máy sấy nông sản, thủy sản, máy – thiết bị sản xuất muối sạch, máy – thiết bị sử dụng trong chăn nuôi, hệ thống thiết bị tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp, thiết bị sử dụng sản xuất giống, nuôi trồng, thu hoạch thủy sản, máy – thiết bị chế biến sản phẩm từ phế và phụ phẩm nông nghiệp, thủy sản; các loại máy kéo, động cơ diezen sử dụng trong nông nghiệp, khai thác, đánh bắt thủy sản; kho, thiết bị sử dụng chứa, bảo quản thóc, ngô quy mô hộ gia đình…

Sau khi Quyết định ban hành, Bộ NN&PTNT có Thông tư số 08/2014/TT – BNNPTNT ngày 20/ 3/2014 về "Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/ 2013/QĐ - TTg”, Thông tư số 02/ 2016/TT – BNNPTNT ngày 22/2/ 2016 về "Sửa đổi, bổ sung danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT - BNNPTNT”. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Thông tư số 13/2014/TT – NHNN ngày 18/4/2014 về "Hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ - TTg”. Quyết định số 529/QĐ – NHNN – HSX ngày 2/6/2014 của Tổng Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank) "Ban hành quy định cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ – TTg trong hệ thống Agribank”.

Tuy nhiên, kể từ khi Quyết định số 68/2013/QĐ – TTg có hiệu lực đến nay, tình hình triển khai, thực hiện ở các địa phương rất chậm trễ. Cụ thể, mới có 22/41 tỉnh có dư nợ cho vay. Tỉnh ta hiện chưa có dư nợ cho vay trong nông dân. Điều này cũng có nghĩa là chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp chưa đến với nông dân, chậm đi vào cuộc sống.

Khởi động kết nối chương trình theo Quyết định số 68

Ngày 21/7/2017, Chương trình phối hợp số 15/CTrPH/HND – Agribank – Công ty MK giữa Hội Nông dân tỉnh – Ngân hàng NN & PNTN Việt Nam chi nhánh Hòa Bình – Công ty TNHH MTV máy kéo và máy nông nghiệp được ký kết đã tạo bước ngoặt khởi động thực hiện cho vay vốn đối với khách hàng mua máy móc, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ – TTg. Chương trình hướng tới mục tiêu đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp, giải phóng sức lao động, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, đồng thời góp phần xây dựng các mô hình sản xuất lớn tập trung, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu ngành NN & PTNT.

Theo đồng chí Nguyễn Thế Hách, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Chương trình quy định việc phối hợp công tác giữa Hội Nông dân tỉnh, Agribank chi nhánh Hòa Bình và Công ty TNHH MTV máy kéo và máy nông nghiệp về việc cho vay vốn đối với khách hàng mua máy móc thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, bảo đảm đúng đối tượng vay vốn mua máy, thiết bị nằm trong danh mục, chủng loại máy, thiết bị sản xuất trong nước, nhập khẩu do Bộ NN & PTNT công bố và đầu tư các dự án máy, thiết bị được thẩm định theo hướng dẫn của Bộ NN & PTNT, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân mua máy phục vụ sản xuất thực hiện các thủ tục mua máy thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả. Máy móc do Công ty TNHH MTV máy kéo và máy nông nghiệp cung ứng đảm bảo có địa chỉ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng tại các cơ sở sản xuất, máy móc đồng bộ, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, có phụ tùng thiết bị thay thế.

Tiếp đó, vào trung tuần tháng 9/2017, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Công ty TNHH MTV máy kéo và máy nông nghiệp tổ chức hội nghị triển khai hỗ trợ vay vốn, giới thiệu các sản phẩm máy nông nghiệp phục vụ sản xuất. Hội nghị có sự tham dự của Hội Nông dân các huyện, thành phố, đại diện Hội Nông dân các xã, hộ nông dân đang có nhu cầu mua máy nông nghiệp. Thông qua hội nghị, chính sách hỗ trợ mua máy nông nghiệp được giới thiệu tới đông đảo bà con. Bên cạnh đó, nhà cung cấp và đơn vị cho vay theo chương trình phối hợp giải đáp thắc mắc về những vấn đề liên quan đến mua máy được hỗ trợ, thủ tục vay vốn tín dụng.

Với vai trò là "cầu nối”, Hội Nông dân tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong việc thực hiện mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân mua máy móc, thiết bị được thuận lợi và tổ chức thực hiện việc mua máy móc theo đúng quy định của Nhà nước. Chỉ đạo Hội Nông dân xã, phường, thị trấn rà soát kiểm tra các tổ chức, cá nhân mua máy đảm bảo đúng đối tượng, mục đích và phối hợp thực hiện hoàn thiện các thủ tục thanh toán theo quy định. Thực hiện rà soát, kiểm tra lại và tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân mua máy trên địa bàn huyện, thành phố phối hợp với Agribank chi nhánh các huyện, thành phố cho vay thẩm định hồ sơ vay vốn, phối hợp với Công ty TNHH MTV máy kéo và máy nông nghiệp bàn giao máy, tập huấn, hướng dẫn sử dụng máy và điều tra về tình hình sử dụng máy móc phục vụ sản xuất. Những nỗ lực này sẽ góp phần thúc đẩy thực hiện Quyết định số 68/2013/ QĐ – TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tục mua máy nông nghiệp vốn vay hỗ trợ theo Quyết định số 68/2013/QĐ - TTg

Hội Nông dân cấp xã, phường, thị trấn hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua máy làm đơn, hồ sơ mua máy theo mẫu có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn gửi Hội Nông dân cấp xã. Hồ sơ mua máy gồm đơn xin mua máy, hợp đồng mua máy.

Hội Nông dân cấp xã rà soát kiểm tra các tổ chức, cá nhân mua máy, lập bảng tổng hợp danh sách gửi Hội Nông dân huyện, thành phố. Thời gian thực hiện việc kiểm tra, thẩm định hoàn thành xong các thủ tục giấy tờ là 3 ngày.

Hội Nông dân cấp huyện kiểm tra lại và tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân mua máy chung của cả huyện, thành phố, đồng thời có văn bản đề nghị Agribank chi nhánh nơi cho vay thẩm định hồ sơ cho vay vốn.

Agribank chi nhánh nơi cho vay thẩm định hồ sơ vay vốn và tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được cho vay vốn gửi Agribank chi nhánh tỉnh và Hội Nông dân tỉnh, đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn mua máy lập hồ sơ nhận nợ tiền vay và lập ủy nhiệm chi chuyển tiền mua máy đến Công ty TNHH MTV máy kéo và máy nông nghiệp theo đề nghị của tổ chức, cá nhân mua máy để thực hiện việc bán, bàn giao máy cho tổ chức, cá nhân.

Tại Agribank nơi cho vay, thời gian thẩm định và cho vay tối đa kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với cho vay ngắn hạn là 5 ngày làm việc, cho vay trung hạn tối đa 10 ngày làm việc, cho vay dài hạn tối đa 15 ngày làm việc. Công ty TNHH MTV máy kéo và máy nông nghiệp hoặc các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị khác sau khi đã nhận được tiền của ngân hàng chuyển đến có trách nhiệm vận chuyển, bàn giao máy cho tổ chức, cá nhân mua máy tại địa điểm theo yêu cầu của khách hàng.

Hoàn thiện các thủ tục thanh toán, các tổ chức, cá nhân sau khi nhận xong máy móc nộp 3 bộ hồ sơ mua máy, gồm phiếu báo giá, phiếu xuất kho, phiếu kiểm tra sản phẩm trước khi giao của nhà sản xuất, hợp đồng mua - bán máy, hóa đơn VAT, biên bản bàn giao máy, phiếu bảo hành máy móc, thiết bị có chứng thực của UBND cấp xã để gửi 1 bộ cho Hội Nông dân cấp xã, 1 bộ cho Agribank nơi cho vay, 1 bộ cho Hội Nông dân cấp huyện. Hội Nông dân huyện lập báo cáo tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân mua máy được hỗ trợ theo Quyết định số 68/2013/QĐ - TTg gửi Hội Nông dân tỉnh và Agribank - chi nhánh tỉnh.

 
Bùi Minh


Chương trình không có thủ tục phiền hà, Hội Nông dân đứng ra tín chấp và HTX, tổ hợp tác, nông dân được cung ứng tận nơi. Hiện, máy móc trong hệ thống của công ty có hầu hết dòng sản phẩm khâu canh tác lúa. Doanh nghiệp cũng cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng với giá bán niêm yết trên toàn quốc mang tính cạnh tranh. Tổ chức giao nhận, thẩm định máy nhanh gọn, tận tay và cung cấp đầy đủ phụ tùng chính hiệu cho bà con qua bán trực tiếp hoặc tại các đại lý trên địa bàn tỉnh. Đơn vị cũng cam kết thực hiện những dịch vụ bảo hành, chăm sóc sau bán hàng tốt nhất.

Ông Đào Quang Khải

Giám đốc Công ty TNHH MTV máy kéo và máy nông nghiệp


Gắn với trách nhiệm mỗi bên, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - chi nhánh Hòa Bình và Công ty TNHH MTV máy kéo và máy nông nghiệp, Agribank chi nhánh Hòa Bình cam kết tiếp tục tăng cường chỉ đạo việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ - TTg trong toàn chi nhánh, các phòng giao dịch thuộc cấp quản lý của Agribank. ưu tiên nguồn vốn cho vay đối với khách hàng có nhu cầu, đủ điều kiện mua máy móc của Công ty TNHH MTV máy kéo và máy nông nghiệp. Chỉ đạo Agribank chi nhánh nơi cho vay có trách nhiệm xem xét, thẩm định và quyết định cho vay khách hàng theo quy định và chịu trách nhiệm cho vay của mình theo hướng dẫn của Agribank Việt Nam. Cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Agribank cho Công ty TNHH MTV máy kéo và máy nông nghiệp cũng như cho khách hàng của công ty. Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh giám sát việc cho vay vốn và báo cáo đánh giá, tổng kết chương trình cho vay hàng năm, định kỳ.

Ông Đỗ Tuấn Hải

Trưởng phòng Khách hàng (Agribank chi nhánh Hòa Bình)


Chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp là chính sách ưu việt, góp phần trợ giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và thực hiện công cuộc xây dựng NTM. Tôi đề nghị Hội Nông dân tỉnh, UBND thành phố Hòa Bình cùng các phòng, ban chức năng quan tâm về chính sách cho nông dân vay vốn ưu đãi để nông dân có điều kiện đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về Ngân hàng NN&PTNT có thủ tục ngắn gọn, dễ thực hiện. Về đơn vị cung ứng có các chủng loại máy đa dạng như máy phát cỏ, máy bơm nước, máy ấp nở trứng gia cầm đáp ứng nhu cầu sản xuất của hộ gia đình.

Ông Nguyễn Văn Bích

Chủ tịch Hội Nông dân xã Thống Nhất (thành phố Hòa Bình)


Chúng tôi đã đợi chính sách hỗ trợ nông dân mua máy nông nghiệp từ lâu. Với điều kiện địa hình miền núi nhiều ruộng bậc thang, chúng tôi muốn được vay vốn trang bị những máy nhỏ gọn. Thay mặt cho nông dân ở cơ sở chúng tôi muốn hỏi về điều kiện vay vốn, nếu đang có món vay Ngân hàng NN & PTNT thì có được vay tiếp nguồn vốn chính sách theo Quyết định số 68/2013/ QĐ – TTg không? Nếu nông dân tự bỏ vốn mua trực tiếp, đơn vị cung ứng có chuyển máy về tận nơi và phải mất phí không?

Ông Bùi Văn An

Nông dân xóm Rò, xã Phú Lai (Yên Thủy)

 


Các tin khác


Gỡ “vướng” lộ trình cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp cho người dân

(HBĐT) - Hòa Bình là tỉnh miền núi, có tài nguyên rừng phong phú, vì vậy có hàng trăm ngàn hộ dân sống dựa vào nguồn lợi từ kinh tế rừng. Thế nhưng, hiện tại hàng chục ngàn hộ dân phải canh tác trên đất chưa được cấp sổ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Hệ lụy của việc này là làm nảy sinh các vụ tranh chấp đất đai, người dân không yên tâm sản xuất. Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lộ trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Tìm rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục là việc không thể trùng trình để người dân an tâm phát triển kinh tế rừng, góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh và thực hiện các chỉ tiêu trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em - cần sự chung tay của cả cộng đồng

(HBĐT) - Trong nhiều năm qua, cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, trong những vấn đề nóng được dư luận cả nước quan tâm thì bạo lực gia đình (BLGĐ) và xâm hại trẻ em đã và đang trở thành vấn đề được chú trọng. BLGĐ và xâm hại trẻ em xảy ra phổ biến từ thành thị đến nông thôn. Từ nhóm có trình độ văn hóa thấp đến nhóm trình độ văn hóa cao, từ nhóm không có việc làm đến nhóm có việc làm ổn định. Vì thế, BLGĐ và xâm hại trẻ em trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng, phổ biến và có tính toàn cầu.

Tìm giải pháp phòng tránh ngộ độc thực phẩm tập thể

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm (NĐTP) làm 74 người mắc, 1 người chết, trong đó 2 vụ ngộ độc tập thể. Ngoài ra còn ghi nhận các ca NĐTP đơn lẻ với 130 người mắc. Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp phòng tránh NĐTP, đặc biệt là NĐTP tập thể?

Chung tay vì người nghèo - cần hơn nữa những mô hình sinh kế hiệu quả

(HBĐT) - Xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội là mục tiêu lớn của Đảng, Nhà nước. Thực hiện mục tiêu này, Đảng, Nhà nước ta đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện xóa đói, giảm nghèo. Với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thiết thực giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống với chủ trương "Chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tinh gọn bộ máy ngành Y tế - giảm lượng cần song hành với nâng chất

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, nhất là theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII), ngành Y tế đã "bắt tay” triển khai. Bộ máy của ngành đã, đang và sẽ tiếp tục được tinh gọn. Thực tế cho thấy hiệu quả nhưng cũng phát sinh một số vấn đề cần quan tâm giải quyết.

Siết chặt hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi

(HBĐT) - Dịch vụ cầm đồ là loại hình kinh doanh có điều kiện, hoạt động theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh cầm đồ diễn biến phức tạp, tác động xấu đến tình hình ANTT, gây bức xúc trong nhân dân.