Tập huấn nghiệp vụ công tác Bầu cử cho 140 cán bộ

HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 01, ngày 3/2/2016 của Ủy ban Bầu cử tỉnh về Triển khai công tác Bấu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, ngày 29/3, Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Bầu cử.

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Các khiếu nại, tố cáo về người  ứng cử và những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử được thực hiện như thế nào?

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Trường hợp vừa câm, vừa điếc, vừa không biết chữ có được ghi vào danh sách cử tri hay không?

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Hết thời hạn hiệp thương lần thứ hai có thể bổ sung hoặc thay đổi danh sách sơ bộ những người ứng cử không?

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Số người được giới thiệu ứng cử là nữ, là người dân tộc thiểu số được quy định như thế nào?

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Vận động bầu cử là gì và phải đảm bảo những yêu cầu gì?

Lỗ Sơn tích cực chuẩn bị cho ngày hội lớn

(HBĐT) - Những ngày này, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) đang tích cực chuẩn bị về mọi mặt để ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân trong xã.

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Những người nào không được ghi tên vào danh sách cử tri; trường hợp nào bị xóa tên khỏi danh sách cử tri?

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Tổ bầu cử được thành lập ở đâu, khi nào, quy định về số lượng thành viên?

Tổ chức của HĐND cấp tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương có điểm gì mới

(HBĐT) - Trả lời: So với Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 thì Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã có những quy định cụ thể hơn về tổ chức của HĐND ở từng cấp đơn vị hành chính phù hợp với, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt. Cụ thể như sau:

Hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý, quan tâm trong quá trình tổ chức bầu cử

(HBĐT) - Ngày 7/3, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có công văn số 134/ VPHĐBCQG-PL V/v tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử gửi Ủy ban bầu cử (UBBC); Ủy ban MTTQ Việt Nam, thường trực HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý, quan tâm trong quá trình tổ chức bầu cử.

Tổ chức của HĐND cấp huyện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương có điểm gì mới

(HBĐT) - Thường trực HĐND cấp huyện gồm Chủ tịch HĐND; 2 Phó Chủ tịch HĐND và các ủy viên là Trưởng ban của HĐND. Chủ tịch HĐND có thể là đại biểu. Chủ tịch HĐND có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch HĐND là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình khoá XIV

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh đã ra Thông báo số 47/TB-HĐND ngày 8/3/2016 về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình khoá XIV. Theo đó, thống nhất chủ trương về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình khoá XIV theo nội dung Văn bản số 1041/UBTVQH13-CTĐB ngày 5/2/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Tổ bầu cử có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Quyền bầu cử, ứng cử là gì; tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?

Công bố danh sách đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu QH được bầu

(HBĐT) - Hội đồng bầu cử quốc gia đã thông qua Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG ngày 3/3/2016 về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND do cơ quan nào triệu tập và chủ trì?

Kết quả hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã, phường, thị trấn

(HBĐT) - Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh, tính đến hết ngày 2/3/2016, Ban thường trực Ủy ban MTTQ 11 huyện, thành phố của tỉnh đã hoàn thành báo cáo kết quả hiệp thương lần thứ nhất và danh sách người ứng cử đại biểu HĐND, biên bản hội nghị giới thiệu và biên hản hội nghị cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu HĐND.

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

Huyện Yên Thủy hướng về ngày hội lớn

(HBĐT) - Còn gần 3 tháng nữa mới đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhưng không khí chuẩn bị ở huyện Yên Thủy thật hối hả. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn đang tích cực cho công tác chuẩn bị nhằm hướng tới mục tiêu tổ chức thành công sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hỏi- đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: HĐND giữ vị trí, vai trò như thế nào ở địa phương? Vị trí, vai trò của đại biểu HĐND được quy định như thế nào?

Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 (22-5-2016)
Ấn định số lượng, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

(HBĐT) - Ngày 26/2/2016, thay mặt Ủy ban Bầu cử tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ký ban hành Công bố số 12/CB-UBBC về việc ấn định số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nội dung chính như sau:

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có những quyền cơ bản nào?