(HBĐT) - Bắt đầu làm công tác DS-KHHGĐ tại xã Dân Hạ từ năm 2008, những ngày đầu công tác, chị Vui gặp không ít khó khăn. Phần vì nhiều hộ trong xã là người dân tộc thiểu số, nhận thức về công tác DS-KHHGĐ còn nhiều hạn chế. Phần vì nhiều hộ vẫn còn tâm lý thích sinh nhiều con, nặng tư tưởng "trọng nam, khinh nữ”. Thực tế địa phương khiến chị Vui luôn trăn trở phải làm thế nào để người dân thay đổi nhận thức, thực hiện nghiêm các chính sách DS-KHHGĐ, góp phần thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của địa phương.


Chị Nguyễn Thị Vui, cán bộ Trạm y tế xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) tuyên truyền về chính sách DS - KHHGĐ đến các đối tượng.

Với quyết tâm cao và niềm say mê công việc, cùng sự chia sẻ, động viên của gia đình, hàng ngày, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chị đến từng gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phân tích cho