(HBĐT) - Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, thời gian qua, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh có nhiều giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả. Góp phần xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tăng cường trao đổi, nâng cao chất lượng tham mưu với lãnh đạo Đảng ủy Khối về công tác dân vận.

Đồng chí Đỗ Lệnh Vượng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dân vận khéo, thì việc gì cũng thành công” và trên cơ sở chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn về công tác dân vận nói chung, công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước nói riêng, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh luôn đề cao, coi trọng đúng mức và tập trung chỉ đạo thực hiện sâu rộng, hiệu quả trong toàn Đảng bộ, góp phần ổn định hình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, thúc đẩy nâng cao chất lượng thực thi công vụ. 

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị trong Khối đều quan tâm triển khai, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến CB, CC, VC, NLĐ. Bám sát Kế hoạch số 29, ngày 26/2/2019 của UBND tỉnh về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019, BTV Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch, hướng dẫn các TCCS Đảng xây dựng kế hoạch thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo" hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề mới, phức tạp ở cơ sở; kịp thời biểu dương, nhân rộng mô hình hay… Qua đó đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức về công tác dân vận từ cấp Khối đến cơ sở; phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể trong công tác dân vận quần chúng ngày càng chặt chẽ, giúp nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu và nhận thức của đảng viên, CB, CC, VC về công tác dân vận trong xây dựng cơ quan TS-VM. Hàng năm, 100% chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối đăng ký, tổ chức thực hiện và tuyên truyền về phong trào bằng hình thức phong phú. 

Nổi bật trong thực hiện phong trào là công tác cải cách hành chính được tăng cường, tập trung chủ yếu vào việc tìm giải pháp nâng cao năng lực quản lý, đổi mới lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ, gần dân và vì dân. Cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông” hiện đại, việc bố trí phòng tiếp dân, niêm yết công khai thủ tục hành chính được xây dựng ở hầu hết các cơ quan, đơn vị. Nhiều cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CB, CC, VC, NLĐ và giải quyết những vướng mắc, bức xúc nổi cộm tồn đọng. Qua đó, mức độ hài lòng và sự tín nhiệm của người dân, tổ chức, doanh nghiệp tăng lên đáng kể. 

Là một trong những đơn vị tiêu biểu của Đảng ủy Khối về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", nhiều năm qua, Đảng bộ Sở Xây dựng đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CB, CC, VC về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác dân vận, triển khai hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn hóa, phong trào thi đua "Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để vận động, khuyến khích CB, CC, VC phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Hải Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Thực hiện phong trào, Đảng ủy Sở xác định lấy công tác cải cách thủ tục hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm, Sở đã trình UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở… đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận "một cửa”, "một cửa liên thông”. Từ ngày 1/1 - 6/11/2019, Sở Xây dựng đã tiếp nhận mới 1.084 hồ sơ và 68 hồ sơ của năm 2018 chuyển sang; đã giải quyết và trả 1.100 hồ sơ đảm bảo chất lượng và giảm 30% thời gian so với quy định. Đây là con số khẳng định phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã tác động tích cực, góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, CC, VC Sở Xây dựng. 

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước vẫn còn những mặt chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Cụ thể như: việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận có nơi chưa thường xuyên; chậm đổi mới về nội dung và phương thức; một bộ phận cán bộ, đảng viên, CC,VC nhận thức chưa đầy đủ, có lúc coi nhẹ công tác dân vận… "Đây là những điểm BTV Đảng ủy Khối đang tập trung chỉ đạo khắc phục nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo". Coi đây là giải pháp để xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị TS-VM; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra” - đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối khẳng định.

Hải Yến

Các tin khác


Lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác

(HBĐT) - Những năm qua, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện. Qua đó, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân, xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Hội LHPN xã Tân Phong: Hiệu quả thiết thực từ các phong trào thi đua

(HBĐT) - Hội LHPN xã Tân Phong (Cao Phong) có 5 chi hội với 520 hội viên. Trong nhiều năm qua, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Hội vững mạnh, phát triển KT-XH địa phương. Nổi bật như phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng “Quỹ mái ấm tình thương”...

Thực hiện Chỉ thị số 05 bằng những mô hình cụ thể

(HBĐT) - Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt trong 3 năm qua ở Đảng bộ huyện Kim Bôi. Các nội dung học tập Chỉ thị được đưa vào cuộc sống gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nêu cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Công an huyện Lạc Sơn: Thiết thực học tập và làm theo gương Bác Hồ

(HBĐT) - Những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống, đấu tranh với tội phạm, mà còn xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Học tập và làm theo Bác ở quê hương cách mạng Nật Sơn

(HBĐT) - Sau nhiều năm, chúng tôi có dịp trở lại Nật Sơn (Kim Bôi). Vẫn là xã còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, song không thể phủ nhận những bước chuyển đáng khích lệ của vùng đất cội nguồn cách mạng xứ Mường Động này.

Học Bác, Công an huyện Yên Thủy làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân

(HBĐT) - Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Công an tỉnh triển khai thực hiện trở thành phong trào sâu rộng đem lại những hiệu quả thiết thực. Nhiều đơn vị đã có những mô hình hay, cách làm hiệu quả. Công an huyện Yên Thủy là một trong những đơn vị điển hình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục