(HBĐT) - Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở huyện Yên Thủy những năm qua đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Từ đó, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả ở các cá nhân, tập thể, là điểm sáng của tỉnh trong học tập và làm theo lời Bác.


Cựu chiến binh Tạ Duy Phong (ngoài cùng bên phải), xóm Bãi Đa, xã Bảo Hiệu là một trong những cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác của huyện Yên Thủy với mô hình kinh tế cho thu nhập cao, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động địa phương. 

Cựu chiến binh Tạ Duy Phong, xóm Bãi Đa, xã Bảo Hiệu là một trong những cá nhân điển hình trong học tập Chỉ thị số 05 của huyện Yên Thủy với mô hình kinh tế sản xuất gạch bê tông, dịch vụ hàng hóa và vận tải cho thu nhập cao. Từ các hoạt động kinh doanh trên cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, tạo điều kiện cho 10 lao động địa phương có việc làm ổn định. Ông Phong chia sẻ: "Là người cựu chiến binh trong thời bình, tôi luôn ý thức sâu sắc việc phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ bằng việc tập trung phát triển kinh tế, tham gia tích cực các tổ chức đoàn thể, đóng góp cho địa phương trong khả năng của bản thân. Từ chủ trương của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tôi luôn nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

Tấm gương đảng viên Bùi Hồng Phú, thôn Trung Hoa 2, xã Phú Lai cũng là cá nhân tiêu biểu, gương mẫu trong học tập Chỉ thị số 05 của địa phương. Ông Phú luôn tâm niệm "là người cán bộ, đảng viên, bất kỳ ai cũng phải noi gương Bác Hồ đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Quan trọng hơn phải nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin”. Với quan điểm đó, trong xây dựng nông thôn mới, ông tích cực tham gia cùng các ngành, đoàn thể thực hiện "dân vận khéo”. Nhân dân trong xóm thực hiện tốt chủ trương "Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhờ đó, từ năm 2011 đến nay, nhân dân xóm Trung Hoa 2 đã hiến hơn 9 ha đất làm các công trình, gần 600 triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động. Thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa, trước năm 2016, xóm Trung Hoa 2 có 33,4 ha đất canh tác nông nghiệp, hộ nhiều có đến 16 thửa. Ngoài việc tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, gia đình ông Phú tiên phong dồn đổi rút từ 4 thửa còn 1 thửa. Chỉ trong 3 tháng cuối năm 2016, việc dồn điền, đổi thửa ở xóm Trung Hoa 2 đã thực hiện thành công, rút xuống còn 1-2 thửa/hộ.

Nhiều tập thể xây dựng các mô hình học tập Chỉ thị số 05 thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ đem lại hiệu quả cao. Điển hình như Hội LHPN xã Yên Lạc với mô hình "Phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình”. Đầu năm 2017, toàn xã có 71% người dân tham gia BHYT. Hội LHPN xã có 1.065 hội viên thuộc 9 chi hội, nhưng mới có 40% hội viên tham gia BHYT. Nhận thấy cần phải tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, Hội đã xây dựng mô hình "Vận động phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình”. Sau 2 năm hoạt động, đã có 216/221 thành viên của mô hình được mua BHYT (đạt 97,7%). Bên cạnh đó, Hội LHPN xã vận động hội viên tiết kiệm để tặng thẻ cho các hội viên khó khăn, mỗi năm ít nhất 2 thẻ/chi hội, trung bình tặng 18 thẻ/năm. Với nỗ lực đó, tỷ lệ hội viên phụ nữ của xã tham gia BHYT đã tăng lên hơn 70%, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn xã lên 86,1%.

Trong các hoạt động bảo vệ môi trường gắn với học tập Chỉ thị số 05, tiêu biểu có HTX Môi trường Bình Minh Xanh ở khu 2, thị trấn Hàng Trạm với nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện. Ngoài nhiệm vụ chính, HTX tích cực tuyên truyền trên loa phát thanh gắn trên mỗi xe thu gom rác, vừa thay tiếng còi xe, vừa có tác dụng phổ biến cho người dân nắm bắt được cách phân loại, xử lý rác và lịch thu gom rác tại các tuyến đường. Nhờ đó, góp phần nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Bên cạnh đó, HTX tạo việc làm thường xuyên với mức thu nhập ổn định 5 triệu đồng/người/tháng cho 20 lao động địa phương. HTX cũng tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo tích cực cho đời sống người lao động.
Toàn huyện hiện có 156 mô hình học tập Chỉ thị số 05 trên tất cả các lĩnh vực. Với sức lan tỏa sâu rộng đã cho thấy việc thực hiện các nội dung Chỉ thị số 05 trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện đi vào nền nếp, gắn với các chuyên đề cụ thể hàng năm. Theo đồng chí Quách Hương Lam, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các mô hình học tập là bước cụ thể hóa rõ nét trong thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn. Từ người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân đều có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Để tiếp tục phát huy hiệu quả, sức lan toả của việc học tập và làm theo Bác, trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể. Làm tốt công tác tuyên truyền, phát hiện các mô hình hiệu quả, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là ở những nơi chưa thực hiện tốt. Đồng thời, phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

 
            Thanh Sơn


Các tin khác


Lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác

(HBĐT) - Những năm qua, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện. Qua đó, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân, xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Hội LHPN xã Tân Phong: Hiệu quả thiết thực từ các phong trào thi đua

(HBĐT) - Hội LHPN xã Tân Phong (Cao Phong) có 5 chi hội với 520 hội viên. Trong nhiều năm qua, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Hội vững mạnh, phát triển KT-XH địa phương. Nổi bật như phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng “Quỹ mái ấm tình thương”...

Thực hiện Chỉ thị số 05 bằng những mô hình cụ thể

(HBĐT) - Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt trong 3 năm qua ở Đảng bộ huyện Kim Bôi. Các nội dung học tập Chỉ thị được đưa vào cuộc sống gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nêu cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Công an huyện Lạc Sơn: Thiết thực học tập và làm theo gương Bác Hồ

(HBĐT) - Những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống, đấu tranh với tội phạm, mà còn xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Học tập và làm theo Bác ở quê hương cách mạng Nật Sơn

(HBĐT) - Sau nhiều năm, chúng tôi có dịp trở lại Nật Sơn (Kim Bôi). Vẫn là xã còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, song không thể phủ nhận những bước chuyển đáng khích lệ của vùng đất cội nguồn cách mạng xứ Mường Động này.

Học Bác, Công an huyện Yên Thủy làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân

(HBĐT) - Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Công an tỉnh triển khai thực hiện trở thành phong trào sâu rộng đem lại những hiệu quả thiết thực. Nhiều đơn vị đã có những mô hình hay, cách làm hiệu quả. Công an huyện Yên Thủy là một trong những đơn vị điển hình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục