(HBĐT) - Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đúng theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. BTV Huyện ủy Đà Bắc đã đánh giá rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp gắn với chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị địa phương.Thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được chọn tổ chức đại hội điểm của huyện. Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Đà Bắc khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

Đại hội Đảng bộ thị trấn Đà Bắc đã phát huy dân chủ, giữ đúng nội quy, quy chế, nguyên tắc, kỷ cương của Đảng. Báo cáo chính trị và các ý kiến tâm huyết tại đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả, những hạn chế, yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước và đề ra những giải pháp cụ thể để xây dựng thị trấn Đà Bắc có những bước phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với vị trí trung tâm của huyện. Đại hội đã lựa chọn bầu 15 đồng chí vào BCH cấp ủy khóa mới. Đại hội cũng phát huy tinh thần trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy cấp trên.

Đồng chí Lường Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đà Bắc cho biết: Đảng bộ thị trấn được chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện. Thực hiện Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thị trấn Đà Bắc sáp nhập thêm 4 xóm của xã Tu Lý (cũ) để mở rộng quy mô thị trấn. Ngay sau khi sáp nhập, bộ máy cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đã đi vào hoạt động ổn định, tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, chuẩn bị thật tốt công tác chỉ đạo đại hội. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ thị trấn đã lãnh đạo hoàn thành 25/26 chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Tỷ trọng thương mại, dịch vụ đạt 72,4%; công nghiệp - xây dựng 15,3%, nông, lâm nghiệp, thủy sản 12,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 8,14%. Đảng bộ nhiều năm liên tục là tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Thông qua việc tổ chức đại hội thành công đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng của cán bộ và Nhân dân, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương.

Đồng chí Đinh Công Báo, Bí thư Huyện ủy Đà Bắc cho biết: Đại hội Đảng bộ thị trấn Đà Bắc vinh dự được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và tổ công tác của Tỉnh ủy về dự, chỉ đạo. Việc chỉ đạo đại hội điểm Đảng bộ thị trấn Đà Bắc được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân, xây dựng văn kiện, quy trình nhân sự, công tác hậu cần, bảo đảm an ninh. BTV Huyện ủy đã mời đại diện các Đảng bộ trực thuộc dự rút kinh nghiệm để chỉ đạo đại hội Đảng ở cơ quan, đơn vị, cấp mình, bảo đảm đúng yêu cầu hướng dẫn của T.Ư và của tỉnh.

Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 830, huyện Đà Bắc đã sáp nhập 6 xã thành 3 xã, hiện toàn huyện có 16 xã, 1 thị trấn, bộ máy đã đi vào hoạt động ổn định. Toàn huyện có 41 tổ chức cơ sở Đảng, với trên 5.500 đảng viên. BTV Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 136-KH/HU thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Kế hoạch số 233-KH/TU về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp. Tiến độ, chất lượng công tác chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn đáp ứng yêu cầu. BTV Huyện ủy đã thành lập tổ công tác chỉ đạo cấp ủy, các chi bộ Đảng cơ sở chủ động nắm bắt tư tưởng cán bộ, Nhân dân, kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn đối với các chi bộ có khó khăn, hoặc có vấn đề phức tạp phát sinh; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp.

5 năm qua, huyện Đà Bắc gặp nhiều khó khăn về thiên tai, mưa lũ, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, đã có 23/24 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 29 triệu đồng/năm, tăng 11,5 triệu đồng so với năm 2015. Đã có 6 xã đạt chuẩn NTM. Huyện có những mô hình hiệu quả khai thác tiềm năng thủy sản, phát triển du lịch hồ Hòa Bình.


Lê Chung


Các tin khác


Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực

(HBĐT) - Trước tiên, tôi nhất trí cao với các nội dung trong dự thảo văn kiện và ý kiến đóng góp từ các đại hội cơ sở trong Đảng bộ tỉnh. Tôi xin được làm rõ và bổ sung vào nội dung phát triển nguồn nhân lực (NNL) như sau:             

Thống nhất cao với mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”

(HBĐT) - Sau khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi nhận thấy dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; nội dung có tính khái quát cao, bố cục hợp lý; văn phong rõ ràng, chặt chẽ; các biểu mẫu, chú thích, phụ lục, số liệu… đảm bảo đầy đủ, tôi không có ý kiến bổ sung hay sửa đổi.

Đóng góp một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động của báo chí trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Trước hết, tôi nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những vấn đề quan tâm trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả đạt được; những tồn tại, yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng được Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc, giám sát được mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên, góp phần xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng

(HBĐT) - Chúng tôi cho rằng, báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh được xây dựng và chuẩn bị công phu, phản ánh đúng thực tế, kết quả, cũng như định hướng xuyên suốt cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, công tác dân vận của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn tham gia ý kiến về một số nội dung, lĩnh vực dự thảo báo cáo chính trị

(HBĐT) - Phát huy vai trò của một Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh, thời gian qua, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã đôn đốc các đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu để có ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục