(HBĐT) - Trải qua 16 kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh không ngừng lớn mạnh, ngày càng khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển KT-XH.Ông Nguyễn Văn Cửu, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh ủy

Qua thực tế và nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi cho rằng, dự thảo báo cáo được chuẩn bị chu đáo, công phu, bố cục hợp lý, phản ánh bao quát kết quả đạt được; nguyên nhân, hạn chế, những yếu kém, bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, giải pháp cách mạng và khả thi trong định hướng phát triển của tỉnh trong những năm tới. Tôi thực sự phấn khởi nhận thấy, dù có nhiều khó khăn, song Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Kinh tế tăng trưởng cao, quy mô nền kinh tế tăng mạnh, các tiềm năng, lợi thế của tỉnh về công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp đang được khai thác hiệu quả. Giá trị xuất khẩu tăng cao. Tỉnh có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc thù, bước đầu hình thành các vùng sản xuất hàng hóa. Kết cấu hạ tầng, diện mạo đô thị, nông thôn, đời sống, chất lượng cuộc sống người dân cải thiện mạnh mẽ…

Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức tốt sắp xếp đơn vị hành chính gắn với cơ cấu nhân sự cấp ủy khóa mới, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp. Tôi tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo bước đột phá phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế của tỉnh đạt mức trung bình của cả nước.


Nguyễn Văn Cửu, 
nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh ủy

Các tin khác


Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Cần có giải pháp cụ thể khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo báo cáo, đặc biệt là nội dung các đột phá chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phần này đã đưa ra định hướng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp (DN)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục