(HBĐT) - Đến nay, các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã cơ bản hoàn thành tổ chức đại hội Đảng các cấp. Theo ghi nhận bước đầu, đại hội Đảng cấp cơ sở đã phát huy dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, đổi mới, lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những đồng chí đủ đức, đủ tài, năng lực, uy tín, đồng thời tích cực đóng góp vào dự thảo báo cáo cấp ủy cấp trên, đáp ứng yêu cầu theo Chỉ thị số số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đại hội điểm Đảng bộ phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trang trọng, đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW. 

Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH là Đảng bộ được chọn làm điểm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp của Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh. Đảng bộ Sở đã thành lập tổ công tác, phân công các đồng chí trong Đảng ủy phụ trách, chỉ đạo đôn đốc tổ chức đại hội Đảng các cấp theo đúng kế hoạch, yêu cầu. Đảng bộ Sở có 10 chi, Đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành tổ chức đại hội theo đúng tinh thần hướng dẫn của Chỉ thị số 35 và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Đánh giá ban đầu, công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở bảo đảm chất lượng, phát huy dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ của từng đại biểu đóng góp thành công cho đại hội. Việc xây dựng báo cáo kiểm điểm, văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, kiểm điểm của cấp ủy bám sát tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, đánh giá toàn diện, sâu sắc, thể hiện rõ tính chiến đấu và đề ra được những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao. Không khí dân chủ được thể hiện ngay trong đại hội. Nhiều ý kiến đóng góp đánh giá hoạt động của cấp ủy, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thẳng thắn nêu rõ những yếu kém, hạn chế, những điểm cần khắc phục cho nhiệm kỳ tới, đóng góp cho những đồng chí được đề cử tham gia cấp ủy trên tinh thần xây dựng. Quá trình tổ chức đại hội diễn ra nghiêm túc. Đặc biệt, đại hội cấp cơ sở tuân thủ chặt chẽ quy trình nhân sự về độ tuổi, cơ cấu, có tính kế thừa, đồng bộ quy hoạch chính quyền với cấp ủy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Việc lựa chọn nhân sự tại các chi, Đảng bộ đã gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc thù của cơ quan, đơn vị. Chính vì vậy, các đồng chí được lựa chọn vào cấp ủy khóa mới đều bảo đảm các yêu cầu và trúng cử với số phiếu từ 80% trở lên. Hiện nay, Đảng ủy Sở đã chỉ đạo hoàn tất các nội dung cần thiết để tổ chức đại hội Đảng bộ Sở vào dịp thích hợp.

Công tác chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng tại Đảng bộ xã Nam Phong (Cao Phong) bảo đảm chất lượng, tiến độ, yêu cầu theo hướng dẫn Chỉ thị số 35. Trong tháng 2, tất cả 12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã hoàn thành tổ chức đại hội. Trước đó, BTV Đảng ủy xã đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của đại hội Đảng các cấp tới toàn thể cán bộ, Nhân dân và đã sắp xếp một bước nhân sự các chi bộ theo đúng hướng dẫn, cơ bản ổn định. Đồng chí Đinh Duy Thích, Bí thư Đảng ủy xã Nam Phong cho biết: Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy trình nhân sự bảo đảm tính dân chủ. Về cơ bản nhân sự của các chi bộ giữ nguyên. Qua việc nắm bắt, lấy phiếu tín nhiệm có 3 đồng chí Bí thư chi bộ tự nguyện xin rút khỏi danh sách cấp ủy khóa mới. Việc giới thiệu nhân sự đáp ứng yêu cầu cơ cấu, độ tuổi, trình độ, bảo đảm đúng đề án nhân sự được duyệt. Quá trình bầu BCH, Bí thư, Phó Bí thư trúng với số phiếu tập trung cao. Tư tưởng cán bộ, Nhân dân phấn khởi, kỳ vọng nhiệm kỳ tới xã sẽ có những bước chuyển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Thông qua việc chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở cho thấy, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được các cấp ủy Đảng cơ sở đặc biệt chú trọng. Nhiều cấp ủy đã bám sát thực tế để xây dựng văn kiện với nhiều điểm mới, khâu đột phá. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, kể cả nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy trình thủ tục. Bên cạnh đó, các cấp ủy cũng đã thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chủ động nắm chắc tình hình, dư luận, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư tố cáo, kết luận và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số đơn vị, cá nhân chưa nghiên cứu kỹ, cập nhật đầy đủ quy định, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh dẫn đến lúng túng trong chỉ đạo thực hiện. Một số Đảng bộ văn kiện đại hội còn dài, chưa mạnh dạn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm. Kiểm điểm của BCH Đảng bộ có nội dung trùng lặp với báo cáo chính trị. Chất lượng thảo luận chưa đi vào những vấn đề trọng tâm, những mục tiêu, giải pháp mang tính bứt phá cho nhiệm kỳ tới. Tại các xã sắp xếp đơn vị hành chính khó khăn trong xây dựng văn kiện đại hội...

BTV Tỉnh ủy đã thành lập tổ công tác, phân công các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp tại 13 Đảng bộ trực thuộc; lựa chọn 22 tổ chức Đảng để tổ chức đại hội điểm (đã có 15 tổ chức Đảng tổ chức xong đại hội). Bên cạnh đó, BTV Tỉnh ủy thành lập 4 đoàn kiểm tra do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn để chỉ đạo, đôn đốc, nắm bắt khó khăn, vướng mắc, có giải pháp chỉ đạo kịp thời, thực hiện thật tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Lê Chung

Các tin khác


Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực

(HBĐT) - Trước tiên, tôi nhất trí cao với các nội dung trong dự thảo văn kiện và ý kiến đóng góp từ các đại hội cơ sở trong Đảng bộ tỉnh. Tôi xin được làm rõ và bổ sung vào nội dung phát triển nguồn nhân lực (NNL) như sau:             

Thống nhất cao với mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”

(HBĐT) - Sau khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi nhận thấy dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; nội dung có tính khái quát cao, bố cục hợp lý; văn phong rõ ràng, chặt chẽ; các biểu mẫu, chú thích, phụ lục, số liệu… đảm bảo đầy đủ, tôi không có ý kiến bổ sung hay sửa đổi.

Đóng góp một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động của báo chí trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Trước hết, tôi nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những vấn đề quan tâm trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả đạt được; những tồn tại, yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng được Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc, giám sát được mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên, góp phần xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng

(HBĐT) - Chúng tôi cho rằng, báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh được xây dựng và chuẩn bị công phu, phản ánh đúng thực tế, kết quả, cũng như định hướng xuyên suốt cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, công tác dân vận của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn tham gia ý kiến về một số nội dung, lĩnh vực dự thảo báo cáo chính trị

(HBĐT) - Phát huy vai trò của một Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh, thời gian qua, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã đôn đốc các đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu để có ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục