(HBĐT) - Theo tôi, dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xây dựng công phu, có số liệu minh họa thuyết phục cho từng phần, đảm bảo về bố cục và nội dung. Tôi hoàn toàn nhất trí với phần thứ hai "Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Trong đó, thống nhất cao với 4 quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát và định hướng "phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”.


Đồng chí Bùi Thị Phước, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Quyết Thắng (Lạc Sơn)

Theo tôi, dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xây dựng công phu, có số liệu minh họa thuyết phục cho từng phần, đảm bảo về bố cục và nội dung. Tôi hoàn toàn nhất trí với phần thứ hai "Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Trong đó, thống nhất cao với 4 quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát và định hướng "phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”.  

Tại phần thứ nhất "Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020”, tôi cơ bản nhất trí các nội dung và xin đóng góp ý kiến vào nội dung "Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH) tiếp tục đổi mới” (Mục 3, phần A-I). Theo tôi, nên chia tách thành 2 phần, sắp xếp lại các ý trong từng phần cho logic và diễn đạt rõ ý hơn. Cụ thể, nên sửa lại là:

3- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả.

3.1 - Tiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH theo hướng sâu sát thực tiễn, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy Nhân dân, đoàn viên, hội viên là chủ thể để tuyên truyền, vận động, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của Nhân dân; đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. 

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể CT-XH từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước theo hướng chất lượng, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm. Điển hình như các cuộc vận động: (trích dự thảo báo cáo); các phong trào thi đua: (trích dự thảo báo cáo); các đề án, mô hình hoạt động (trích dự thảo báo cáo). Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả và không ngừng đổi mới, MTTQ và các đoàn thể CT-XH tiếp tục phát huy tốt vai trò trong giai đoạn 2015 - 2020.

3.2 - Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, MTTQ và các đoàn thể CT-XH thường xuyên kiện toàn tổ chức, tập hợp, kết nạp thành viên, đoàn viên, hội viên; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt và đảm bảo đúng luật trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tham gia nhiều ý kiến vào các dự thảo Luật, chương trình, dự án của tỉnh. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ và các đoàn thể CT-XH các cấp. Nhờ nâng cao hiệu quả hoạt động, MTTQ và các đoàn thể CT-XH đã xây dựng vững chắc về tổ chức, góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, tiếp tục gắn kết mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng và hệ thống chính quyền, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.


 Bùi Thị Phước 
Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Quyết Thắng (Lạc Sơn)
 

Các tin khác


Hỗ trợ nông dân sản xuất, cải thiện sinh kế bền vững

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, đóng góp xây dựng quê hương

(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cố gắng của các cấp, các ngành, môi trường kinh doanh của tỉnh đã từng bước được cải thiện, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển.

Tuổi trẻ sắt son niềm tin, tiến bước theo Đảng

(HBĐT) - Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những ngày này, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh ta nói chung, ĐV-TN xã Bắc Phong (Cao Phong) nói riêng cũng triển khai nhiều hoạt động, phần việc, công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục