(HBĐT) - Sau khi nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi nhận thấy dự thảo đã đánh giá toàn diện, khách quan về kết quả thực hiện các chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực.Đại tá Hà Tất Đạt, UV BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trong đó, về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP) đã được nêu bật như: xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh vững chắc, LLVT tỉnh vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu và xử lý mọi tình huống; triển khai hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới; công tác tuyển quân hàng năm được thực hiện chặt chẽ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao… Đây là nền tảng quan trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, chủ trương, đường lối đúng đắn trong công tác QP-QSĐP và nhiệm vụ BVTQ.

Trên cơ sở đó, tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới. Xác định một số giải pháp cụ thể trong việc kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường củng cố QP-AN; xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng trong KVPT gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung xây dựng lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và sức chiến đấu. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Bên cạnh đó, đầu tư khai thác, phát huy tiềm lực vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác QP-QSĐP. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa quân đội và công an trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN.

Đại tá Hà Tất Đạt
UV BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Các tin khác


Hỗ trợ nông dân sản xuất, cải thiện sinh kế bền vững

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, đóng góp xây dựng quê hương

(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cố gắng của các cấp, các ngành, môi trường kinh doanh của tỉnh đã từng bước được cải thiện, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển.

Tuổi trẻ sắt son niềm tin, tiến bước theo Đảng

(HBĐT) - Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những ngày này, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh ta nói chung, ĐV-TN xã Bắc Phong (Cao Phong) nói riêng cũng triển khai nhiều hoạt động, phần việc, công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục