(HBĐT) - Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đặt mục tiêu phấn đấu rất cách mạng, đó là: "Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 có thêm 2.500 doanh nghiệp, HTX thành lập mới, có khoảng 5.000 doanh nghiệp, HTX hoạt động kinh doanh hiệu quả, tăng gấp đôi so với năm 2020”. Chúng tôi cơ bản nhất trí với những định hướng, mục tiêu, giải pháp được đưa ra trong dự thảo báo cáo, đó là tập trung hoàn thiện thể chế, trọng tâm là cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế…


Theo chúng tôi, tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Cải thiện mạnh mẽ và thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, có năng lực cạnh tranh cao nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển KT-XH. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao năng lực, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động doanh nghiệp và người dân, nhất là các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên, môi trường; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong GPMB để triển khai các dự án đầu tư bảo đảm tiến độ cam kết. Nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện thủ tục thành lập mới qua môi trường mạng và trả kết quả ngay trong ngày. Đẩy mạnh thực hiện phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính.

Cải thiện mạnh mẽ chỉ số cơ sở hạ tầng của tỉnh, trong đó tập trung các tuyến giao thông kết nối, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng thu hút nhà đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ, thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Công khai, minh bạch tiếp cận thông tin cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc lập và thực hiện quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai cấp huyện; công khai, minh bạch các kế hoạch, quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, giá thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Hình thành quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.

Tăng cường đối thoại giữa chính quyền và người dân. Định kỳ tổ chức tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư, các hội doanh nghiệp… để nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Xây dựng, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, thu hút đầu tư trên địa bàn. Thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể sang loại hình doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh như quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ, quỹ đầu tư, quỹ phát triển HTX. Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của hội doanh nghiệp, các câu lạc bộ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hà Trung Nguyên
Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác


Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Cần có giải pháp cụ thể khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo báo cáo, đặc biệt là nội dung các đột phá chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phần này đã đưa ra định hướng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp (DN)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục